Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Kęstutis Remeika

2019-01-01

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • informuoja LVAT ir valstybės archyvų darbuotojus apie jų prievoles tvarkant asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos teisės aktus ir konsultuoja juos šiais klausimais;
 • stebi, kaip LVAT ir valstybės archyvuose laikomasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • konsultuoja LVAT ir valstybės archyvų darbuotojus dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir koordinuoja poveikio duomenų apsaugai vertinimą;
 • dalyvauja komisijų veikloje, darbo grupių darbe, pasitarimuose, posėdžiuose, kiek tai susiję su asmens duomenų apsauga LVAT ir valstybės archyvuose;
 • rengia teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos įgyvendinimą LVAT ir valstybės archyvuose, projektus;
 • atlieka kontaktinio asmens funkcijas bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir kitais duomenų apsaugos subjektais;
 • nagrinėja ir rengia atsakymus į gautus raštus, prašymus, skundus asmens duomenų apsaugos klausimais;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti institucijos strateginiai tikslai.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo valstybės archyvuose patirtį sprendžiant priėjimo prie dokumentų ir dokumentų naudojimo klausimus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą, viešąjį administravimą, dokumentų ir archyvų valdymą, informacijos apsaugą ir teikimą, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijas;
 • būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti savo darbą, greitai suvokti situaciją ir priimti sprendimus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo bendruosius reikalavimus;
 • turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu).
 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2023-03-16 09:23