Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Rasa Miškelevičiūtė

2020-06-15

 LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO TARNYBOS

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), KURIE NĖRA KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – skyriaus (biuro, tarnybos) vadovas (V lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Lietuvos vyriausiajam archyvarui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Teisė.

4. Korupcijos prevencija.

5. Finansų valdymas.

6. Veiklos planavimas.

7. Turto valdymas.

8. Dokumentų valdymas.

9. Viešieji pirkimai.

10. Viešieji ryšiai.

11. Priežiūra ir kontrolė.

12. Administracinių paslaugų teikimas.

13. Personalo valdymas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

14. LVAT teisės aktų rengimas, parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų atitikties įstatymams ir kitiems teisės aktams vertinimas.

15. Korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymas.

16. LVAT finansų valdymas.

17. LVAT veiklos ir asignavimų planavimas.

18. Turto apskaita ir kontrolė.

19. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas.

20. Viešųjų pirkimų organizavimas, vykdymas.

21. Viešinimas ir komunikacija.

22. Ūkio subjektų priežiūra; sutarčių vykdymo kontrolė.

23. Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą išdavimas.

24. Personalo politikos formavimas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

25. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

26. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

27. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

28. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

29. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

30. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

31. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

32. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

33. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Atstovauja LVAT Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos; nagrinėja iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų gautus dokumentus, rengia ir teikia LVAT poziciją.

35. Atstovauja LVAT teismuose.

36. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

37. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

37.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

37.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

37.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

37.4. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

37.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

38. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

38.1. kalba – anglų;

38.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

39. Atitikimas kitiems reikalavimams:

39.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

40. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

40.1. komunikacija – 4;

40.2. analizė ir pagrindimas – 5;

40.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;

40.4. organizuotumas – 4;

40.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.

41. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

41.1. lyderystė – 4;

41.2. veiklos valdymas – 4;

41.3. strateginis požiūris – 4.

42. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

42.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas – 5;

42.2. informacijos valdymas – 4.

43. Profesinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:

43.1. teisės išmanymas – 4.

 

____________________________

 

 

 

 
Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2020-06-23 12:42