Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Valstybės tarnautojų užduotys

DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ VALDYMO IR NAUDOJIMO SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Dr. Daiva Lukšaitė

2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Per I ketvirtį dalyvauti inicijuojant „Archyvų metai“ minėjimą 2021 metais ir rengiant minėjimo programą (kartu su D. Bujoku ir D. Čenyte).

2. Per II ketvirtį parengti ir pateikti tvirtinti (kartu su A. Somkine ir D. Bujoku) Dokumentų išsaugojimą ir prieigą prie jų užtikrinančių darbų planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. VE(1.3E)-25, pakeitimo projektą.

3. Per I pusmetį parengti ir pateikti siūlymus (kartu su R,. Miškelevičiūte, E. Dranseika, V. Ramonu) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai dėl Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo pakeitimo.

4. Per einamuosius metus dalyvauti rengiant (kartu su LVAT 2019 m. veiklos plane nurodytais darbuotojais) Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, taip pat ir Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, pakeitimo projektus ir pateikti juos tvirtinti IV ketvirtį.

Vyr. specialistė

Aistė Somkinė

2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Per einamuosius metus dalyvauti rengiant (kartu su LVAT 2019 m. veiklos plane nurodytais darbuotojais) Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118, taip pat ir Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, pakeitimo projektus ir IV ketvirtį pateikti juos tvirtinti.

2. Per II ketvirtį parengti (kartu su D. Lukšaitė ir D. Bujoku) Dokumentų išsaugojimą ir prieigą prie jų užtikrinančių darbų planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. VE(1.3E)-25, pakeitimo projektą ir pateikti jį tvirtinti.

3. Per IV ketvirtį parengti (kartu su R. Sakalauskiene) Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-78, pakeitimo projektą ir pateikti jį tvirtinti.

4. Per I–II ketvirčius užtikrinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymo „Dėl 2015 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo Nr. (1.3 E)VE-55 „Dėl Detalaus įslaptinamos informacijos, susijusios su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos veikla, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ir įslaptintos informacijos administravimo procedūrų“ įgyvendinimą.

Vyr. specialistė

Irma Dagė

2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Per einamuosius metus koordinuoti bei dalyvauti rengiant Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117, pakeitimo projektą, taip pat dalyvauti rengiant Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118(kartu su LVAT 2019 m. veiklos plane nurodytais darbuotojais), pakeitimo projektą ir IV ketvirtį pateikti juos tvirtinti.

2. Per IV ketvirtį parengti (kartu su R. Sakalauskiene) Valstybės archyvų atliekamų patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-54, pakeitimo projektą ir pateikti jį tvirtinti.

3. Per IV ketvirtį parengti (kartu su V. Ramonu) Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158, pakeitimo projektą ir pateikti jį tvirtinti.

4. Per I–II ketvirčius užtikrinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymo „Dėl 2015 m. rugpjūčio 20 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo Nr. (1.3 E)VE-55 „Dėl Detalaus įslaptinamos informacijos, susijusios su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos veikla, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios ir įslaptintos informacijos administravimo procedūrų“ įgyvendinimą.

Vyr. specialistė

Daina Čenytė

2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Per I ketvirtį vykdyti valstybės archyvų vartotojų apklausą ir dalyvauti analizuojant apklausos rezultatus (kartu su D. Bujoku ir T. Kontrimavičiumi).

2. Per I ketvirtį dalyvauti inicijuojant „Archyvų metai“ minėjimą 2021 metais ir rengiant minėjimo programą (kartu su D. Lukšaite ir D. Bujoku).

3. Per III ketvirtį patikrinti, kaip organizuojamos asmenų konsultavimo dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srityje ir įgyvendinant archyvų ir dokumentų srities valstybinį administravimą, klausimais (ne mažiau kaip 1 patikrinimas).

4. Per IV ketvirtį atlikti LVAT asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą ir patiekti vertinimo rezultatus.

Vyr. specialistė

Jurgita Radėnienė

2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Per III ketvirtį parengti (kartu su A. Zilniu) Nacionalinio dokumentų fondo administravimo kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 12 d. Nr. V-44, pakeitimo projektą ir pateikti jį tvirtinti.

2. Per I–III ketvirčius išnagrinėti valstybės archyvų pateiktą informaciją (ataskaitų atitinkamus priedus) apie apskaitos duomenų pasikeitimus, atsižvelgiant į EAIS aprašus.

3. Per IV ketvirtį įvertinti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos parengtų Elektroninio archyvo informacinės sistemos aprašų sudarymo rekomendacijų pakeitimo poreikį ir pateikti siūlymus.

4. Per einamuosius metus vertinti ir aprobuoti valstybės archyvų parengtus fondo, apyrašo lygio aprašus EAIS (ne mažiau kaip sukurtų unikalių 444, papildytų – ne mažiau kaip 1995 aprašų) kontroliuoti jų aprašymą ir tvarkymą.

Vyr. specialistas

 Andrius Zilnys

2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Per I–II ketvirčius inicijuoti ir koordinuoti Laisvai platinamos priemonės, kitų naujų priežiūros sutarčių parengimą.

2. Per III ketvirtį parengti (kartu su J. Radėniene) Nacionalinio dokumentų fondo administravimo kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 12 d. Nr. V-44, pakeitimo projektą ir pateikti jį tvirtinti.

3. Per III–IV ketvirčius patikrinti (kartu su D. Bujoku), kaip valstybės archyvai laikosi Valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68“ (su visais pakeitimais) nuostatų (3 patikrinimai).

4. Per einamuosius metus teikti konsultacijas įstaigoms, organizacijoms ir valstybės archyvams darbo su LVAT valdomų valstybės informacinių sistemų klausimais.

 Vyr. specialistas

Darius Bujokas

2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Per I ketvirtį vykdyti valstybės archyvų vartotojų apklausą ir dalyvauti analizuojant apklausos rezultatus (kartu su D. Čenyte ir T. Kontrimavičiumi).

2. Per I ketvirtį dalyvauti inicijuojant „Archyvų metai“ minėjimą 2021 metais ir rengiant minėjimo programą (kartu su D. Lukšaite ir D. Čenyte).

3. Per II ketvirtį parengti (kartu su A. Somkine ir D. Lukšaite) Dokumentų išsaugojimą ir prieigą prie jų užtikrinančių darbų planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. VE(1.3E)-25, pakeitimo projektą ir pateikti jį tvirtinti.

4. Per III–IV ketvirčius patikrinti (kartu su A. Zilniu), kaip valstybės archyvai laikosi Valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68“ (su visais pakeitimais) nuostatų (3 patikrinimai).

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO IR FINANSŲ SKYRIUS

Skyriaus vedėja

Rasa Miškelevičiūtė

2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Parengti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1786 „Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavadinimo pakeitimo, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos nuostatų patvirtinimo ir pavedimo Kultūros ministerijai“ pakeitimo projektą

2. Parengti Licencijų teikti dokumentų saugojimo paslaugą turėtojų planinių ir neplaninių patikrinimų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-119, pakeitimo projektą

3. Kartu su Veiklos administravimo skyriaus vyriausiuoju specialistu J. Budrevič atlikti dokumentų saugojimo sąlygų reikalavimų laikymosi patikrinimus 9 valstybės archyvuose

4. Dalyvauti Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vyriausiajam specialistui (duomenų apsaugos pareigūnui) K. Remeikai rengiant Asmens duomenų tvarkymo valstybės archyvuose taisyklių projektą.

5. Kartu su Veiklos administravimo ir finansų skyriaus vyriausiąja specialiste A. Tamulevičiūte peržiūrėti vidaus teisės aktus, susijusius su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos finansų kontrolės vykdymu, ir parengti reikalingus pakeitimus.

Vyr. specialistė

Angelė Tamulevičiūtė

2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Kartu su skyriaus vedėja Rasa Miškelevičiūte peržiūrėti vidaus teisės aktus, susijusius su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos finansų kontrolės vykdymu, ir parengti reikalingus pakeitimus.

2. Organizuoti ir kontroliuoti standartizuotos FVAIS ir kompiuterizuotos VBAMS sistemų darbą su mokėjimo paraiškų rengimu ir sąmatų tikslinimu pagal archyvų veiklos planų priemones.

3. Parengti LVAT biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinio už 2018 m. ir 2019 m. ketvirčių biudžeto ir finansinių ataskaitų rinkinių projektus ir pateikti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, rengti suvestines biudžeto programų sąmatų vykdymo ataskaitas ir nustatytais terminais teikti Finansų ministerijos Iždo departamentui, vertinti valstybės archyvų pateiktų ataskaitų rinkinių sudarymo teisingumą.

4. Nustatytais terminais atlikti LVAT tarpusavio operacijų informacijos derinimą su kitais viešojo sektoriaus subjektais VSAKIS sistemoje.

5. Pateikti LVAT finansinių ataskaitų rinkinio duomenis už 2018 m. į VSAKIS sistemą, Lietuvos vyriausiajam archyvarui pateikti duomenų ir eliminavimo informacijos tvirtinimą VSAKIS sistemoje.

6. Konsultuoti ir kontroliuoti FVAIS ir VSAKIS darbą valstybės archyvuose.

Vyr. specialistė

Asta Baranauskienė

2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Peržiūrėti LVAT vidaus administravimą reglamentuojančius teisės aktus, esant poreikiui, parengti pakeitimų projektus

2. Pateikti siūlymus dėl priemokų prie pareiginės algos nustatymo LVAT darbuotojams vienodos praktikos formavimo

3. Kartu su kitais LVAT darbuotojais, atsakingais už įslaptintos informacijos apsaugą, atlikti įslaptintos informacijos apsaugos būklės patikrinimus valstybės archyvuose (3 patikrinimai)

4. Pateikti siūlymus dėl visuomenės informavimo apie LVAT ir valstybės archyvų veiklą gerinimo, naujų informavimo priemonių ar kitų informacijos pateikimo būdų naudojimo.

Vyr. specialistė

Rima Cicėnienė

2019 METŲ UŽDUOTYS

1. Peržiūrėti Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos kuruojamai valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-61, ir pateikti siūlymus dėl keitimo.

2. Peržiūrėti Lėšų apskaičiavimo valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti metodiką, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-56, ir pateikti siūlymus dėl keitimo.

3. Parengti Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymo dėl lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai, paskirstymo, projektą ir pateikti jį tvirtinti.

4. Per 2019 m. I pusmetį apskaičiuoti valstybės biudžeto lėšų poreikį 2020 metams valstybės perduotoms savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai atlikti.

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-12-30 09:29