Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2012 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2012 m. priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2012 m. juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

   

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

673

Lietuvos Darbo raudonosios vėliavos ordino Lenino valstybinė rajoninė elektrinė

1961–1991 m.

42

Lietuvos TSR liaudies ūkio tarybos, Vyriausiosios gamybinės energetikos ir elektrifikacijos valdybos nutarimai ir nurodymai dėl elektrinės veiklos, mobilizacijos, civilinės gynybos, elektrinės direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimas su Lietuvos TSR vyriausiąja gamybine energetikos ir elektrifikacijos valdyba, KGB, Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerija dėl įslaptinto režimo, elektrinės įslaptintų dokumentų tikrinimo aktai ir darbuotojų dirbančių su įslaptinta informacija kortelės bei rašytiniai pasižadėjimai.

1042

Skaičiavimo mašinų specialus konstravimo biuras

 

1986–1988 m.

21

Biuro pagrindinės veiklos įsakymai, viršininko pagrindinės veiklos potvarkiai, biuro planai ir ataskaitos, kolektyvinė sutartis.

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas

1950–1993 m.

3840

Paruošiamųjų darbų dokumentai, restauravimo darbo brėžiniai, kapitalinio remonto darbo projektai, pritaikymo techniniai projektai ir darbo brėžiniai, konservavimo projektai, eskiziniai projektai, techniniai darbo projektai.

 

1134

Širvintų rajono prokuratūra

1966–1990 m.

30

Ataskaitos, pažymos apie rajono prokuratūros darbą, prokuratūros įsakymai veiklos klausimais, patikrinimo pažyma, patikrinimo medžiagos, aktai, pažymos ataskaitos, prokuroro informacija apie nusikalstamumą ir kovą su juo rajone.

1165

Vilniaus miesto prokuratūra

1977–1989 m.

14

Prokuratūros darbo planai, prokuroro įsakymai, nurodymai veiklos organizavimo klausimais, prokuratūros operatyvinių pasitarimų protokolai.

1180

Vilniaus rajono prokuratūra

1949–1989 m.

9

Prokuroro įsakymai veiklos, atostogų, personalo ir komandiruočių klausimais, prokuratūros darbo patikrinimo aktai, statistinės ataskaitos.

1181

Eišiškių rajono prokuratūra

1950–1963 m.

7

Prokuratūros operatyvinės statistinės ataskaitos, pažyma apie rajono prokuratūros darbą nagrinėjant gautus skundus ir pareiškimus, prokuratūros darbo patikrinimo aktai, prokuratūros perdavimo ir priėmimo aktai, slaptos raštvedybos patikrinimo aktai.

1182

Šalčininkų rajono prokuratūra

1952–1990 m.

7

Prokuratūros patikrinimo aktai, statistinės ataskaitos ir dokumentai susiję su rajono milicijos priežiūra, priėmimo-perdavimo aktas, keičiantis prokuratūros vadovams bei darbuotojams, prokuratūros įsakymai veiklos, personalo ir atostogų klausimais.

1183

Vilniaus transporto prokuratūra

1956–1984 m.

11

Klaipėdos, Kaliningrado ir Šiaulių ruožų prokuratūrų darbo patikrinimo aktai, Vilniaus transporto prokuratūros statistinės ataskaitos apie tardymo darbą, prokuroro darbą, pranešimai apie nusikaltimų išnagrinėjimą.

1184

Respublikinė jaunųjų turistų stotis

1952–1989 m.

594

Stoties įsakymai veiklos klausimais, respublikinių orientacijos sporto, turistinių varžybų dokumentai, kraštotyrininkų ekspedicijos darbo ataskaitos, susirašinėjimas ekskursijų, turizmo ir kraštotyros klausimais, respublikinių turistinių grupių ataskaitos, stoties darbo ataskaitos ir etatų sąrašai, metinės ataskaitos, direkcinių pasitarimų protokolai, darbo planai, profsąjungos veiklos dokumentai.

1185

Respublikinė jaunųjų technikų stotis

1955–1990 m.

307

Pedagogų tarybos posėdžių protokolai, metiniai balansai ir darbo planai, etatų sąrašai, nuostatai, profsąjungos veiklos dokumentai, direkcinių ir gamybinių pasitarimų protokolai ir nutarimai, varžybų protokolai, foto leidiniai, būrelių pavyzdinės programos, metodinių renginių dokumentai, olimpiadų suvestinės.

1186

Vilniaus miesto 4-ta ligoninė

1946–1991 m.

269

Ligoninės darbo planai, veiklos įsakymai, sąmatos, balansai, etatų sąrašai, skrodimo protokolai, darbo veiklos ataskaitos, gydytojų ir medicinos seserų konferencijų protokolai, profsąjungos veiklos dokumentai, Vilniaus miesto DŽDT vykdomojo komiteto Sveikatos apsaugos skyriaus įsakymai ir raštai liečiantys ligoninės veiklą, ligonių priėmimo į stacionarą registracijos žurnalai.

 

2250

Vilniaus apskrities archyvas

2011 m.

10

Direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais, archyvo metų veiklos planai, susirašinėjimo su Lietuvos archyvų departamentu veiklos organizavimo klausimais dokumentai, susirašinėjimo su institucijomis, įstaigomis ir įmonėmis dokumentų perėmimo, dokumentų valdymo priežiūros klausimais dokumentai, metų veiklos ataskaitos, archyvo veiklos patikrinimo pažymos, vykdytų programų metų išlaidų sąmatos ir Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimo pažymos.

 

2261

Valstybinis informacinės technologijos institutas

1988–2011 m.

97

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, techninės tarybos posėdžių protokolai, tarybos nuostatai, revizijos komisijos patikrinimo aktai, susirašinėjimo pagrindiniais klausimais dokumentai, kreditorių susirinkimo ir kreditorių posėdžių protokolai su pridedamais dokumentais, likvidacinis balansas su priedais.

 

2262

Biudžetinė įstaiga „Vilniaus sveiko miesto biuras“

1997–2011 m.

88

Biuro steigimo dokumentai, tarptautinės akcijos „Išvalykime pasaulį“ vykdymo dokumentai, Europos judriosios savaitės ir tarptautinės akcijos „Miestas be savo automobilio“ dokumentai, dviratininkų žygių „Už sveiką ir saugų miestą“ organizavimo dokumentai, jaunimo sveikatingumo stovyklos „Šaunuolis“ veiklos dokumentai, „Oranžinio dviračio“ akcijos Vilniaus mieste stendo įrengimo Šiaulių „Aušros“ muziejaus, dviračių muziejaus nuolatinės ekspozicijos dokumentai, akcijų „Europos judrioji savaitė“ ir tarptautinės Europos dienos „Mieste be savo automobilio“, „Gyvenkime sveikame mieste“, „Išvalykime pasaulį“, „Vasaris - sveikatingumo mėnuo“, programos „Sveikatingumo mankštos“, renginio „Pasaulinės širdies diena“, programos „Asmeninės žmogaus atsakomybės už savo sveikatos stiprinimą“, „Miesto veidas - sveiki ir gražūs žmonės“ ataskaitos, biuro direktoriaus įsakymai veiklos ir kadrų klausimais ir jų registrai, biuro išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, biuro ataskaitos Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetui, biuro finansinės atskaitomybės dokumentai, tematiniai planai, labdaros, paramos gavimo ir paskirstymo statistinės ataskaitos.

 

2263

Šalčininkų rajono apylinkės prokuratūra

1990–2012 m.

138

Rajono prokuratūros įsakymai veiklos, atostogų ir personalo klausimais, apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro įsakymų, nurodymų veiklos klausimais registracijos žurnalai, operatyvinio pasitarimo protokolai, informacija apie nusikalstamumą ir teisėtvarkos būklę rajone, darbo planai, statistinės ir veiklos ataskaitos, nurodymų, potvarkių, įsakymų vykdymo kontrolės dokumentai.

 

2264

Trakų rajono apylinkės prokuratūra

1990–2012 m.

101

Vyriausiojo prokuroro įsakymai organizacinės veiklos klausimais ir jų registras, statistinės ataskaitos apie ikiteisminio tyrimo darbą, pareiškimų ir pranešimų apie nusikaltimus išnagrinėjimą, prokuroro nurodymai dėl ikiteisminio tyrimo organizavimo ir terminų kontrolės, operatyvinių pasitarimų protokolai, darbo planai ir jų vykdymo dokumentai, ataskaitos apie prokuratūros veiklą.

 

2265

Švenčionių rajono apylinkės prokuratūra

1990–2012 m.

109

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, informacija apie teisėtumo būklę rajone, prokuratūros statistinės ataskaitos apie tardymo ir kvotos darbą, pareiškimų ir pranešimų apie nusikaltimus išnagrinėjimą, darbo planai, susirašinėjimas su Generaline ir apygardos prokuratūromis atskirų pavedimų vykdymo klausimais, pažymos apie prokurorų veiklą ginant valstybės interesus bei asmenų pažeistas teises, prokuratūroje pradėtų tyrimų registracijos žurnalai, pasitarimų protokolai.

 

2266

Ukmergės rajono apylinkės prokuratūra

1990–2012 m.

121

Prokuroro įsakymai, potvarkiai, nurodymai veiklos organizavimo klausimais bei jų registrai, statistinės ataskaitos apie prokurorų ir ikiteisminio tyrimo įstaigų darbą, pareiškimų ir pranešimų apie nusikalstamas veikas išnagrinėjimą, prokuratūros koordinacinių ir operatyvinių pasitarimų protokolai ir jų registrai, prokuratūros patikrinimo pažymos, veiklos planai, informacija apie teisėtumo būklę rajone.

2267

Širvintų rajono apylinkės prokuratūra

1990–2012 m.

101

Prokuratūros įsakymai veiklos klausimais bei jų registrai, darbo planai, statistinės ataskaitos apie tardymo ir kvotos darbą, pareiškimų ir pranešimų apie nusikaltimus išnagrinėjimą, informacija apie teisėtumo ir teisėtvarkos būklę rajone, apie nusikalstamumo tendencijas ir prokuratūros atlikta darbą.

2268

Vilniaus rajono apylinkės prokuratūra

1993–2012 m.

74

sakymai, nurodymai, potvarkiai veiklos klausimais, pareiginiai raštinės ir ekspertų komisijos nuostatai, operatyvinių pasitarimų protokolai, darbo planai ir vykdymo dokumentai (pažymos), pažymos apie nusikalstamumo tendencijas Vilniaus rajone, statistinės ataskaitos apie ikiteisminius tyrimus, prokuroro darbus.

2269

Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra

1990–2012 m.

172

Prokuroro įsakymai ir nurodymai veiklos klausimais ir jų registrai, Generalinės ir Vilniaus apygardos prokuratūrų nutarimų, nurodymų, įsakymų ir užduočių vykdymo dokumentai, prokuratūros tarybos posėdžių protokolai, informacija apie teisėtumo būklę mieste, prokuratūros darbo planai ir ataskaitos.

2270

Šalčininkų rajono taryba

1990–1994 m.

33

Tarybos sesijų protokolai ir sprendimai.

                     

                      * yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

- - -

                     

Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2014-04-08 12:09