Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2010 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2010 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2010 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis (apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

858

Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė „Geisiškės“

 

1968–1992 m.

12

Kolūkiečių susirinkimų protokolai, kolūkio valdybos posėdžių protokolai, gamybiniai planai, metinės ataskaitos.

1037

TSRS statybinių medžiagų pramonės ministerijos Mokslinio gamybinio susivienijimo „Termoizoliacija“ Sąjunginio Tautų Draugystės ordino kompleksinio termoizoliacinių medžiagų ir gaminių projektavimo tyrinėjimų, mokslinio tyrimo ir technologinio konstravimo institutas „Termoizoliacija“

 

1955–1992 m.

484

Instituto tarybos, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, instituto direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, instituto etatų sąrašai, metiniai balansai, veiklos ataskaitos, gamybiniai-finansiniai planai, kolektyvinės sutartys, komandiruočių ataskaitos, moksliniai-techniniai dokumentai, techninės tarybos posėdžių protokolai, patentai

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas

1953–1992 m.

2349

Paruošiamųjų darbų dokumentai, restauravimo darbo brėžiniai, kapitalinio remonto darbo projektai, pritaikymo techniniai projektai ir darbo brėžiniai, konservavimo projektai, eskiziniai projektai, techniniai darbo projektai.

 

1103

Vilniaus miesto Tarybų rajono liaudies teismas

1970–1990 m.

941

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų, nagrinėtų alimentinių ne ginčo tvarka bylų sprendimai ir nutartys.*

 

1175

Vilniaus konditerijos fabrikas „Pergalė“

1947–1990 m.

471

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, metiniai veiklos balansai, meno tarybos posėdžių protokolai, profsąjungos veiklos dokumentai.

 

1176

Vilniaus kurčiųjų ikimokykliniai vaikų namai

1961–1990 m.

195

Lietuvos TSR švietimo ministro įsakymai, vaikų namų pedagogų tarybos posėdžių protokolai, veiklos nuostatai, vedėjos dienynas, metodinio ratelio susirinkimų protokolai, metodiniai referatai, pravestų užsiėmimų konspektai ir aprašymai, profsąjungos veiklos dokumentai.

 

2223

Vilniaus apskrities viršininko administracijos Kaimo reikalų departamento Vilniaus rajono žemės ūkio valdyba

 

1994–1996 m.

76

Lengvatinių paskolų ir subsidijų dokumentai, žemėtvarkos projektų svarstymo protokolai, komisijos dėl žemės valdymo nuosavybės teisėmis faktą įrodantiems dokumentams nagrinėti, posėdžių medžiaga.*

2250

Vilniaus apskrities archyvas

2009 m.

19

Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais, archyvo metų veiklos planai, susirašinėjimo su Lietuvos archyvų departamentu veiklos organizavimo klausimais dokumentai, susirašinėjimo su institucijomis, įstaigomis ir įmonėmis dokumentų perėmimo, dokumentų valdymo priežiūros klausimais dokumentai, metų veiklos ataskaitos, archyvo veiklos patikrinimo pažymos, vykdytų programų metų išlaidų sąmatos ir Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimo pažymos, atleistų valstybės tarnautojų asmens bylos*.

 

2255

Vilniaus apskrities kultūros centras

2009 m.

9

Etnokultūrinių programų dokumentai, centro kultūrinės veiklos ataskaitos, biudžeto išlaidų sąmatos

 

2256

Trakų rajono valdybos Privatizavimo tarnyba

1991–1995 m.

30

Tarnybos veiklos įsakymai, tarnybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, duomenys apie privatizuojamus objektus, akcijų pasirašymo sutartys, atsiskaitymo žiniaraščiai, bendros Lietuvos-JAV įmonės „Grigiškės“ atsiskaitymų su asmenimis, dalyvaujančiais viešame akcijų pasirašyme, žiniaraščiai, Valstybei priklausančių akcijų privatizuotose įmonėse pardavimo ataskaitos.

 

2257

Vilniaus valstybinis konditerijos fabrikas

1991–1993 m.

54

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, direktorių valdybos, stebėtojų tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, fabriko gaminių kainoraščiai, darbuotojų prašymai dėl akcijų pirkimo, akcininkų registracijos žurnalas, susirinkimų protokolai.

 

2258

Vilniaus apskrities viršininko administracija

1995–2010 m.

3708

Apskrities valdytojo (vėliau viršininko) administracijos įsakymai veiklos klausimais, tarybos posėdžių protokolai, valdytojo (vėliau viršininko) administracijos sprendimai dėl nuosavybės teisių į žemę (mišką) atstatymo piliečiams, susirašinėjimo su Seimu, Prezidentūra, Vyriausybe pagrindiniais veiklos klausimais dokumentai, susirašinėjimo su Žemės ūkio ministerija, Nacionaline žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės reformos, žemės naudojimo klausimais dokumentai, apskrities viršininko pasirašytų išvadų dėl žemės, miško, vandens telkinių perdavimo neatlygintinai nuosavybėn registrai, renginių skrajutės, programėlės, dalyvių kortelės, Regioninės plėtros departamento posėdžių (pasitarimų) protokolai ir jų registrai, Regiono plėtros tarybos sprendimai, Administracinių ginčų komisijos protokolai ir jų sprendimai, Kvalifikacinių leidimų dirbti žemės reformos žemėtvarkos darbus išdavimo komisijos posėdžių protokolai, atleistų valstybės tarnautojų asmens bylos, rajonų (miesto) žemėtvarkos skyrių veiklos dokumentai*, valstybinio nekilnojamojo turto objektų, perduodamų rajono (miesto) savivaldybių nuosavybėn perdavimo ir priėmimo aktai

 

2259

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Termoizoliacijos institutes

1990–2002 m.

364

Instituto veiklos įsakymai, mokslinės tarybos posėdžių protokolai, veiklos ataskaitos, finansuojamų darbų metų planai, mokslo tiriamųjų darbų „Kompleksinis mokslo tiriamųjų darbų atlikimas įkrovos briketavimo technologijai sukurti“, „Netradiciniai sieros ir azoto junginių nukenksminimo būdai. Teorija, eksperimentas, praktika“, „Išorinės sienų izoliacijos panaudojant mineralinės vatos blokus faktūrų tobulinimas“ ir kt. ataskaitos.

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

_ _ _

Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2014-04-08 12:35