J. Basanavičiaus g. 114, 28214 Utena, tel. 8 674 74 975,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440391

 

2011 metai

Utenos apskrities archyvo nauji dokumentai fonduose

(pagal 2011 metų apskaitos duomenis)

 

              Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2011 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2011 metais juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr. 

Fondo pavadinimas 

Fondo chronologinės ribos 

Fondo apskaitos vienetų skaičius

Dokumentų apibūdinimas

474

Lietuvos TSR Zarasų miesto DŽDT vykdomasis komitetas

1944-1987 m.

5

Miesto vykdomojo komiteto sprendimai, posėdžių protokolai su priedais.

814

Lietuvos TSR Zarasų rajono prokuratūra

1954-1990 m.

17

Metų statistinės ataskaitos apie tardymo ir kvotos darbą, pareiškimų apie nusikaltimus sprendimą ir prokurorų darbą, metų informacijos apie teisėtumo būklę, nepilnamečių nusikalstamumą ir nusikalstamumo būklę rajone. Prokuratūros patikrinimo pažyma.

816

Lietuvos TSR Utenos rajono prokuratūra

1952-1989 m.

13

Įsakymų veiklos, personalo, atostogų, komandiruočių klausimais knyga Metų statistinės ataskaitos apie tardymo ir prokurorų darbą, nusikalstamumo ir teisėtumo būklės apžvalgos. Baudžiamųjų bylų, tiriamų rajono prokuratūroje, registracijos knyga.

817

Lietuvos TSR Molėtų rajono prokuratūra

1951-1989 m.

30

Įsakymų veiklos, personalo, atostogų, komandiruočių klausimais knyga. Metų statistinės ataskaitos apie tardymo ir kvotos darbą, apie prokurorų darbą, nusikalstamumo ir teisėtumo būklės apžvalgos. Ketvirčių darbo planai.

1110

Anykščių darbo birža

1991-2010 m.

29

Darbo biržos direktoriaus įsakymai veikos klausimais, registras. Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai. Darbuotojų pasitarimų protokolai, registras. Metų veiklos, statistinė personalo ataskaita, metų, mėnesių, ketvirčių ataskaitos apie ieškančius darbo, bedarbius ir pašalpų mokėjimą, apie bedarbius, turinčius papildomas užimtumo garantijas darbo rinkos programose, apie laisvas darbo vietas pagal profesijas, apie ieškančių darbo asmenų dalyvavimą darbo rinkos programose, apie išduotas paskolas bedarbiams savo verslui organizuoti, apie bedarbių mokymą, registracijos žurnalai. Valstybės kontrolės institucijų pareigūnų atliekamų patikrinimų registracijos žurnalai. Atleistų tarnautojų asmens bylos. *

1111

Zarasų darbo birža

1991-2010 m.

12

Darbo biržos direktoriaus įsakymai veikos klausimais, registras. Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai. Darbuotojų, vidaus kontrolės komisijos pasitarimų protokolai, registrai. Metų finansinės atskaitomybės dokumentai.

1112

Molėtų darbo birža

1991-2010 m.

24

Darbo biržos direktoriaus įsakymai veikos klausimais, registras. Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai. Darbo pasitarimų protokolai. Metų statistinė personalo ataskaita, metų, mėnesių, ketvirčių ataskaitos apie ieškančius darbo, bedarbius ir pašalpų mokėjimą, apie bedarbius, turinčius papildomas užimtumo garantijas darbo rinkos programose, apie laisvas darbo vietas pagal profesijas, apie ieškančių darbo asmenų dalyvavimą darbo rinkos programose, apie išduotas paskolas bedarbiams savo verslui organizuoti, apie bedarbių mokymą, registracijos žurnalai. Metų finansinės atskaitomybės dokumentai. Atleistų tarnautojų asmens bylos. *

1113

Ignalinos darbo birža

1991-2010 m.

14

Darbo biržos direktoriaus įsakymai veikos klausimais, registras. Darbuotojų pasitarimų protokolai, registras. Metų suvestinės apie personalo formavimą ir mokymą, metų, ketvirčių statistinės ataskaitos, mėnesių ataskaitos apie laisvas darbo vietas, ieškančius darbo asmenis, pašalpų mokėjimą, dalyvavimą darbo rinkos programose, registras. Atleistų tarnautojų asmens bylos. *

1114

Zarasų rajono agrarinės reformos tarnybos

1991-1997 m.

394

Tarnybos vadovo įsakymai veiklos klausimais. Tarybos posėdžių protokolai. Rajono ekspertų komisijos veiklos dokumentai. Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai. Perdavimo-priėmimo aktai, keičiantis tarybos vadovui. Tarnybos darbo patikrinimo aktai ir pažymos. Žemės ūkio įmonių turto aukcionų dokumentai, turto privatizavimo programos, ūkio išmokų paskaičiavimo dokumentai, registravimo žurnalai, gamybinių technologinių kompleksų pajų pasirašymo sutartys, pažymos ir kiti dokumentai. Gyvenamųjų vietovių asmeninio ūkio žemės apskaitos žiniaraščiai. Metų balansai, išlaidų sąmatos.

1115

Anykščių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2000-2010 m.

247

Direktoriaus įsakymai, nurodymai veikos klausimais, registrai. Darbuotojų gamybinių susirinkimų protokolai, registrai. Metų veiklos, personalo, maisto kontrolės, laboratorinių tyrimų, neužkrečiamų gyvūnų ligų, gyvūnų globos ataskaitos. Ūkių, maisto kontrolės objektų patikrinimų aktai, registrai. Sanitarijos priežiūros pusmečių ataskaitos. Metų finansinės atskaitomybės dokumentai, biudžeto ir specialiųjų lėšų išlaidų sąmatos, ataskaitos statistikai. Atleistų tarnautojų asmens bylos. *

1116

Zarasų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2000-2010 m.

189

Tarnybos nuostatai. Viršininko (direktoriaus) įsakymai, nurodymai veikos klausimais, registrai. Darbuotojų gamybinių susirinkimų protokolai, registrai. Strateginiai veikos planai. Metų veiklos, personalo, maisto kontrolės, laboratorinių tyrimų, neužkrečiamų gyvūnų ligų, gyvūnų globos ataskaitos. Ūkių, maisto kontrolės objektų patikrinimų aktai, registrai. Tarnybos veiklos tikrinimo aktai, pažymos. Sanitarijos priežiūros ataskaitos. Metų finansinės atskaitomybės dokumentai, biudžeto ir specialiųjų lėšų išlaidų sąmatos, etatų sąrašai. Atleistų tarnautojų asmens bylos. *

1117

Ignalinos rajono taryba

1990-1995 m.

66

Rajono tarybos sesijų protokolai su priedais, rengimo dokumentai. Nuolatinių komisijų veiklos dokumentai. Prezidiumo posėdžių protokolai, rengimo dokumentai. Pirmininko potvarkiai veiklos klausimais. Kontrolės skyriaus įstaigų, įmonių ir organizacijų veiklos patikrinimų aktai su priedais. Deputatų sąrašai.

1118

Ignalinos rajono valdyba

1990-1995 m.

185

Rajono valdybos (savivaldybės) posėdžių protokolai, rengimo dokumentai. Valdytojo (mero) potvarkiai veiklos klausimais. Tarybos posėdžių protokolai, registrai. Narių sąrašai. Tarybos komitetų, savivaldybės kontrolieriaus, valdybos nepilnamečių reikalų ir jaunimo įdarbinimo komisijos veiklos dokumentai. Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais. Susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai. Metų buhalterinės apyskaitos, etatų sąrašai, administracijos ir ūkio išlaidų sąmatos, savivaldybės ir seniūnijų biudžetai. Likviduotų įmonių dokumentai.

 

* Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.


- - -

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2012-02-15 14:32