Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, LT- 03107 Vilnius, Tel. (8 5) 265 1137
El.p. lvat@archyvai.lt,faks. (8 5) 265 2314, kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Standartai

Standarto pavadinimas

Standarto žymuo 

Imaging materials – Recommendations for humidity measurement and control

ISO/TR18931: 2001

Informacija ir dokumentavimas. Aiškinamasis žodynas (tpt ISO 5127:2001)

(Information and documentation – Vocabulary (idt ISO 5127:2001) 

LST ISO 5127:2008

Informacija ir dokumentavimas. Archyvinių dokumentų popierius. Patvarumo ir ilgalaikiškumo reikalavimai (tpt ISO 11108:1996

(Information and documentation – Archival paper – Requirements for permanence and durability (idt ISO 11108:1996)

LST ISO 11108:2006

 

Informacija ir dokumentai. Archyvų ir bibliotekų dokumentų saugojimo reikalavimai (tpt ISO 11799:2003)

(Information and documentation. Document storage requirements for archive and library materials (idt ISO 11799:2003)

LST ISO 11799:2004

Informacija ir dokumentai. Dokumentinis popierius. Pastovumo reikalavimai (ISO 9706:1994)

(Information and documentation. Paper for documents. Requirements for permanence (ISO 9706:1994)

LST EN ISO 9706:2001

Informacija ir dokumentai. Dokumentų vadyba. 1 dalis. Bendrieji dalykai (tpt ISO 15489-1:2001)

(Information and documentation. Records management. Part 1: General (idt ISO 15489-1:2001)

LST ISO  15489-1:2003

Informacija ir dokumentai. Dokumentų valdymas. 1 dalis. Bendrieji dalykai (tpt ISO 15489-1:2001)

(Information and documentation. Records management. Part 1: General (idt ISO 15489-1:2001)

LST ISO 15489-1:2006

Informacija ir dokumentavimas. Rekomendacijos standartų projektų rengėjams dėl dokumentų valdymo reikalavimų formulavimo standartuose (tpt ISO 22310:2006)

(Information and documentation - Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards (idt ISO 22310:2006)

LST ISO 22310:2007

Informacija ir dokumentavimas. Įrašų, atspaudų ir kopijų popieriuje patvarumas ir ilgalaikiškumas. Reikalavimai ir bandymo metodai (tpt ISO 11798:1999)

(Information and documentation – Permanence and durability of writing, printing and copying on paper – Requirements and test methods (idt ISO 11798:1999)

LST ISO 11798:2006

Information and documentation Records management Part 2: Guidelines

ISO/TR 15489-2:2001

Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 1 dalis. Principai (tpt ISO 23081-1:2006)

(Information and documentation – Records management processes – Metadata for records. Part 1 (idt ISO 23081-1:2006)

LST ISO 23081‑1:2008

 

 

Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai (tpt ISO/TS 23081-2:2007)

(Information and documentation – Records management processes – Metadata for records – Part 2: Conceptual and implementation issues)(idt ISO/TS 23081-2:2007)

LST ISO/TS 23081-2:2008 

Informacija ir dokumentavimas. Archyvų ir bibliotekų naudojamų knygų, periodinių ir serialinių leidinių bei kitokių popierinių dokumentų įrišimo reikalavimai. Metodai ir medžiagos (tpt ISO 14416:2003)

(Information and documentation – Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use – Methods and materials (idt ISO 14416:2003)

LST ISO 14416:2006

Processed writing paper and certain classes of printed matter – Method of expression of dimensions

ISO 353:1975

Rašomasis popierius ir tam tikros spaudinių grupės. Galutiniai formatai. A ir B formatų serijos (ISO 216:1975)

(Writing paper and certain classes of printed matter. Trimmed sizes. A and B series (ISO 216:1975)

LST EN 20216:2001

Space data and information transfer systems – Open archival information system – Reference model

ISO 14721:2003

 

  STANDARTAI, SUSIJĘ SU VAIZDO IR GARSO DOKUMENTAIS

Standarto pavadinimas

Standarto žymuo

Cinematography – Care and preservation of magnetic audio recordings for motion pictures and television

ISO 12606:1997

Cinematography – Projector usage of 16 mm motion-picture films for direct front projection – Specifications

ISO 26:1993

Cinematography – Storage and handling of nitrate-base motion-picture films

ISO 10356:1996

Imaging materials – Optical disc media – Storage practices

ISO 18925:2002

Imaging materials – Polyester-base magnetic tape – Storage practices

ISO 18923:2000

Imaging materials – Processed photographic films, plates and papers – Filing enclosures and storage containers

ISO 18902:2001

Imaging materials – Processed photographic plates – Storage practices

ISO 18918:2000

Imaging materials – Processed photographic reflection prints – Storage practices

ISO 18920:2000

Imaging materials – Processed safety photographic films – Storage practices

ISO 18911:2000

Micrographics – Duplicating film, silver, diazo and vesicular – Visual density – Specifications and measurement

ISO 8126:2000

Micrographics – Microfilming of documents on 16 mm and 35 mm silver-gelatin type microfilm – Operating procedures

ISO 6199:2005

 

  STANDARTAI, SUSIJĘ SU ELEKTRONINIAIS DOKUMENTAIS

Standarto pavadinimas

Standarto žymuo

Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas (tpt ISO 19005-1:2005)
(Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) (idt ISO 19005-1:2005)

LST ISO 19005-1:2008

Elektroninis nejudamojo vaizdo vizualizavimas. Keičiamoji atmintinė. 2 dalis. TIFF/EP vaizdo duomenų formatas (tpt ISO 12234-2:2001)
(Electronic still – picture imaging –Removable memory – Part2: TIFF/EP image data format (idt ISO 12234-2:2001)

LST ISO 12234-2:2008

Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 1 dalis. Pagrindiniai principai ir ženklinimo kalbos nuoroda (tpt ISO/IEC 29500-1:2008)

Information technology - Document description and processing languages - Office Open XML File Formats - Part 1: Fundamentals and Markup Language Reference (idt ISO/IEC 29500-1:2008)

LST ISO/IEC 29500-1:2009

Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 2 dalis. Atvirojo pakavimo taisyklės (tpt ISO/IEC 29500-2:2008)

Information technology - Document description and processing languages - Office Open XML File Formats - Part 2: Open Packaging Conventions (idt ISO/IEC 29500-2:2008)

LST ISO/IEC 29500-2:2009

Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 3 dalis. Ženklinimo suderinamumas ir išplečiamumas (tpt ISO/IEC 29500-3:2008)

Information technology - Document description and processing languages - Office Open XML File Formats - Part 3: Markup Compatibility and Extensibility (idt ISO/IEC 29500-3:2008)

LST ISO/IEC 29500-3:2009

Informacijos technologija. Dokumentų aprašymas ir apdorojimo kalbos. Rinkmenos Office Open XML formatai. 4 dalis. Pereinamojo perkėlimo požymiai (tpt ISO/IEC 29500-4:2008)

Information technology - Document description and processing languages - Office Open XML File Formats - Part 4: Transitional Migration Features (idt ISO/IEC 29500-4:2008) 

LST ISO/IEC 29500-4:2009

Elektroniniai parašai ir infrastruktūros (ESI). Politikos ir saugumo reikalavimai parašų kūrimo ir tikrinimo programinei įrangai (ETSI TS 119 101 V1.1.1)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for applications for signature creation and signature validation (ETSI TS 119 101 V1.1.1)

ETSI TS 119 101 V1.1.1

 

Su standartais susipažinti ar juos įsigyti galima Lietuvos standartizacijos departamente. Papildoma informacija: <www.lsd.lt>.

Tarptautinės archyvų tarybos priimti standartai:

1.ISAD(G): General International Standard Archival description. International Council on Archives.

2.ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families. International Council on Archives.

3. ISDF: International Standard for describing functions. International Council on Archives.

4. ISDIAH. International Standard for describing institutions with Archival holdings. International Council on Archives.

 

_ _ _ 

 

 

Informaciją atnaujino: Andrius Zilnys, Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyrius
Informacija atnaujinta: 2019-07-18 12:57