J. Basanavičiaus g. 114, 28214 Utena, tel. 8 674 74 975,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440391

 

2012 metai

Utenos apskrities archyvo nauji dokumentai fonduose

(pagal 2012 metų apskaitos duomenis)

 

        Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2012 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2012 metais juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Fondo chronologinės ribos

Fondo apskaitos vienetų skaičius

Dokumentų apibūdinimas

1119

Ignalinos rajono Dūkšto agrarinės reformos tarnyba

1992-1996 m.

28

Agrarinės reformos tarnybos posėdžių protokolai. Agrarinės reformos tarnybos veiklos įsakymai. Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo programos, aukcionų dokumentai. Žemės ūkio išmokų, išduotų piliečiams, registravimo žurnalas. Tikslinių kompensacijų, išmokėtų piliečiams, registravimo žurnalai. Asmeninio ūkio žemės faktinio naudojimo suvestinės.

1120

Ignalinos rajono Kazitiškio agrarinės reformos tarnyba

1991−1997 m.

43

Agrarinės reformos tarnybos tipiniai nuostatai, posėdžių protokolai. Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo programos, aukcionų dokumentai. Pretendentų, kuriems išduotos pažymos dėl žemės išsikėlimo, dokumentai. Žemės ūkio išmokų, išduotų piliečiams, paskaičiavimo dokumentai, registravimo žurnalai. Tikslinių kompensacijų, išmokėtų piliečiams, registravimo žurnalai. Asmeninio ūkio žemės faktinio naudojimo suvestinės. Duomenys apie buvusiose žemės ūkio įmonėse esančias žemėnaudas.

1121

Ignalinos rajono Mielagėnų agrarinės reformos tarnyba

1991−1997 m.

43

Agrarinės reformos tarnybos posėdžių protokolai. Žemės ūkio įmonių turto aukcionų protokolai, turto pirkimo pardavimo sutartys. Asmenų, pageidaujančių įsigyti privatizuojamą objektą pasirašant pajus, sąrašai. Tikslinių kompensacijų, išmokėtų piliečiams, registravimo žurnalas. Asmeninių ūkių žemės paženklinimo aktai.

1122

Ignalinos rajono apylinkės teismas

1990−1998 m.

256

Teismo metų baudžiamųjų ir civilinių bylų, teisme išnagrinėtų alimentų neginčo tvarka išieškojimo bylų apskaitos statistinės kortelės, abėcėlinės rodyklės. Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, administracinių bylų nutarimai, nutartys ir sprendimai, alimentų nepilnamečiams vaikams išieškojimo bylų nutarimai. Aukščiausiojo teismo nutarčių nuorašai baudžiamosiose bylose. Apygardos teismo nutarčių nuorašai baudžiamosiose ir civilinėse bylose. Baudžiamųjų, civilinių, administracinių bylų metų ataskaitos.*

1123

Zarasų rajono apylinkės teismas

1990−1999 m.

167

Teismo metų baudžiamųjų ir civilinių bylų apskaitos statistinės kortelės, abėcėlinės rodyklės. Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, nutarimai, civilinių bylų sprendimai, nutarimai ir nutartys, alimentinių bylų nutarimai. Aukščiausiojo teismo, Apeliacinio teismo ir Vilniaus apygardos teismo nutarčių nuorašai baudžiamosiose ir civilinėse bylose. Baudžiamųjų, civilinių, administracinių bylų metų ataskaitos.*

1124

Molėtų rajono apylinkės prokuratūra

1990−2012 m.

135

Vyriausiojo prokuroro įsakymai, nurodymai veiklos klausimais ir jų registrai. Metų, ketvirčių, pusmečių prokuratūros darbo planai ir jų įvykdymo pažymos. Metų prokuratūros statistinės ataskaitos apie tardymo, kvotos ir prokurorinį darbą. Metų prokuroro darbo ataskaitos ir ataskaitos apie prokurorinį darbą. Baudžiamųjų bylų, iškeltų prokuratūroje, apskaitos žurnalai. Prokuratūros ikiteisminio tyrimo dokumentų registracijos žurnalai.

1125

Ignalinos rajono apylinkės prokuratūra

1990-2012 m.

142

Vyriausiojo prokuroro įsakymai, nurodymai veiklos klausimais ir jų registrai. Prokuratūros operatyvinių pasitarimų protokolai. Metų, pusmečių prokuratūros darbo planai ir jų įvykdymo dokumentai. Metų prokuratūros veiklos ataskaitos. Metų prokurorinės veiklos analizė. Baudžiamųjų bylų, iškeltų prokuratūroje, apskaitos žurnalai. Pažymos apie prokurorų veiklą ginant valstybės interesus bei asmenų, nepilnamečių pažeistas teises.

1126

Anykščių rajono apylinkės prokuratūra

1990-2012 m.

196

Vyriausiojo prokuroro įsakymai, nurodymai veiklos klausimais ir jų registrai. Prokuratūros operatyvinių, koordinacinių pasitarimų protokolai. Metų, ketvirčių, pusmečių prokuratūros darbo planai ir jų įvykdymo dokumentai. Metų prokuratūros veiklos ataskaitos, apibendrinimai, pažymos ir analizė. Pažymos apie prokuratūros praktiką baudžiamosiose bylose, prokurorų veiklą ginant valstybės interesus bei asmenų pažeistas teises.

1127

Anykščių rajono apylinkės teismas

1990-1999 m.

247

Teismo pirmininko įsakymai veiklos klausimais. Teismo metų baudžiamųjų, civilinių ir alimentų bylų apskaitos statistinės kortelės, abėcėlinės rodyklės. Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys. Aukščiausiojo teismo, Apeliacinio teismo ir Panevėžio apygardos teismo nutarčių nuorašai baudžiamosiose ir civilinėse bylose. Baudžiamųjų, civilinių, administracinių bylų ir teismo darbo metų ataskaitos. Teismo antstolių darbo metų ataskaitos.*

1128

Zarasų rajono apylinkės prokuratūra

1990-2012 m.

143

Vyriausiojo prokuroro įsakymai, nurodymai veiklos klausimais ir jų registrai. Prokuratūros operatyvinių, koordinacinių pasitarimų protokolai. Metų, ketvirčių, pusmečių prokuratūros darbo planai ir jų vykdymo pažymos. Metų prokuratūros statistinės ataskaitos apie tardymo, kvotos, prokurorinį darbą, apibendrinimai, veiklos analizė. Prokuratūroje iškeltų baudžiamųjų bylų apskaitos žurnalai.

1129

Utenos rajono apylinkės teismas

1991-1992 m.

38

Teismo pirmininko įsakymai veiklos klausimais. Teismo metų baudžiamųjų, civilinių ir alimentų bylų apskaitos statistinės kortelės, abėcėlinės rodyklės. Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys ir nutarimai, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, alimentinių bylų nutarimai. Aukščiausiojo teismo, nutarčių nuorašai baudžiamosiose ir civilinėse bylose. Metų teismo ir teismo vykdytojo darbo statistinės ataskaitos.*

1130

Visagino miesto apylinkės prokuratūra

1997-2012 m.

103

Vyriausiojo prokuroro įsakymai, nurodymai veiklos klausimais ir jų registrai. Prokuratūros operatyvinių, koordinacinių pasitarimų protokolai ir jų registras. Metų, pusmečių prokuratūros darbo planai ir jų vykdymo dokumentai. Metų prokuratūros veiklos ataskaitos. Metų prokuratūros statistinės ataskaitos apie tardymo, kvotos, prokurorinį darbą. Metų pažymos apie nusikalstamumo būklę mieste.

1131

Ignalinos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2000-2011 m.

254

Tarnybos nuostatai. Tarnybos viršininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registras. Tarnyboje pastoviai veikiančių komisijų posėdžių protokolai. Tarnybos darbuotojų pareiginės instrukcijos. Tarnybos specialistų darbo planai ir žinios apie jų įvykdymą. Metų tarnybos darbų ataskaitos ir analizės. Metų maisto kontrolės, laboratorinių tyrimų, neužkrečiamų gyvūnų ligų, ūkinės paskirties gyvūnų laikymo vietų patikrinimų, priešepizodinių profilaktinių darbų, veterinarijos sanitarijos priežiūros, apie nubaustuosius fizinius ir juridinius asmenis už veterinarijos įstatymų pažeidimus ataskaitos. Medžiotojų klubų leidimų medžioti registracijos žurnalai. Metų finansinės atskaitomybės dokumentai.

1132

Utenos rajono apylinkės prokuratūra

1990-2012 m.

187

Vyriausiojo prokuroro įsakymai, nurodymai veiklos klausimais ir jų registrai. Prokuratūros operatyvinių, koordinacinių pasitarimų protokolai ir jų registrai. Pusmečių prokuratūros darbo planai. Metų prokuratūros veiklos ataskaitos, pažymos, informacija apie teisėtumo būklę. Pažymos apie prokuroro veiklą ginant nepilnamečių teises ir viešą interesą. Prokuratūroje iškeltų baudžiamųjų bylų apskaitos žurnalai. Ikiteisminio tyrimo įstaigų procesinės veiklos patikrinimo metu pažymos.

 

* Yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

- - -

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2013-02-07 09:43