Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Jaroslav Budrevič

2017-03-01

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl valstybės archyvų pastatų ir dokumentų saugyklų remonto, renovacijos, plėtimo ir statybos;
 • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl pateiktų derinti teisės norminių aktų projektų;
 • teikia informaciją apie valstybės lėšų panaudojimą įgyvendinamiems investicijų projektams;
 • dalyvauja prižiūrint, kaip valstybės archyvai laikosi teisės norminių aktų nustatytų reikalavimų dokumentų saugykloms ir eksploatuoja pastatus;
 • dalyvauja atliekant dokumentų saugyklų techninį vertinimą institucijose ir įstaigose, kurių dokumentų valdymo priežiūrą vykdo valstybės archyvai;
 • vertina dokumentų, pateiktų licencijoms teikti dokumentų saugojimo paslaugas gauti, atitikimą nustatytiems reikalavimams;
 • dalyvauja atliekant dokumentų saugojimo licencijų turėtojų planinius ir neplaninius patikrinimus;
 • organizuoja ir atlieka mažos vertės pirkimus;
 • rengia Viešųjų pirkimų įstatymo reglamentuojamų pirkimų dokumentus, LVAT pirkimų planą ir suvestines, teikia viešųjų pirkimų ataskaitas ir kitą reikalingą informaciją, susijusią su LVAT viešaisiais pirkimais;
 • atlieka teisės norminių aktų nustatytas procedūras, susijusias su LVAT darbuotojų sauga, pastatų eksploatavimu ir priešgaisrine sauga;
 • pagal kompetenciją teikia reikalingus duomenis Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje;
 • analizuoja, apibendrina ir teikia LVAT vadovybei pasiūlymus dėl darbo vietų geresnio aprūpinimo organizacine technika bei kanceliarinėmis prekėmis, geresnio įrengimų, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių panaudojimo, apsaugos, ekonomiško elektros, šilumos ir vandens naudojimo bei kitais su skyriaus veikla susijusiais klausimais;
 • pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas valstybės archyvams;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius Lietuvos vyriausiojo archyvaro ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinės archyvų sistemos kompetenciją ir uždavinius, viešuosius pirkimus, darbų ir priešgaisrinę saugą;
 • žinoti dokumentų saugojimui, saugyklų ir pastatų įrengimui ir eksploatavimui keliamus reikalavimus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu), išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.
 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-03-16 09:26