Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius

 

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

 

 • padėti Lietuvos vyriausiajam archyvarui dalyvauti formuojant valstybės politiką dokumentų, tarp jų elektroninių ir kitų dokumentų, prie kurių prieinama tik specialios įrangos priemonėmis (toliau vadinama – dokumentai), ir archyvų valdymo srityje bei ją įgyvendinti;
 • padėti Lietuvos vyriausiajam archyvarui dalyvauti įgyvendinant archyvų ir dokumentų srities valstybinį administravimą.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

 • rengia ar dalyvauja rengiant su archyvų ir dokumentų srities valstybiniu administravimu susijusių teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja užtikrinant Europos Sąjungos dokumentų valdymo srities teisės aktų vykdymą Lietuvoje;
 • pagal kompetenciją teikia derinimo išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų su archyvų ir dokumentų valdymo politika susijusių teisės aktų projektų, kitų dokumentų;
 • vertina valstybės archyvų per Elektroninio archyvo informacinę sistemą pateiktus apskaitos dokumentus, teikia dėl jų pastabas ar siūlymus;
 • teikia siūlymus Lietuvos vyriausiajam archyvarui dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams, dėl dokumentų nuolatinio saugojimo;
 • rengia valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams nuolat saugoti, sąrašą ir jo pakeitimus;
 • rengia valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių vidaus administravimo dokumentų, nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų veiklos dokumentų, kurių rengimą nustato norminiai teisės aktai, saugojimo terminų rodyklių projektus ir vertina centrinių valstybinio administravimo subjektų parengtus jiems priskirtoje srityje susidarančių dokumentų saugojimo terminų rodyklių projektus;
 • padeda Lietuvos vyriausiajam archyvarui formuoti vienodą dokumentų valdymo praktiką valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse;
 • kontroliuoja, kaip valstybės archyvai prižiūri teisės aktuose nustatytą dokumentų ir archyvų valdymo reikalavimų įgyvendinimą;
 • padeda Lietuvos vyriausiajam archyvarui kontroliuoti, kaip administruojamas Nacionalinis dokumentų fondas;
 • koordinuoja Lietuvos kino paveldo kaupimą ir saugojimą pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kompetenciją;
 • teikia informaciją ir konsultuoja valstybės archyvus, kitas valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas ir įmones teisės aktų taikymo klausimais, formuojant vienodą dokumentų valdymo praktiką;
 • teikia informaciją dokumentų ir archyvų valdymo klausimais nevalstybinėms organizacijoms ir privatiems juridiniams asmenims;
 • pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, palaiko ryšius ir bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • dalyvauja rengiant Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos strateginius veiklos ir metų veiklos planus;
 • pagal skyriaus kompetenciją vertina valstybės archyvų veiklos planus ir ataskaitas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Lietuvos vyriausiojo archyvaro sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro pavedimus.

 

_ _ _

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2015-10-28 10:12