Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2007 metai

 Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2007 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2007 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

  

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

325

Trakų valstybinė notarinė kontora

1991–1992 m.

24

Įmonių steigimo sutartys, investicinių sąskaitų, transporto priemonių, medžioklinio šautuvo perleidimo bei privatizuojamų butų pirkimo-pardavimo sutartys ir dokumentai, kuriais remiantis jos patvirtintos*.

337

Švenčionių rajono statistikos skyrius

1959 m.

1

Suvestinė statistinė žemės ūkio (laukininkystės) medžiaga.

834

Kartono fabrikas „Naujoji Vilnia“

1947–1976 m.

255

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, aukštesniųjų institucijų potvarkiai, sprendimai, įsakymai, fabriko gamybiniai planai, metiniai balansai, kolektyvinės sutartys.

837

Vilniaus rajono Grigaičių apylinkės Kyviškių kolūkis

1991–1992 m.

1

Butų privatizavimo dokumentai*.

867

Vilniaus rajono Nemėžio apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1973–1975 m.

1

Abėcėlinė ūkių knyga.

911

Vilniaus rajono Medininkų apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1983–1985 m.

1

Notarinių veiksmų registracijos žurnalas*.

1011

Vilniaus miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyrius

1974–1994 m.

318

Objektų spalviniai fasadų sprendimai.

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas

1950–1993 m.

7686

Lietuvos miestų senamiesčių regeneracijos projektai, architektūrinių kompleksų, gyvenamųjų namų, piliaviečių archeologinių, architektūrinių, istorinių, polichrominių tyrimų vykdymo dokumentai (tarpinės, baigiamosios ataskaitos) bei restauravimo projektai, taip pat archeologiniai, architektūriniai apmatavimai (brėžiniai, planai) ir fotofiksacija, paminklų cheminių, fizinių, konstruktyvinių tyrimų vykdymo ataskaitos ir kiti dokumentai.

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas

1955–1992 m.

1660

Kolūkių, tarybinių ūkių ir kitų valstybinių ūkių žemės naudmenų kontūrų plotų skaičiavimo bylos ir rajonų žemėnaudų sekcijų plotų skaičiavimo bylos ir planai. Lietuvos teritorijos aerofototopografinės nuotraukos, fotoplanai ir fotoschemos, stereotopografinės nuotraukos, fotoplanai, topografinės nuotraukos fotoplanai ir menzulinės nuotraukos.

1126

Vilniaus miesto Spalio rajono liaudies teismas

1969–1987 m.

17

Baudžiamojo proceso bylos*.

1156

Vilniaus miesto 15-oji vidurinė mokykla

1960–1989 m.

69

Mokyklos įsakymai veiklos klausimais, direkcinių pasitarimų protokolai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, mokyklos metiniai darbo planai, metinės statistinės ataskaitos.

1157

Gamybinis susivienijimas „Grigiškės“

1946–1989 m.

1480

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, energetinių resursų balansai ir suvartojimo ataskaitos, įmonės statistinės ataskaitos, mokslinių tiriamųjų darbų planai, kapitalinės statybos planai, valstybinių komisijų objektų priėmimo eksploatacijai aktai, kadrų apskaita, veiklos balansai, darbo planai ir ataskaitos, etatų sąrašai, aplinkos apsaugos priemonių planai ir ataskaitos, gamybiniai-finansiniai planai, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai ir nutarimai.

1158

Kartono fabrikas „Mūrinė Vokė“

1945–1956 m.

42

Gamybiniai-finansiniai planai, fabriko metinės ataskaitos, statistinės ataskaitos, etatų sąrašai, gamybinių pasitarimų protokolai.

1159

Lietuvos celiuliozės ir popieriaus pramonės gamybinis susivienijimas „Litbumprom“

1968–1975 m.

296

Direktorių tarybos pasėdžių protokolai, etatų sąrašai, gamybiniai planai ir ataskaitos, energetinių resursų balansai ir suvartojimo ataskaitos, gamybiniai-finansiniai planai, metiniai balansai, susirašinėjimo su TSRS Celiuliozės ir popieriaus pramonės ministerija dokumentai.

1160

Vilniaus miesto 3-oji pagalbinė mokykla-internatas

1950–1990 m.

178

Mokyklos įsakymai veiklos organizavimo klausimais, mokymo-auklėjimo planai ir ataskaitos, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, profsąjungos komiteto veiklos dokumentai.

1161

Vilniaus miesto Naujosios Vilnios rajono prokuratūra

1953–1990 m.

20

Rajono prokuratūros statistinės ataskaitos apie tardymo darbą ir prokuroro darbą, pranešimų ir pareiškimų apie nusikaltimus išnagrinėjimą.

1162

Vilniaus miesto Spalio rajono prokuratūra

1952–1990 m.

12

Susirašinėjimo su Lietuvos TSR prokuratūra, Vilniaus miesto prokuratūra dokumentai, TSRS prokuratūros informaciniai dokumentai, operatyvinės-analitinės žinios apie nusikaltimų būklę Vilniaus mieste, prokuratūros dokumentų naikinimo aktai, statistinės ataskaitos apie tardymo darbą, pranešimų ir pareiškimų apie nusikaltimus išnagrinėjimą.

1163

Vilniaus miesto Tarybų rajono prokuratūra

1949–1990 m.

13

Lietuvos TSR prokuratūros informaciniai dokumentai, rajono prokuratūros operatyvinės statistinės ataskaitos, operatyvinės-analitinės žinios apie nusikaltimų būklę Vilniaus mieste, prokuratūros dokumentų naikinimo aktai, statistinės ataskaitos apie tardymo darbą, pranešimų ir pareiškimų apie nusikaltimus išnagrinėjimą.

1164

Vilniaus miesto Lenino rajono prokuratūra

1947–1990 m.

20

Rajono prokuratūros operatyvinės statistinės ataskaitos, prokuratūros dokumentų naikinimo aktai, statistinės ataskaitos apie tardymo darbą, pranešimų ir pareiškimų apie nusikaltimus išnagrinėjimą.

1165

Vilniaus miesto prokuratūra

1944–1990 m.

117

Operatyvinių pasitarimų protokolai, operatyvinės statistinės ataskaitos, susirašinėjimo su Lietuvos TSR prokuratūra įkalintų asmenų teisių klausimais dokumentai, Vilniaus auklėjamosios darbo kolonijos patikrinimo aktai, teikimas dėl įstatymų pažeidimų pašalinimo.

2048

Švenčionių rajono Pabradės apylinkės viršaitis

1992–1995 m.

3

Notarinių veiksmų registracijos žurnalai*.

2250

Vilniaus apskrities archyvas

2005–2006 m.

23

Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais, archyvo metų veiklos planai, susirašinėjimo su Lietuvos archyvų departamentu veiklos organizavimo klausimais dokumentai, susirašinėjimo su institucijomis, įstaigomis ir įmonėmis dokumentų perėmimo, dokumentų valdymo priežiūros klausimais dokumentai, metų veiklos ataskaitos, archyvo veiklos patikrinimo pažymos, vykdytų programų metų išlaidų sąmatos ir Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimo pažymos, atleistų valstybės tarnautojų asmens bylos*.

2251

Valstybinė įmonė „Vingis“

1991–1993 m.

55

Įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, ataskaitos apie prekių importą ir eksportą, gaminių bandymų protokolai.

                     

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

                     

_ _ _

Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2014-04-08 12:39