Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2016 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2016 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, taip pat dokumentus, kuriuos Archyvas buvo priėmęs nesutvarkytus ir 2016 metais juos sutvarkė bei parengė paieškos priemones.

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

695 Trakų rajono teismas 1980–1990 m. 22 Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰.
756 Vilniaus miesto Spalio rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius 1989 m. 7 Reabilitavimo dokumentai dėl materialinės žalos atlyginimo reabilituotiems asmenims⃰.
873 Vilniaus rajono valstybinė žemės ūkio įmonė „Šumskas“ 1990 m. 2 Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, darbo kolektyvo tarybos posėdžio protokolas.
903 Vilniaus rajono Kalvelių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1975–1989 m. 1 Notariškai patvirtintos sutartys⃰.
1019 Paminklų restauravimo projektavimo institutas 1953–1993 m. 1691 Projektiniai dokumentai
1195 Vilniaus 8-oji vidurinė mokykla 1948–1990 m. 333 Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, pedagogų tarybos, tėvų susirinkimų posėdžių protokolai, įvairios ataskaitos, etatų sąrašai, metodinių būrelių susirinkimų aktai, mokymo planai, profsąjungos veiklos dokumentai.
1196 Šalčininkų rajono centrinė ligoninė 1957–1989 m. 321 Ligoninės vyr. gydytojo įsakymai, etatų sąrašai, įvairios ataskaitos, gydytojų ir med. Personalo posėdžių protokolai, ligonių priėmimo ir atsisakymo hospitalizuoti žurnalai.
2119 Vilniaus rajono Kalvelių apylinkės viršaitis 1990–1993 m. 2 Viršaičio potvarkiai veiklos klausimais ir jų rengimo dokumentai, notariškai patvirtinti dokumentai⃰.
2287 Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras 1993–2010 m. 69 Varžybų, olimpiadų, konkursų, konferencijų, akcijų organizavimo dokumentai (nuostatai, protokolai, atributika, nuotraukos, paraiškos, dalyvių sąrašai), leidiniai, „Trasinis automodeliavimas Lietuvoje„, „Papildomųjų ugdymo būrelių programos“, „Moksleivių fotografija 1 2013“ ir kt.
2296 Vilniaus miesto valstybinė mokesčių inspekcija 1990–1998 m. 440 Inspekcijos veiklos įsakymai, etatų sąrašai, duomenys apie inspekcijos darbuotojus, gaminių pasitarimų protokolai, konfiskuoto turto pardavimo sutartis ir kiti dokumentai, turto nukainojimo aktai, įplaukos už konfiskuotą turtą, reabilitavimo dokumentai dėl materialinės žalo atlyginimo reabilituotiems asmenims, turto surašymo, įkainojimo ir realizavimo aktų apskaitos žurnalai, konfiskuoto, bešeimininkio ir valstybės paveldėto turto išaiškinimo, apskaitos, įkainojimo ir realizavimo aktai, turto vertės atlyginimo ir grąžinimo dokumentai, sunaikinimo aktai, reabilitavimo dokumentai dėl materialinės žalos atlyginimo reabilituotiems asmenims (aktai, pažymos, pareiškimai ir kt.) bei susirašinėjimas su reabilituotais asmenims bei jų įpėdiniais šiais klausimais, apmokėjimo už konfiskuoto turto ekspertizę saugojimą dokumentai pirminio prekybos įmonių, sveikatingumo centrų, paslaugų tiekimo įmonių, valstybinių kino teatrų privatizavimo dokumentai (pažymos aktai, kapitalo vertės paskaičiavimas)⃰.
2297 Vilniaus rajono valstybinė mokesčių inspekcija 1988–1998 m. 91 Vilniaus rajono LDT vykdomojo komiteto Finansų skyriaus konfiskuoto, bešeimininkio ir kito, perėjusio valstybės žinion turto apskaitos, įkainojimo ir realizavimo aktai, susirašinėjimas su finansų įstaigomis, žinybomis ir piliečiais šiuo reikalu bei turto vertės grąžinimo klausimais, valstybinės mokesčių inspekcijos įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, Finansų ministerijos inspekcijoje atliktų revizijų ir patikrinimo dokumentai, reabilitavimo dokumentai dėl materialinės žalos atlyginimo neteisėtai represuotiems ir buvusiems laisvės atėmimo vietose pokario metais asmenims (aktai, pažymos, pareiškimai), konfiskuoto, bešeimininkio ir valstybės paveldėto turto išaiškinimo, apskaitos įkainojimo ir realizavimo aktai, turto vertės atlyginimo ir grąžinimo dokumentai (pažymos, aktai), paimto į apskaitą turto perėmimo, apskaitos knyga, konfiskuoto, bešeimininkio ir valstybės paveldėto turto sunaikinimo aktai ir aktų apskaitos knyga⃰.
2298 Švenčionių rajono valstybinė mokesčių inspekcija 1990–1998 m. 139 Įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo planai, etatų sąrašai, konfiskuoto, bešeimininkio ir kito, perėjusio valstybės žinion turto apskaitos, kainojimo ir realizavimo aktai, susirašinėjimas su finansų įstaigomis, žinybomis ir piliečiais šiuo reikalu bei turto vertybės grąžinimo klausimais, reabilitavimo dokumentai dėl materialinės žalo atlyginimo reabilituotiems asmenims bei susirašinėjimas šiais klausimais, turto surašymo, įkainojimo ir realizavimo aktų apskaitos knygos⃰
2299

Šalčininkų rajono valstybinė mokesčių inspekcija

1990–1998 m. 218 Inspekcijos įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, konfiskuoto, bešeimininkio ir valstybės paveldėto turto išaiškinimo, apskaitos ir įkainojimo bei realizavimo aktai, vertės atlyginimo ir grąžinimo dokumentai, reabilitavimo dokumentai dėl materialinės žalos atlyginimo neteisėtai represuotiems ir buvusiems laisvės atėmimo vietose pokario metais asmenims, (aktai, pažymos, pareiškimai), paimto apskaitai turto surašymo ir įkainojimo aktų apskaitos knygos, turto surašymo ir įkainojimo aktų apskaitos knygos, akcinių, uždarų akcinių, žemės ūkių bendrovių, personalinių įmonių atliktų patikrinimų dokumentai (aktai, pažymos), Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaracijų apskaitos knygos⃰.
2300 Trakų rajono valstybinė mokesčių inspekcija 1991–1998 m. 100

Inspekcijos veiklos įsakymai, etatų sąrašai, reabilitavimo dokumentai dėl materialinės žalos atlyginimo reabilituotiems asmenims bei susirašinėjimas šiais klausimais, Finansų ministerijos inspekcijoje atliktų revizijų ir patikrinimų dokumentai, konfiskuoto, bešeimininkio ir valstybės paveldėto turto išaiškinimo apskaitos ir įkainojimo bei realizavimo aktai, taip pat vertės atlyginimo ir grąžinimo dokumentai, turto surašymo, įkainojimo ir realizavimo apskaitos knyga, turto sunaikinimo aktų apskaitos knyga⃰.

2301 Širvintų rajono valstybinė mokesčių inspekcija 1990–1998 m. 71 Inspekcijos veiklos įsakymai, etatų sąrašai, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atliktų revizijų, patikrinimo dokumentai, inspekcijos darbuotojų pasitarimų protokolai, buvusių savininkų, kuriems priklausė turtas apskaitos lapas, paimta į apskaitą turto perėmimo apskaitos, įkainojimo, saugojimo ir perdavimo aktų apskaitos knyga, išmarinio, konfiskuoto turto apskaitos, įkainojimo, realizavimo aktai, susirašinėjimas šiais klausimais, konfiskuoto, bešeimininkio ir valstybės paveldėto turto išaiškinimo, apskaitos įkainojimo bei realizavimo aktai, turto vertės atlyginimo ir grąžinimo dokumentai (pažymos, aktai, pranešimai), aktai, asmenų, gavusių kompensaciją už neteisėtą įkalinimą ir ištrėmimą, dokumentai⃰.
2302 Ukmergės rajono valstybinė mokesčių inspekcija 1986–1998 m. 101

Dokumentai apie mokesčių ėmimą iš religinio kulto tarnų, inspekcijos įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, darbuotojų pasitarimų protokolai, konfiskuoto ir bešeimininkio turto aprašymo, įkainojimo ir realizavimo aktų apskaitos knygos, Finansų ministerijos inspekcijoje atliktų revizijų ir patikrinimų dokumentai, konfiskuoti bešeimininkio ir kito perėjusio valstybės žinion turto apskaitos, įkainojimo ir realizavimo aktai, susirašinėjimas su finansų įstaigomis, žinybomis ir piliečiais šiuo reikalu bei turto vertės grąžinimo klausimais, taip pat turto surašymo, įkainojimo ir pardavimo aktų apskaitos žurnalai, asmenų, gavusių kompensacijas už neteisėtą kalinimą, dokumentai⃰.

2303 Vilniaus apygardos administracinis teismas 1999–2013 m. 1050 Organizacinės veiklos dokumentai, baudžiamojo, civilinio, administracinio, administracinio (konfidencialių) procesų bylos, administracinių, administracinių (konfidencialių) bylų abėcėlinės rodyklės ir apskaitos statistinės kortelės, administracinių bylų sprendimai ir nutartys⃰.
2304 Širvintų rajono policijos komisariatas 1991–2008 m. 97 Etatų sąrašai, perduodamų į VRM archyvą atleistų pareigūnų ir laikinai samdomų darbuotojų bylų sąrašai, komisaro įsakymai veiklos ir tarnybos eigos klausimais, įsakymų veiklos klausimais registracijos žurnalai, pareiginės instrukcijos darbuotojams, operatyvinių pasitarimų protokolai.
2305 Švenčionių rajono policijos komisariatas 1991–2008 m. 107 Komisariato įsakymai veiklos ir kadrų klausimais, įsakymų registrai, perduodamų į VRM archyvą pareigūnų ir laisvai samdomų darbuotojų bylų sąrašai, etatų knygos, įvairios ataskaitos, darbo planai, balansai, ir aiškinamieji aktai.
2306 Trakų rajono policijos komisariatas 1992–2008 m. 130 Komisariato struktūrinių padalinių darbuotojų pareiginės instrukcijos, komisaro įsakymai veiklos klausimais, bei registracijos žurnalai, metinės žinios apie nusikalstamumą Trakų rajone, įvairūs planai, komisariato darbuotojų susirinkimų protokolai su priedais.
2307 Ukmergės rajono policijos komisariatas 1989–2008 m. 147 Vidaus reikalų ministerijos įsakymai, nurodymai, liečiantys Ukmergės rajono vykdomojo komiteto vidaus reikalų skyriaus vėliau komisariato veiklą, kriminalistinių ekspertizių aktai ir specialistų išvados, įvairios ataskaitos, etatų sąrašai, patvirtinti nuostatai, komisaro veiklos įsakymai ir registracijos žurnalai, gautų iš Informatikos ir ryšių departamento leidimų nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje apskaitos knyga, komisariato struktūrinių padalinių patvirtintos pareiginės instrukcijos, komisariato steigimo , reorganizavimo, likvidavimo dokumentai (aktai, išvados, susirašinėjimas).
2308 Vilniaus rajono policijos komisariatas 1991–2008 m. 156 Įsakymai veiklos ir kadrų klausimais bei jų registrai, etatų sąrašai, perduodamų į VRM archyvą atleistų statutinių ir karjeros tarnautojų asmens bylų sąrašai, patvirtinti komisariato nuostatai, patvirtinto pareiginės instrukcijos, darbuotojų susirinkimų protokolai, aukštesnių institucijų nutarimu, sprendimų, įsakymų, nurodymų, potvarkių vykdymo komisariate kontrolės dokumentai, pareigūnų etikos komisijos posėdžių protokolai.
2309 Elektrėnų policijos komisariatas 2001–2008 m. 66 Įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, operatyvinių pasitarimų protokolai, tarybos, garbės teismo komisijų protokolai, komisariato veiklos kontrolinių patikrinimų tyrimų dokumentai, metinės ataskaitos apie darbo užmokestį, įvairios ataskaitos ir planai, duomenys apie užregistruotas nusikalstamas veikas.
2310 Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Centro filialas 1990–2013 m. 1087 Ligoninės etatų sąrašai, statistinės ataskaitos, nukentėjusių per 1991 metų sausio 13 d. įvykius ligos istorijos, nukentėjusių per 1991 m. sausio 13 d. įvykius ekstra ir pakartotinės pagalbos registras, direktoriaus veiklos įsakymai veiklos klausimais bei jų registrai, gydymo tarybos posėdžių protokolai, abėcėliniai ligonių registravimo žurnalai, ligonių priėmimo ir atsisakymo hospitalizuoti apskaitos žurnalai.
2311 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Širvintų skyrius 1990–2011 m. 117 Skyriaus veiklos įsakymai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais bei jų registras, įvairios skyriaus ataskaitos, apyskaitos, balansai, vardiniai etatų sąrašai, lėšų sudarymo ir panaudojimo patikrinimo aktai.
2312 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Trakų skyrius 1991–2011 m. 88 Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais bei jų registras, gamybinių pasitarimų protokolai, skyriaus darbo patikrinimo aktai, pažymos, pasiūlymai, metiniai balansai, įvairios ataskaitos, biudžeto projektai.
2313 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šalčininkų skyrius 1991–2011 m. 123 Įsakymai veiklos klausimais bei jų registras, įvairios ataskaitos, pajamų ir išlaidų sąmatos, etatų sąrašai.
2314 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Naujosios Vilnios skyrius 1998–2003 m. 22 Įsakymai veiklos klausimais bei jų registrai, įvairios apyskaitos, sąmatos, etatų sąrašai, audito aktai.
2315 Šalčininkų rajono policijos komisariatas 1989–2008 m. 79

Komisaro įsakymai veiklos, tarnybos eigos, atostogų, komandiruočių klausimais, veiklos įsakymų registrai, perduodamų į Vidaus reikalų ministerijos archyvą atleistų pareigūnų ir laisvai samdomų darbuotojų sąrašai, komisariato veiklos planai, ataskaitos, darbuotojų susirinkimų protokolai.

2316 Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas 1990–2008 m. 580

Veiklos ir tarnybos eigos įsakymai bei jų registrai, informacija apie nusikalstamumo būklę Vilniaus mieste, veiklos ataskaitos, perduodamų į Vidaus reikalų ministerijos archyvą atleistų pareigūnų ir laisvai samdomų darbuotojų bylų sąrašai, komisariato įvairios ataskaitos, strateginiai veiklos planai.

2317 Šalčininkų rajono apylinkės  teismas  1991–2000 m. 678

Organizacinės veiklos dokumentai, baudžiamojo, civilinio ir administracinių procesų bylos, baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėlinės rodyklės ir statistinės kortelės, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys ir nutarimai, civilinių bylų sprendimai ir nutartys.⃰

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

- - -

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2017-02-22 14:56