Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Mindaugas Razbadauskas

2020-10-01

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • dalyvauja ir teikti pasiūlymus formuojant Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos informacinių technologijų saugos politiką;
 • vykdo informacinių sistemų saugos įgaliotinio funkcijas, kaip tai nustatyta teisės aktuose;
 • rengia informacinių sistemų ir kibernetinę saugą reglamentuojančių ir įgyvendinančių teisės aktų projektus;
 • atlieka informacinių sistemų ir kibernetinę saugą reglamentuojančių ir įgyvendinančių teisės aktų laikymosi kontrolę;
 • formuoja Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos valdomų informacinių sistemų saugos reikalavimus ir kontroliuoji, kaip šie reikalavimai įgyvendinami;
 • organizuoja informacinių sistemų ir kibernetinės saugos rizikos vertinimą, kontroliuoti trūkumų šalinimo planų rengimą ir vykdymą;
 • rengia informacinių sistemų ir kibernetinės saugos gerinimo programą, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
 • koordinuoja elektroninės informacijos ir kibernetinių saugos incidentų, įvykusių informacinėse sistemose, tyrimą ir bendradarbiauti su kompetentingoms valstybės institucijoms, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, informacijos saugumo incidentus, neteisėtas veikas, susijusias su elektroninės informacijos saugos incidentais;
 • organizuoja informacinių sistemų rizikos vertinimą, prireikus – ir neeilinį informacinių sistemų rizikos vertinimą;
 • nagrinėja teisės aktus, standartus ir metodikas, reglamentuojančius informacinių sistemų ir kibernetinę saugą, saugos valdymo procesus, IT valdymą ir teikti skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl saugos gerinimo ir IT valdymo brandos stiprinimo;
 • nagrinėja informacinių technologijų galimybes ir teikti siūlymus dėl jų panaudojimo Lietuvos vyriausiojo archyvaro informacijos saugai užtikrinti;
 • atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su informacijos sauga.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, fizikos ar informatikos krypties išsilavinimą;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei standartais, reglamentuojančiais informacinių technologijų taikymą, informacinių sistemų kūrimą, saugos valdymą ir informacijos saugą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) užtikrinimo srityje bei išmano elektroninės informacijos saugos užtikrinimo principus;
 • būti susipažinęs su bendraisiais dokumentų rengimo ir įforminimo bei teisės aktų projektų rengimo reikalavimais;
 • gebėti aiškiai ir sklandžiai reikšti ir dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, gebėti pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situacijos ar pašnekovų charakteristikas ir bendravimo tikslą;
 • gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, procesus ar duomenis, gebėti išskirti esminę informaciją ir jos pagrindu priimti sprendimus, gebėti parengti išsamias, argumentuotas ir tikslias ataskaitas ar kitus reikiamus dokumentus;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbinę veiklą, gebėti dirbti komandoje ir organizuoti savo veiklą, orientuojantis į prioritetinių užduočių vykdymą.
 
Informaciją atnaujino: Agnė Vilkišienė,
Informacija atnaujinta: 2023-03-16 08:42