J. Basanavičiaus g. 114, 28214 Utena, tel. 8 674 74 975,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 304440391

 

2013 metai

Utenos apskrities archyvo nauji dokumentai fonduose

(pagal 2013 metų apskaitos duomenis)

 

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2013 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Fondo chronologinės ribos

Fondo apskaitos vienetų skaičius

Dokumentų apibūdinimas

1133

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Anykščių skyrius

1990-2009 m.

129

Vedėjo (direktoriaus) įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Skyriaus darbuotojų gamybinių pasitarimų protokolai. Skyriaus metų biudžeto projektai. Skyriaus metų veiklos finansinės ataskaitos. Metų pajamų ir išlaidų finansinės ataskaitos (apyskaitos). Metų sąnaudų sąmatos ir jų projektai. Etatų sąrašai. Metų skyriaus darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos. Skyriaus darbo, ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimo dokumentai.

1134

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ignalinos skyrius

1990−2009 m.

142

Vedėjo (direktoriaus) įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Paslaugų sektoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Skyriaus paslaugų sektoriaus nuostatai, pareiginės instrukcijos ir taisyklės. Skyriaus metų biudžeto projektai. Skyriaus metų veiklos finansinės ataskaitos. Metų pajamų ir išlaidų finansinės ataskaitos (apyskaitos). Metų sąnaudų sąmatos ir jų projektai. Etatų sąrašai. Metų skyriaus darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos. Skyriaus darbo patikrinimo dokumentai. Buveinės pastato priėmimo eksploatacijon aktas.

1135

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Visagino skyrius

1991−2011 m.

143

Vedėjo (direktoriaus) įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Skyriaus pareigybių sąrašai. Skyriaus metų veiklos planai ir dokumentai jų rengimo klausimu. Skyriaus metų veiklos ataskaitos. Skyriaus metų biudžeto projektai. Skyriaus metų veiklos finansinės ataskaitos. Metų pajamų ir išlaidų sąmatos. Metų skyriaus darbo statistinės ataskaitos.

1136

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Molėtų skyrius

1991−2011 m.

103

Vedėjo (direktoriaus) įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Skyriaus metų biudžeto projektai. Skyriaus metų veiklos finansinės ataskaitos. Metų pajamų ir išlaidų finansinės apyskaitos. Metų valstybinio socialinio draudimo vykdymo ataskaitos. Metų skyriaus statistinės apyskaitos apie pensininkų kontingentą. Skyriaus darbo patikrinimo (vidaus audito) dokumentai. Nelaimingų atsitikimų, susijusių su darbu, registracijos žurnalas.

1137

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Zarasų skyrius

1990−2011 m.

130

Vedėjo (direktoriaus) įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai. Skyriaus darbuotojų gamybinių pasitarimų protokolai. Skyriaus metų veiklos finansinės ataskaitos. Valstybinio socialinio draudimo lėšų sudarymo ir panaudojimo patikrinimo aktai. Metų pajamų ir išlaidų sąmatos. Metų skyriaus darbo ir darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos. Skyriaus darbo patikrinimo dokumentai.

 

 

- - -

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2014-01-03 13:28