Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2014 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2014 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2014 metais juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

371

Pabradės valstybinis kartono fabrikas

1970–1991 m.

383

 Įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, profsąjungos veiklos dokumentai, darbuotojų charakteristikos, sąrašai, apdovanojimai, patvirtinti darbo užmokesčio fondai.

958

Valstybinis Vitenbergo kailių siuvimo fabrikas

1945–1964 m.

45

Įvairūs planai ir ataskaitos, etatų sąrašai, kolektyvinės sutartys, metiniai balansai, ataskaitos apie kadrus, nelaimingų atsitikimų aktai, profsąjungos veiklos dokumentai.

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas

 

1953–1993 m.

1976

Paruošiamųjų darbų dokumentai, restauravimo darbo brėžiniai, kapitalinio remonto darbo projektai, pritaikymo techniniai projektai ir darbo brėžiniai, konservavimo projektai, eskiziniai projektai, techniniai darbo projektai.

1097

Vilniaus miesto Lenino rajono teismas

 

1973–1990 m.

42

Baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėlinės rodyklės, bylų registracijos žurnalai, bylų statistinės apskaitos kortelės*

1190

Valstybinis J. Vito kailių fabrikas

1945–1965 m.

46

Etatų sąrašai, sąmatos, įvairūs planai, kolektyvinės sutartys, ataskaitos ir pažymos apie kadrus.

1191

Vilniaus kailių siuvimo fabrikas

1952–1958 m.

28

Sąmatos, balansai, ataskaitos, etatų sąrašai, kolektyvinės sutartys, darbo užmokesčio planai, ataskaitos apie kadrus.

1192

Valstybinė įmonė „Vilniaus kailiai“

1964–1990 m.

512

Įsakymai veiklos klausimais, kolektyvinės sutartys, racionalizacinių pasiūlymų registracijos knygos, profsąjungos veiklos dokumentai, išdirbio normų įvykdymo suvestinės, etatų sąrašai, darbo užmokesčio ataskaitos ir metiniai planai, dalykinė ir autorinė išradimų ir racionalizacinių pasiūlymų kartotekos, darbininkų ir tarnautojų premijavimo nuostatai.

2004

Ukmergės rajono Lyduokių apylinkės taryba ir viršaitis

1993–1998 m

1

Notarinių veiksmų registrų knyga*.

2246

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

1990–1995 m.

1038

Įsakymai veiklos ir personalo* klausimais, valdybos sprendimai ir jų rengimo dokumentai, registravimo žurnalai, posėdžių protokolai, valdybos ir mero potvarkiai, gamybinių pasitarimų pas merą posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Seimu, ministerijomis, Lietuvių kalbos komisija, Centrine privatizavimo komisija, privatizavimo tarnyba, užsienio ambasadomis veiklos klausimais, žemės sklypų parinkimo komisijos protokolai.

2272

Vilniaus rajono apylinkės teismas

1995 m.

1

Civilinė byla*

2278

Akcinė bendrovė „Pabradės kartono fabrikas“

1991–1995 m.

25

Veiklos įsakymai, bendrovės įregistravimo pažymėjimas, stebėtojų tarybos posėdžių, akcininkų susirinkimų protokolai, darbo ataskaitos

2279

Vilniaus miesto taryba

1990–1995 m.

323

Vilniaus miesto tarybos, prezidiumo posėdžių protokolai, sprendimai ir jų registracijų žurnalai, nuolatinių komisijų veiklos dokumentai (protokolai, sprendimai), tarybos pirmininko potvarkiai, susirašinėjimo su prokuratūra, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Aukščiausiąja Taryba, Lietuvos Respublikos ministerijomis, Lietuvos Respublikos Prezidentūra veiklos, užsienio šalių ambasadomis bendradarbiavimo klausimais dokumentai.

2280

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

1991–2006 m.

2746

Civilinio, baudžiamojo, administracinio procesų bylos*, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys*, civilinių bylų sprendimai ir nutartys*, civilinių ir baudžiamųjų bylų statistinės kortelės ir abėcėlinės rodyklės*, teismo pirmininko įsakymai veiklos, atostogų ir personalo klausimais*, etatų sąrašai, susirašinėjimo su Teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Vyriausybe, Seimu, Nacionaline teismų administracija veiklos klausimais dokumentai.

2281

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

1991–2007 m.

3725

Organizacinės veiklos dokumentai, baudžiamojo proceso, administracinių teisės pažeidimų proceso, civilinių bylų sprendimų, nutarčių ir teismo įsakymų bylos*

2282

Vilniaus Žvėryno gimnazija

1989–2003 m.

144

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jais patvirtinti dokumentai bei registrai, pedagogų tarybos, tėvų komiteto posėdžių, direkcinių pasitarimų protokolai, veiklos programos, susirašinėjimo su Švietimo ir mokslo ministerija ir kitomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, direktoriaus įsakymai mokinių klausimais bei jų registrai, brandos egzaminų protokolai, abėcėlinės mokinių sąrašų knygos.

2283

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Švenčionių skyrius

1990–2011 m.

109

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, etatų sąrašai, skyriaus veiklos tikrinimo aktai, darbuotojų susirinkimų ir pasitarimų protokolai, susirašinėjimas su VSDF valdyba veiklos klausimais dokumentai, išmokų statistinės ataskaitos, skyriaus veiklos planavimo dokumentai.

2284

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ukmergės skyrius

 

1991–2011 m.

42

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registravimo žurnalai, darbo ataskaitos, skyriaus darbuotojų premijavimo nuostatai, etatų sąrašai.

2288

Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas

1991–2007 m.

1163

Organizacinės veiklos dokumentai, baudžiamojo, civilinio ir administracinio procesų bylos, civilinių bylų sprendimai, nutarimai ir nutartys, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys ir nutarimai, civilinių, alimentinių ir baudžiamųjų bylų statistinės kortelės ir abėcėlinės rodyklės*.

2289

Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas

 

1991–2007 m.

1185

Organizacinės veiklos dokumentai, baudžiamojo, civilinio, administracinio procesų bylos, civilinių bylų sprendimai, nutartys, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių, baudžiamųjų bylų statistinės kortelės ir abėcėliniai žurnalai*.

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

 

- - - 

 

Informaciją atnaujino: Justinas Žakauskas,
Informacija atnaujinta: 2016-02-04 10:52