J. Basanavičiaus g. 114, 28214 Utena, tel. 8 674 74 975,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440391

 

2009 metai

Utenos apskrities archyvo nauji dokumentai fonduose

(pagal 2009 metų apskaitos duomenis)

 

                  Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2009 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2009 metais juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Fondo chronologinės ribos

Fondo apskaitos vienetų skaičius

Dokumentų apibūdinimas

10

LTSR Zarasų rajono Salako apylinkės DŽDT vykdomasis komitetas

1945-1990 m.

16

Ūkinės knygos. *

1099

Zarasų rajono policijos komisariatas

1990−2007 m.

153

Viršininko (komisaro) įsakymai veiklos klausimais, jų registrai. Darbuotojų pareiginės instrukcijos. Komisariato strateginiai metų, pusmečių veiklos planai. Susirinkimų, komisijų posėdžių protokolai. Metų statistinės ataskaitos. Veiklos patikrinimo aktai. Sąmatos, balansai, etatų sąrašai. Prašymų gauti Lietuvos Respublikos piliečio pasą registracijos žurnalai. Leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo apskaitos žurnalai. Išduotų vaiko kelionės dokumentų apskaitos žurnalai. *

1100

Ignalinos rajono policijos komisariatas

1990−2004 m.

115

Viršininko (komisaro) įsakymai veiklos klausimais, jų registrai. Darbuotojų pareiginės instrukcijos. Komisariato strateginiai metų, pusmečių veiklos planai. Susirinkimų, komisijų posėdžių protokolai. Metų statistinės ataskaitos. Veiklos patikrinimo aktai. Sąmatos, metų finansinės atskaitomybės dokumentai, etatų sąrašai. Kriminalistinių ekspertizių aktai ir specialistų išvados, jų registracijos žurnalai. Leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo apskaitos žurnalai. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo sprendimų registracijos žurnalas. *

1101

Anykščių rajono policijos komisariatas

1990−2004 m.

82

Viršininko (komisaro) įsakymai veiklos klausimais, jų registrai. Komisariato strateginiai metų, pusmečių veiklos planai. Susirinkimų protokolai. Metų, pusmečių veiklos,  statistinės ataskaitos. Veiklos patikrinimo aktai. Sąmatos, balansai. Kriminalistinių ekspertizių aktai ir specialistų išvados. Gautų, išduotų Lietuvos Respublikos piliečio pasų apskaitos žurnalai.*

1102

Molėtų rajono policijos komisariatas

1990−2007 m.

161

Viršininko (komisaro) įsakymai veiklos klausimais, jų registrai. Komisariato strateginiai metų, pusmečių veiklos planai. Susirinkimų, komisijų posėdžių protokolai. Metų statistinės ataskaitos. Veiklos patikrinimo aktai. Sąmatos, balansai. Kriminalistinių ekspertizių aktai ir specialistų išvados, jų registracijos žurnalai. Išduotų vaiko kelionės dokumentų apskaitos žurnalai. *

1103

Visagino policijos komisariatas

1993−2006 m.

75

Viršininko (komisaro) įsakymai veiklos klausimais, jų registrai. Susirinkimų, operatyvinių pasitarimų protokolai. Komisariato strateginiai metų, pusmečių veiklos planai. Metų veiklos ataskaitos. Sąmatos, balansai. Piliečiams išduotų pasų apskaitos žurnalai. Leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo apskaitos žurnalai. Išduotų vaiko kelionės dokumentų apskaitos žurnalai. *

 

* Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

- - -

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2012-02-10 15:25