Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2013 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2013 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2013 metais juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

331

Švenčionėlių rajono apylinkių darbo žmonių deputatų tarybų vykdomieji komitetai

1950–1954 m.

13

Kemešio, Pučkoriškių  apylinkių kaimų  ūkinės knygos*.

761

Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas

1972–1989 m.

26

Valstybiniai žemės naudojimo teisės aktai.

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas

1950–1993 m.

2787

Paruošiamųjų darbų dokumentai, restauravimo darbo brėžiniai, konservavimo projektai, eskiziniai projektai, techniniai darbo projektai.

1064

Taikomosios enzimologijos institutas “Fermentas“

1975–1986 m.

160

Patentiniai dokumentai.

1156

Vilniaus miesto 15-oji vidurinė mokykla

1973–1989 m.

2

Tėvų komiteto, mokytojų atestacijos komisijos  posėdžių protokolai

1162

Vilniaus miesto Spalio rajono prokuratūra

1977–1990 m.

43

Prokuratūros darbo planai, statistinės ataskaitos, koordinacinių pasitarimų planai, prokuroro potvarkis, įsakymai ir nurodymai veiklos klausimais, prokuratūros darbo reglamentas.

1163

Vilniaus miesto Tarybų rajono prokuratūra

1990 m.

2

Prokuratūros darbo planas, perdavimo-priėmimo aktas keičiantis vadovams.

1164

Vilniaus miesto Lenino rajono prokuratūra

1971–1990 m.

2

Prokuroro įsakymai veiklos organizavimo, kadrų* ir atostogų klausimais.

1187

Vilniaus valstybinė plaušo dirbinių gamykla

1956–1991 m.

690

Gamyklos potvarkiai, įsakymai, gamybinių pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, kolektyvinės sutartys, premijavimo nuostatai, profsąjungos veiklos dokumentai, patvirtintos išdirbio normos, racionalizacinių pasiūlymų registracijos žurnalai, naujos technikos įdiegimo aktai, darbo kolektyvo tarybos, kokybės komisijos posėdžių protokolai, gamyklos įstatai, įmonės įregistravimo, privatizavimo dokumentai*, akcininkų sąrašai*, gamyklos kapitalo paskaičiavimo dokumentai.

1188

Vilniaus Antano Jonyno aklųjų ir silpnaregių mokykla-internatas

1975–1990 m.

136

Mokyklos veiklos įsakymai, pedagogų tarybos posėdžių, direkcinių pasitarimų, mokinių tėvų komiteto posėdžių, tėvų susirinkimų, ikimokyklinių grupių metodinių pasitarimų, gamybinių susirinkimų protokolai, metiniai mokomojo-auklėjamojo darbo planai, profsąjungos veiklos dokumentai, statistinės ataskaitos apie mokytojų ir mokinių skaičių, mokinių pažangumą, nelaimingų atsitikimų gamyboje registravimo žurnalas, profesinio orientavimo mokymo metodinio kabineto darbo planai, mokinių užimtumo suvestinės, sunkiai auklėjamųjų komisijos posėdžių protokolai.

1189

Vilniaus miesto specializuoti kūdikių namai vaikams su centrinės nervų sistemos organiniais pakenkimais ir psichikos sutrikimais

1938–1989 m.

290

Atvykusių ir išvykusių vaikų registracijos knygos, kūdikių namų veiklos įsakymai, etatų sąrašai, darbo planai, vyriausiojo gydytojo bendro pobūdžio įsakymai, kūdikių namų bendrų susirinkimų protokolai, vaikų įvaikinimo dokumentai *(sprendimai, charakteristikos, medicininiai pažymėjimai ir kt.), vaikų priregistravimo namų knygos, metinės medicininės-statistinės ataskaitos apie vaikus, kūdikių namų veiklos patikrinimo dokumentai, medicinos seserų konferencijų protokolai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo sprendimai dėl įvaikinimo*, savivaldybės sprendimai dėl globos (nuorašai)*, profsąjungos komiteto, liaudies kontrolės grupės, draugiško teismo veiklos dokumentai.

2250

Vilniaus apskrities archyvas

2012 m.

14

Archyvo įsakymai veiklos klausimais, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymai archyvo veiklos klausimais, archyvo veiklos planai, biudžeto išlaidų sąmatos

2271

Biotechnologijos institutas

1989–2010 m.

 

199

Mokslinių tyrimų ataskaitos ir projektai, instituto įsakymai ir jų registravimo žurnalai, etatų sąrašai, kolektyvinė sutartys, instituto registravimo, reorganizavimo dokumentai (pažymos, aktai ir kt.), mokslinių visuotinių susirinkimų protokolai, instituto tarybos, doktorantūros komiteto, ekspertų komisijos posėdžių protokolai, bendradarbiavimo su užsienio institucijomis mokslo klausimais dokumentai, susirašinėjimo su Švietimo ir mokslo ministerija, Mokslo ir studijų departamentu veiklos klausimais.

2272

Vilniaus rajono apylinkės teismas

1991–1998 m.

 

1175

Teismo organizacinės veiklos dokumentai, baudžiamosios, civilinės ir administracinių teisės pažeidimų bylos*, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys*, civilinių bylų sprendimai ir nutartys*, civilinių ir baudžiamųjų bylų abėcėlinės rodyklės*, statistinės kortelės.

2273

Šalčininkų darbo birža

1991–2010 m.

384

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, darbo biržos nuostatai, etatų sąrašai, patvirtinti darbo užmokesčio fondai, trišalės komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, situacijos darbo rinkoje analizės, veiklos programos, gyventojų užimtumo programos, lėšų panaudojimų ataskaitos, prašymų išduoti licencijas užsieniečių įdarbinimui Lietuvoje registracijos žurnalai.

2274

Švenčionių darbo birža

1991–2010 m.

141

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, darbo biržos veiklos programos, pagrindiniai darbo rinkos rodikliai, darbuotojų ir tarnautojų pareigybių sąrašai, etatų sąrašai, situacijų darbo rinkoje analizės.

2275

Širvintų darbo birža

1991–2010 m.

257

Veiklos įsakymai ir jų registracijos žurnalai, etatų sąrašai, Trišalės komisijos posėdžių protokolai, situacijos darbo rinkoje analizės, darbuotojų pasitarimų protokolai, susirašinėjimo su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Respublikine darbo birža pagrindinės veiklos klausimais dokumentai.

2276

Trakų darbo birža

1991–2010 m.

338

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, etatų sąrašai, trišalės komisijos, darbuotojų susirinkimų protokolai, ES finansuojamų projektų įgyvendinimo dokumentai, gyventojų užimtumo programos, ataskaitos apie ieškančius darbo bedarbius ir apie pašalpų mokėjimą.

2277

Ukmergės darbo birža

1991–2010 m.

229

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, pareigybių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, suvestiniai sąrašai, darbuotojų, trišalės komisijos, susirinkimų, posėdžių, pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, ataskaitos apie bedarbių, turinčių papildomas užimtumo garantijas, dalyvavimą darbo rinkos programose, ataskaitos apie bedarbius ir laisvas darbo vietas pagal profesijas, ataskaitos apie bedarbių mokymą, išduotas paskolas bedarbiams savo verslui organizuoti, situacijos darbo rinkoje analizės, ataskaitos apie nedirbančius, turinčius papildomas užimtumo garantijas.

                     

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

- - - 

Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2014-04-08 12:07