Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Darbuotojai

Vaidotas Ramonas

2019-01-01

Darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • rengia ir vertina teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių dokumentų specifikacijų rengimą, projektus ir dalyvauja rengiant elektroninių dokumentų specifikacijų projektus;
 • kaupia ir analizuoja informaciją apie Lietuvos ir užsienio valstybių elektroninių dokumentų valdymo techninius sprendimus, teikia siūlymus dėl elektroninių dokumentų valdymo reglamentavimo;
 • pagal kompetenciją atstovauja LVAT valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių sudarytose komisijose ar darbo grupėse, Europos Sąjungos institucijų sudarytose darbo grupėse, kuriose svarstomi informacijos ir elektroninių dokumentų valdymo techninių sprendimų klausimai;
 • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant LVAT strateginių ir metų veiklos planų projektus;
 • teikia informaciją ir konsultuoja valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ir įmones bei nevalstybines organizacijas, privačius juridinius asmenis teisės aktų, reglamentuojančių elektroninių dokumentų specifikacijų rengimą, ir elektroninių dokumentų specifikacijų taikymo klausimais;
 • vykdo kitus su LVAT funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti LVAT strateginiai tikslai.

 

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį fizinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti  3 metų informacinių technologijų srities darbo patirtį;
 • žinoti informacinių technologijų valdymo ir saugumo užtikrinimo standartus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, dokumentų ir archyvų valdymą, elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimus, elektroninių dokumentų specifikacijas, elektroninių dokumentų valdymo taisykles ir elektroninių dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisykles;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas bei siūlymus;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba, žinoti teisės aktų, kitų dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo darbą;
 • mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

----

 
Informaciją atnaujino: Agnė Vilkišienė,
Informacija atnaujinta: 2023-03-16 09:14