Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Vida Jakimavičienė

2019-01-01

Darbuotojas atlieka šias funkcijas: 

 • koordinuoja LVAT strateginio veiklos plano, LVAT metinio veiklos plano, veiklos ataskaitų rengimą;
 • inicijuoja ir dalyvauja rengiant LVAT strateginio veiklos plano projektą, LVAT metinio veiklos plano projektą, LVAT veiklos ataskaitų (ketvirčių, metų) projektus;
 • sistemina ir apibendrina LVAT administracijos padalinių ir valstybės archyvų pasiūlymus dėl LVAT strateginio veiklos plano ir jo įgyvendinimo kontrolės tobulinimo;
 • dalyvauja rengiant veiklos vertinimo kriterijų techninių aprašymų projektus;
 • rengia LVAT ir valstybės archyvų veiklos planų ir ataskaitų formas, apibendrina LVAT administracijos padalinių ir valstybės archyvų teikiamus pasiūlymus;
 • sudaro LVAT ir valstybės archyvų vykdomų programų įgyvendinimo ketvirčių, pusmečio ir metų rodiklių suvestines;
 • suveda duomenis į Stebėsenos informacinę sistemą ir vykdo nuolatinę strateginio veiklos plano įgyvendinimo rezultatų stebėseną;
 • pagal kompetenciją teikia informaciją atsakingoms institucijoms apie atskirų strategijų, programų ar tarpinstitucinių veiklos planų priemonių įgyvendinimą, kitus veiklos statistinius duomenis;
 • teikia pasiūlymus dėl veiklos planavimo proceso tobulinimo, LVAT ir valstybės archyvų veiklos kokybės gerinimo, siekiant pagerinti jų veiklos efektyvumą;
 • teikia metodinę pagalbą valstybės archyvams veiklos planų ir ataskaitų rengimo klausimais;
 • inicijuoja ir dalyvauja rengiant dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities vidutinės trukmės planavimo dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį rengiant biudžetinės įstaigos planavimo dokumentus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, strateginį planavimą;
 • išmanyti LVAT veiklos sritį;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, išmana dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius (mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu).

 _ _ _ 

 
Informaciją atnaujino: Agnė Vilkišienė,
Informacija atnaujinta: 2023-03-16 09:27