Biudžetinė įstaiga, Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, mob. 8 698 87 348
El.p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 188697087
Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45.
Papildomai asmenų prašymai priimami pirmadieniais ir antradieniais iki 18 val.

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Standartai

 

 

Standarto pavadinimas

Standarto žymuo 

Informacija ir dokumentavimas. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas (tapatus ISO 5127:2017)

 

(Information and documentation - Foundation and vocabulary (ISO 5127:2017, identical) ISO 5127:2017)

LST ISO 5127:2019

Informacija ir dokumentavimas. Archyvinių dokumentų popierius. Patvarumo ir ilgalaikiškumo reikalavimai (tpt ISO 11108:1996

 

(Information and documentation – Archival paper – Requirements for permanence and durability (idt ISO 11108:1996)

LST ISO 11108:2006

 

Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų laikymo reikalavimai, skirti archyvų ir bibliotekų medžiagai (tapatus ISO 11799:2015)

 

(Information and documentation - Document storage requirements for archive and library materials (ISO 11799:2015, identical) ISO 11799:2015)

LST ISO 11799:2016

Informacija ir dokumentai. Dokumentinis popierius. Pastovumo reikalavimai (ISO 9706:1994)

(Information and documentation. Paper for documents. Requirements for permanence (ISO 9706:1994)

LST EN ISO 9706:2001

Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymas. 1 dalis. Sąvokos ir principai (tapatus ISO 15489-1:2016)

 

(Information and documentation. Records management. Part 1: Concepts and principles (ISO 15489-1:2016, identical) ISO 15489-1:2016)

LST ISO 15489-1:2016

Informacija ir dokumentavimas. Rekomendacijos standartų projektų rengėjams dėl dokumentų valdymo reikalavimų formulavimo standartuose (tpt ISO 22310:2006)

 

(Information and documentation - Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards (idt ISO 22310:2006)

LST ISO 22310:2007

Informacija ir dokumentavimas. Įrašų, atspaudų ir kopijų popieriuje patvarumas ir ilgalaikiškumas. Reikalavimai ir bandymo metodai (tpt ISO 11798:1999)

 

(Information and documentation – Permanence and durability of writing, printing and copying on paper – Requirements and test methods (idt ISO 11798:1999)

LST ISO 11798:2006

Information and documentation – Records management – Part 2: Guidelines

ISO/TR 15489-2:2001

Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo procesai. Dokumentų metaduomenys. 1 dalis. Principai (tapatus ISO 23081-1:2017)

 

(Information and documentation - Records management processes - Metadata for records - Part 1: Principles (ISO 23081-1:2017, identical) ISO 23081-1:2017)

 LST ISO 23081-1:2018

Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų metaduomenų valdymas. 2 dalis. Koncepcijos ir realizacijos klausimai (tapatus ISO 23081-2:2009)

 

(Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues (ISO 23081-2:2009, identical) ISO 23081-2:2009)

LST ISO 23081-2:2009

Informacija ir dokumentavimas. Archyvų ir bibliotekų naudojamų knygų, periodinių ir serialinių leidinių bei kitokių popierinių dokumentų įrišimo reikalavimai. Metodai ir medžiagos (tpt ISO 14416:2003)

 

(Information and documentation. Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use. Methods and materials (idt ISO 14416:2003) ISO 14416:2003)

LST ISO 14416:2006

Rašomasis popierius ir tam tikros spaudinių kategorijos. Galutiniai formatai. A ir B formatų serijos ir mašininės krypties žymuo (ISO 216:2007)

 

(Writing paper and certain classes of printed matter - Trimmed sizes - A and B series, and indication of machine direction (ISO 216:2007) EN ISO 216:2007)

LST EN ISO 216:2007

Kosminės duomenų ir informacijos perdavimo sistemos. Atviroji archyvinės informacijos sistema. Pamatinis modelis (tapatus ISO 14721:2012)

 

(Space data and information transfer systems - Open archival information system (OAIS) - Reference model (ISO 14721:2012, identical) ISO 14721:2012)

LST ISO 14721:2013

Informacija ir dokumentavimas. WARC failo formatas (tapatus ISO 28500:2017)

 

(Information and documentation - WARC file format (ISO 28500:2017, identical) ISO 28500:2017)

LST ISO 28500:2018

Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymas. Pagrindinės sąvokos ir aiškinamasis žodynas (tapatus ISO 30300:2020)

 

(Information and documentation -- Records management -- Core concepts and vocabulary (ISO 30300:2020, identical) ISO 30300:2020)

LST ISO 30300:2020

Information and documentation -- Management systems for records -- Requirements

ISO 30301:2019

Informacija ir dokumentavimas. Dokumentų valdymo sistemos. Įdiegimo gairės (tapatus ISO 30302:2015)

 

(Information and documentation — Management systems for records — Guidelines for implementation (ISO 30302:2015, identical) ISO 30302:2015)

LST ISO 30302:2016

Imaging materials – Recommendations for humidity measurement and control

ISO/TR18931:2001

Information and documentation -- Appraisal for managing records

ISO/TR 21946:2018

Date and time -- Representations for information interchange Basic rules

ISO 8601-1:2019

 

STANDARTAI, SUSIJĘ SU VAIZDO IR (AR) GARSO DOKUMENTAIS

Standarto pavadinimas

Standarto žymuo

Cinematography – Care and preservation of magnetic audio recordings for motion pictures and television

ISO 12606:1997

Cinematography – Projector usage of 16 mm motion-picture films for direct front projection – Specifications

ISO 26:1993

Cinematography – Storage and handling of nitrate-base motion-picture films

ISO 10356:1996

Imaging materials — Optical disc media — Storage practices

ISO 18925:2013

Imaging materials – Polyester-base magnetic tape – Storage practices

ISO 18923:2000

Imaging materials — Processed imaging materials — Albums, framing and storage materials

ISO 18902:2013

Imaging materials – Processed photographic plates – Storage practices

ISO 18918:2000

Imaging materials — Reflection prints — Storage practices

ISO 18920:2011

Imaging materials — Processed safety photographic films — Storage practices

ISO 18911:2010

Micrographics — Duplicating film, silver, diazo and vesicular — Specifications and measurement for visual density

ISO 8126:2019

Micrographics – Microfilming of documents on 16 mm and 35 mm silver-gelatin type microfilm – Operating procedures

ISO 6199:2005

 

STANDARTAI, SUSIJĘ SU ELEKTRONINIAIS DOKUMENTAIS

Standarto pavadinimas

Standarto žymuo

Dokumentų tvarkyba. Ilgalaikio saugojimo elektroninio dokumento rinkmenos formatas. 1 dalis. PDF 1.4 (PDF/A-1) naudojimas (tpt ISO 19005-1:2005)

 

(Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1) (idt ISO 19005-1:2005)

LST ISO 19005-1:2008

Elektroninis nejudamojo vaizdo vizualizavimas. Keičiamoji atmintinė. 2 dalis. TIFF/EP vaizdo duomenų formatas (tpt ISO 12234-2:2001)

 

(Electronic still – picture imaging –Removable memory – Part2: TIFF/EP image data format (idt ISO 12234-2:2001)

LST ISO 12234-2:2008

Information technology -- Document description and processing languages -- Office Open XML File Formats Fundamentals and Markup Language Reference

ISO/IEC 29500-1:2016

Information technology -- Document description and processing languages -- Office Open XML File Formats Open Packaging Conventions

ISO/IEC 29500-2:2012

Information technology -- Document description and processing languages -- Office Open XML File Formats Markup Compatibility and Extensibility

ISO/IEC 29500-3:2015

Information technology -- Document description and processing languages -- Office Open XML File Formats Transitional Migration Features

 ISO/IEC 29500-4:2016

Elektroniniai parašai ir infrastruktūros (ESI). Politikos ir saugumo reikalavimai parašų kūrimo ir tikrinimo programinei įrangai (ETSI TS 119 101 V1.1.1)

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for applications for signature creation and signature validation (ETSI TS 119 101 V1.1.1)

ETSI TS 119 101 V1.1.1

 

Su standartais susipažinti ar juos įsigyti galima Lietuvos standartizacijos departamente. Papildoma informacija: <www.lsd.lt>.

Tarptautinės archyvų tarybos priimti standartai:

1.ISAD(G): General International Standard Archival description. International Council on Archives.

2.ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families. International Council on Archives.

3. ISDF: International Standard for describing functions. International Council on Archives.

4. ISDIAH. International Standard for describing institutions with Archival holdings. International Council on Archives.

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-12-01 16:50