J. Basanavičiaus g. 114, 28214 Utena, tel. 8 674 74 975,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440391

 

2007 metai

Utenos apskrities archyvo nauji dokumentai fonduose

(pagal 2007 metų apskaitos duomenis)


          Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2007 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2007 metais juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Fondo chronologinės ribos

Fondo apskaitos vienetų skaičius

Dokumentų apibūdinimas

1037

Zarasų rajono valdyba

1990−1995 m.

32

Rajono valdybos žemės ūkio skyriaus įsakymai gamybiniais klausimais. Gamybinių pasitarimų protokolai. Metų statistinės žinios augalininkystės-gyvulininkystės klausimais. Rajono kolūkių, tarybinių ūkių, bendrovių metinių apyskaitų suvestinės. Žemės ūkio įmonių (ŽŪĮ) turto privatizavimo metų programos. Ūkininkų rėmimo fondo lėšų paskirstymo protokolai ir lėšų panaudojimo ataskaitos. Skyriaus darbo patikrinimo aktai. ŽŪĮ likusio neprivatizuoto turto pirkimo-pardavimo sutartys.

1098

Utenos apskrities viršininko administracijos Kaimo reikalų departamento Zarasų rajono žemės ūkio skyrius

1995−2002 m.

226

Skyriaus nuostatai. Žemės ūkio skyriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Ūkininkų rėmimo fondo lėšų paskirstymo protokolai ir lėšų panaudojimo ataskaitos. Lengvatinių kreditų skyrimo komisijos posėdžių proto-kolai. Ūkininkų, žemės ūkio bendrovių (ŽŪB), kaimo rėmimo fondo lėšų naudojimo, subsidijavimo programos. Skyriaus darbo patikrinimo ataskaitos. Metų statistinės žinios augalininkystės-gyvulininkystės klausimais. Žemės paskirstymo pagal žemės naudotojus ir žemės naudmenas ataskaitos. ŽŪB metinės apyskaitos ir jų suvestinės. Metų statistinės ir finansinės ataskaitos, balansai, išlaidų sąmatos. Melioracijos tarnybos įsakymai veiklos klausimais Melioracijos tarnybos metų statistinės-finansinės ataskaitos. Melioracijos darbų programos ir melioracijos įrenginių priėmimo naudoti aktai.

 

- - -

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2012-02-10 14:06