J. Basanavičiaus g. 114, 28214 Utena, tel. 8 674 74 975,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440391

 

2006 metai

Utenos apskrities archyvo nauji dokumentai fonduose

(pagal 2006 metų apskaitos duomenis)


          Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2006 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2006 metais juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Fondo chronologinės ribos

Fondo apskaitos vienetų skaičius

Dokumentų apibūdinimas

65

Zarasų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1989−1990 m.

7

Rajono vykdomojo komiteto sprendimų rengimo dokumentai, vykdomojo komiteto liaudies kontrolės komiteto metų buhalterinės apskaitos dokumentai, rinkimų į rajono liaudies deputatų tarybą dokumentai (kandidatų iškėlimo, įregistravimo, balsavimo protokolai), išrinktų rajono tarybos deputatų sąrašas.*

100

Ignalinos rajono liaudies teismas

1951−1989 m.

455

Teismo baudžiamųjų, civilinių, administracinių bylų apskaitos-statistinės kortelės, abėcėlinės rodyklės, teismo išnagrinėtų bylų metų ataskaitos, Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų nutarčių nuorašai, teismo administracinių bylų nutarimai, baudžiamosios bylos, jų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai, nutarimai.*

138

Dūkšto rajono liaudies teismas

1953−1959 m.

46

Teismo baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai, nutarimai, abėcėlinės rodyklės.*

1037

Zarasų rajono valdyba

1990−1994 m.

241

Rajono valdybos posėdžių protokolai, jų rengimo dokumentai, rajono valdytojo potvarkiai veiklos klausimais, jų rengimo dokumentai, rajono valdybos ir struktūrinių padalinių vadovų gamybinių pasitarimų protokolai, valdybos nepilnamečių reikalų ir jaunimo įdarbinimo komisijos posėdžių protokolai ir jų rengimo dokumentai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, metų buhalterinės apyskaitos, sąmatos, etatų sąrašai.*

1096

Lietuvos Respublikos Zarasų rajono taryba

1990−1995 m.

116

Rajono tarybos sesijų protokolai ir jų rengimo dokumentai, rajono tarybos nuolatinių komisijų veiklos dokumentai, tarybos prezidiumo posėdžių protokolai ir jų rengimo dokumentai, rajono tarybos pirmininko potvarkiai veiklos klausimais, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, tarybos kontrolės tarnybos atliktų patikrinimų dokumentai, rajono referendumo komisijos veiklos dokumentai.

1097

Utenos apskrities archyvas

1997−2004 m.

127

Archyvo nuostatai, įsakymai veiklos klausimais, darbuotojų susirinkimų protokolai, susirašinėjimo su įstaigomis archyvo veiklos klausimais dokumentai, įvairūs perdavimo aktai, metų darbo planai ir ataskaitos, pareigybių suvestiniai metų sąrašai, metų išlaidų sąmatos, metų finansinės atskaitomybės dokumentai, Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir kt.

 

* Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

- - -

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2012-02-10 14:07