Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2017 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2017 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių.

 Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

85

Ukmergės tarybinis ūkis-technikumas

1988–1990 m.

14

Įvairios ataskaitos, mokyklos darbuotojų tarifikacijos suvestinės, susirašinėjimo dokumentai auklėjamojo darbo klausimais.

132

Ukmergės rajono teismas

1985–1988 m. 

5

Alimentinės bylos⃰

208

Širvintų rajono liaudies teismas

1989–1990 m.

12

Baudžiamosios bylos⃰.

357

Švenčionėlių miškų gamybinis susivienijimas

1963–1989 m.

200

Įsakymai veiklos klausimais, įvairūs planai, kolektyvinės sutartys, profsąjungos veiklos dokumentai. 

387

Švenčionių rajono liaudies teismas

1978 m., 1983–1989 m.

8

Civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰

391

Švenčionių vidurinė mokykla

1948–1990 m.

245

Mokyklos įsakymai veiklos klausimais, mokyklos pedagogų posėdžių, direkcinių pasitarimų protokolai, įvairios darbo ataskaitos, įvairūs planai, profsąjungos veiklos dokumentai, liaudies kontrolės veiklos dokumentai, tėvų komiteto posėdžių protokolai, mokyklos direktoriaus įsakymai, baigiamųjų egzaminų protokolai.

463

Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Švenčionių rajono komitetas

1976–1988 m. 

49

Įvairios ataskaitos, komiteto posėdžių protokolai, darbo planai.

468

Švenčionių rajono centrinė ligoninė

1981–1990 m.

81

Ligoninės įsakymai bendro pobūdžio klausimais, vaikų mirčių priežasčių nagrinėjimo komisijos aktai, ligoninės ir jos skyrių darbo patikrinimo aktai, pažymos ir pasiaiškinamieji raštai, ataskaitos darbo planai.

548

Šalčininkų rajono liaudies teismas 

1983 m., 1985 m., 1987–1990 m. 

6

Baudžiamųjų bylų nutartys ir nuosprendžiai⃰.

786

Nemenčinės miškų ūkis

1967–1989 m. 

176

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, darbuotojų susirinkimų protokolai, kolektyvinės sutartys, profsąjungos veiklos dokumentai, etatų sąrašai, ataskaitos ir įvairūs planai.

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas

1950–1993 m.

3674

Paruošiamųjų darbų dokumentai, restauravimo darbo brėžiniai, kapitalinio remonto darbo projektai, pritaikymo techniniai projektai ir darbo brėžiniai, konservavimo projektai, eskiziniai projektai, techniniai darbo projektai.

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas

1972 m., 1974 m., 1976–1992 m. 1949 m., 1955–1958 m., 1960 m., 1965 m., 1967 m., 1970–1974 m., 1977–1980 m., 1982 m., 1984 m., 1988 m., 1990–1991 m. m., 

584

Žemėtvarkos schemų, kapinių apskaitos dokumentai, rajonų gamtos, istorijos ir kultūros paminklų katalogai. Rajonų vandens bylos,  ūkių atribojimo skaidrės rajonų valstybinių kelių bylos, pažeistų žemių žemėlapių bylos,  vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrantės apsaugos juostų schemos, dirvožemių, žemės naudojimo,  žemėlapiai, miškų priskyrimo apsauginėms kategorijoms schemos, žemės naudmenų žemėlapių diapozityvai, gyvenamųjų vietovių schemos.

1197

Vilniaus kurčiųjų mokykla-internatas

1945–1990 m.

 

267

Auklėtojų, pedagogų, tėvų susirinkimų ir posėdžių protokolai, protokolų knygos, etatų sąrašai, įvairūs darbo planai, įvairios ataskaitos, profsąjungos veiklos dokumentai, metodinių ratelių užsiėmimai, metodiniai nurodymai, Lietuvos TSR švietimo ministerijos kolegijos nutarimai, Švietimo ministro įsakymai liečiantys mokyklos veiklą, Vilniaus miesto DŽDT vykdomojo komiteto sprendimai liečiantys mokyklos veiklą.

1198

Vilniaus 2-oji pagalbinė mokykla-internatas

1967–1989 m.

125

Pedagogų tarybos posėdžių ir direkcinių pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, darbo ataskaitos ir planai, lankomumo žurnalai, būrelių veiklos ataskaitos, metodinių komisijų veiklos dokumentai, susirašinėjimas su Lietuvos TSR švietimo ministerija ir Vilniaus miesto DŽDT vykdomojo komiteto Liaudies švietimo skyriumi veiklos klausimais.

1199

Vilniaus 7 vidurinė mokykla

1947–1988 m.

242

Mokyklos bendro pobūdžio įsakymai, pedagogų, tėvų komiteto susirinkimų protokolai, metodinių ratelių pasitarimų protokolai, profsąjungos veiklos dokumentai, įvairūs darbo planai ir ataskaitos, baigiamųjų egzaminų komisijos posėdžių protokolai, direktoriaus įsakymai apie moksleivius, mokinių sąrašai.

1200

Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinė mokykla

1948–1992m.

338

Mokyklos direktoriaus įsakymai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, darbo planai, metinės apyskaitos, įvairios ataskaitos,  metodinių ratelių, tėvų komiteto dokumentai, profsąjungos veiklos dokumentai, egzaminų protokolai, mokinių registracijos knygos, mokinių žiniaraščiai, moksleivių sąrašai.

1201

Švenčionių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto rajono architektas

1959–1989 m. 

125

Pastatų priėmimo eksploatacijai aktai, sklypų individualiai statybai kaime ir miestuose dokumentai (situacijos planai ir aktai, situacijos planai), statistinės ataskaitos apie leidimų išdavimą ir pastatų priėmimą eksploatacijon, valstybinės komisijos priėmimo aktai, leidimai valdiniai statybai, valdinės statybos priėmimo eksploatacijai aktai.

1202

Vilniaus prekybos technikumas

1946–1991 m.

453

Technikumo veiklos įsakymai. mokyklos steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo dokumentai, pedagogų tarybos ir direkcinių pasitarimų protokolai, darbo planai, etatų sąrašai, kolektyvinės sutartys, profsąjungos veiklos dokumentai, ataskaitos, sąmatos, metodinių komisijų dokumentai (posėdžių protokolai, darbo planai), darbo jėgos planai.

1203

Vilniaus kooperacijos technikumas

1944–1991 m.

271

Susirašinėjimas su TSRS aukštojo mokslo ministerija, LTSR profsąjungų centro taryba dėl mokymo-auklėjimo organizavimo klausimais, kitų aukščiau stovinčių organizacijų įsakymai veiklos klausimais, technikumo pedagogų tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, mokymo planai, įvairios ataskaitos, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, jaunųjų specialistų paskirstymo, metodinių pasitarimų protokolai, paskaitų pravedimo patikrinimo aktai.

1204

Vilniaus elektronikos technikumas

1955–1991 m.

396

Direktoriaus įsakymai ir jų registracijos žurnalai, pedagogų tarybos posėdžių, direkcinių pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, jaunųjų specialistų paskirstymo planai, metiniai balansai, metodinių komisijų posėdžių protokolai, metinės ataskaitos, tehnikumo likvidacinės komisijos aktai, LTSR liaudies ūkio tarybos, Ministrų Tarybos nutarimai, potvarkiai darbo organizavimo klausimais, profsąjungos veiklos dokumentai, diplominiai darbai.

2250

Vilniaus apskrities archyvas

2016 m. 

11

Įsakymai veiklos organizavimo klausimais, darbuotojų sąrašai, perimtų dokumentų apskaitos žurnalas, dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai, dokumentų perėmimo aktų sutarčių registras.

2272

Vilniaus rajono apylinkės teismas

1992–2014 m.

283

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰, teismo veiklos dokumentai.

2280

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

1994 m., 1996–2002 m.

41

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys⃰

2281

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

1993–2002 m.

50

Civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys⃰ bei teismo įsakymai

2288

Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas

1995–2002 m.

14

Baudžiamosios bylos⃰

2289

Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas

1996–1997 m., 1999 m., 2001–2002 m.

15

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys⃰

2291

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

1990–2012 m.

165

Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalas, skyriaus nuostatos ir pareiginės instrukcijos, sąmatos, apyskaitos ir balansai, savivaldybės biudžeto įstaigų etatai ir kontingentas, Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus įsakymai veiklos klausimais bei jų registrai, atskaitos, darbo planai, susirašinėjimo dokumentai, Socialinio-ekonominio skyriaus rajono apylinkių tarybų biudžeto pakeitimo apskaitos žurnalai, savivaldybės biudžeto suvestinės, savivaldybės biudžeto tinklo etatų ir kontingento suvestinės, įvykdytos metinės apyskaitos.

 

2292

Švenčionių rajono apylinkės teismas

1990–2014 m.

539

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰, antstolių kontoros veiklos dokumentai.

2293

Trakų rajono apylinkės teismas

1992–2015 m.

557

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰, antstolių kontoros veiklos dokumentai.

2317

Šalčininkų rajono apylinkės teismas

1998–2014 m. 1991–2006, 2011 m.

594

Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰, antstolių kontoros veiklos dokumentai. Civilinių bylų sprendimai, nutartys, administracinio, baudžiamojo, civilinio procesų bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys ir nutarimai, civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰, teismo pirmininko įsakymai.

2318

Širvintų rajono apylinkės teismas

1990–2015 m.

741

Baudžiamojo, civilinio, administracinio proceso bylos, baudžiamųjų ir civilinių bylų nuosprendžiai, sprendimai, nutartys, statistinės kortelės ir abėcėlinės rodyklės⃰, veiklos dokumentai.

2319

Buivydiškių aukštesnioji žemės ūkio mokykla

1991–2001 m.

358

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registravimo žurnalai, susirašinėjimas su Žemės ūkio ministerija veiklos klausimais, mokyklos etatų sąrašai, metinės apyskaitos ir darbo mokos fondo panaudojimo ataskaitos, tarybos posėdžių protokolai, pedagogų susirinkimų protokolų knygos, studijų programos, mokyklos reorganizavimo dokumentai, butų privatizavimo dokumentai⃰.

2320

Ukmergės rajono apylinkės teismas

1991–1998 m.

 

560

Baudžiamojo, civilinio procesų bylos⃰, įvairios ataskaitos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, nutarimai, civilinių bylų sprendimai, nutartys, civilinių ir baudžiamųjų bylų apskaitos statistinės kortelės, nutarimai dėl alimentų vaikams išieškojimo, civilinių ir baudžiamųjų bylų abėcėlinės rodyklės⃰.

2320

Ukmergės rajono apylinkės teismas

1997–2015 m. 

777

Teismo pirmininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, alimentinių bylų abėcėlinė rodyklė⃰, teismo etatų sąrašai, baudžiamojo, civilinio, administracinio procesų bylos, antstolių dokumentai, baudžiamųjų bylų abėcėliniai žurnalai, statinės kortelės⃰.

2321

Vilniaus aukštesnioji elektronikos mokykla

1991–2000 m. 

186

Mokyklos veiklos įsakymai, kolegijos, direkcinių, katedrų posėdžių protokolai, etatų sąrašai, mokyklos darbuotojų pareiginės instrukcijos, metinės statistinės ataskaitos apie studentus, mokyklos išlaidų sąmatos, diplominis darbas tema „Vilniaus aukštesniosios elektronikos mokyklos istorija ir ateities perspektyvos“ (diplomantė L. Saukaitė).

2322

Vilniaus aukštesnioji prekybos mokykla

1991–2000 m

249

Mokyklos veiklos įsakymai, direkcinių pasitarimų ir pedagogų tarybos posėdžių protokolai, studijų programos, mokymo programos, etatų sąrašai, ataskaitos, susirašinėjimo dėl įvairių projektų medžiaga,butų privatizavimo bylos ⃰

2323

Valstybės įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas

1992–1995 m.

126

Kultūros paveldo objektų ribų planai, kraštotvarkos schemos, gyvenamųjų vietovių žemėlapiai.

 

 Informacija apie Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo naujai priimtus dokumentus 2017 metais.

 Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

139

LTSR Ignalinos rajono Dūkšto vidurinė mokykla 1949-1990 m. 111 Mokyklos įsakymai veiklos ir personalo klausimais,pedagogų tarybos posėdžių ir direkcinių pasitarimų protokolai, metų mokymo-auklėjimo, klasių vadovų, įvairių būrelių darbo planai,mokslo metų pradžios ir pabaigos statistinės ataskaitos,mokyklosinspektavimo aktai,  mokyklos tėvų komiteto veiklos dokumentai ir kt.

221

Ignalinos I vidurinė mokykla 1963-1989 m. 124 Mokyklos įsakymai veiklos klausimais, peda-gogų tarybos posėdžių protokolai, metų veik-los planai, direkcinių pasitarimų protokolai, mokslo metų pradžios ir pabaigos ataskaitos, mokyklos ir klasių pažangumo ataskaitos, visuotinių tėvų susirinkimų ir mokyklos tėvų komiteto protokolai, vietos profsąjungos komiteto veiklos dokumentai ir kt.

376

Anykščių rajono Surdegio apylinkės DŽDT-LDT vykdomasis komitetas 1968-1985 m. 188 Apylinkės tarybos sesijų protokolai, tarybos nuolatinių komisijų veiklos dokumentai, vyk-domojo komiteto posėdžių protokolai, darbo planai, statistinės ataskaitos, gyventojų sueigų protokolai, apylinkės bibliotekų ir klubinių įstaigų darbo planai ir ataskaitos, metų biu-džetai, išlaidų sąmatos, apyskaitos ir kiti fi-nansinės-buhalterinės apskaitos dokumentai, atliktų notarinių veiksmų įrašų knygos, nota-riškai patvirtintos sutartys, testamentai, apy-linkės gyvenviečių ūkinės knygos ir kt.

608

Anykščių rajono Troškūnų apylinkės LDT vykdomasis komitetas 1978 m. 10 Apylinkės tarybos nuolatinių komisijų veik-los dokumentai, apylinkės teritorijoje esan-čiose kapinėse palaidotų asmenų sąrašai,  me-tų biudžetas, išlaidų sąmatos, apyskaitos ir ki-ti finansinės-buhalterinės apskaitos doku-mentai, atliktų notarinių veiksmų įrašų knyga, notariškai patvirtintos sutartys, testamentai.

639

Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio apylinkės LDT vykdomasis komitetas 1952-1957 m. 8 Apylinkės gyvenviečių ūkinės knygos

697

Ignalinos rajono LDT vykdomojo komiteto  1978-1990 m. 129 Įsakymai veiklos klausimais, metų ataskaitos apie leidimų statyboms išdavimą ir pastatų priėmimą eksploatacijon, leidimai inžineriniams, geologiniams ir geodeziniams tyrinėjimams vykdyti, individualinei gyvenamųjų namų ir sodo namelių statybai mieste ir kaimo vietovėse sklypų dokumentai, pastatų priėmimo eksploatacijon aktai ir kt.

1073

Visagino miesto valstybinė mokesčių inspekcija 1998 m. 37 Inspekcijos įsakymai veiklos klausimais, dar-buotojų susirinkimo protokolas, perdavimo-priėmimo aktas, keičiantis viršininkui, meti-nės statistinės ataskaitos, etatų sąrašai, finan-sinės apyskaitos, konfiskuoto, bešeimininkio ir valstybės paveldėto turto išaiškinimo, aps-kaitos, įkainojimo bei realizavimo aktai, ver-tės atlyginimo ar grąžinimo dokumentai ir kt.

1082

Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 1999-2016 m. 513 Inspekcijos įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, metų veiklos planai ir programos, pasitarimų protokolai, aukštesnių institucijų pavedimai, užduotys ir jų vykdymo dokumentai, atliktų patikrinimų aktai ir pažymos, perdavimo-priėmimo aktai, keičiantis rajonų inspekcijų viršininkams, metinės statistinės ataskaitos, etatų sąrašai, finansinės apyskaitos, finansinių pažeidimų vertinimo grupės veiklos dokumentai, materialinės žalos atlyginimo gyventojams už išbūtą laiką laisvės atėmimo vietose, apskaičiavimo ir grąžinimo dokumentai ir kt.

1089

Molėtų rajono apylinkės teismas 1998-2006 m. 183  Teismo pirmininko įsakymai veiklos klau-simais, teismo administracinės veiklos planai ir ataskaitos, metų teismo ir teismo antstolių statistinės ataskaitos, baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėlinės rodyklės, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, baudžiamųjų ir civilinių bylų apskaitos-statistinės kortelės, nutarimai dėl alimentų išieškojimo, metų balansai ir išlaidų sąmatos, veiklos tikrinimų dokumentai, nuolatinio saugojimo baudžiamosios ir civilinės bylos ir kt.

1097

Utenos apskrities archyvas 2012-2016 m. 41 Archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, metų veiklos planai ir ataskaitos, metų valstybės tarnautojų ir darbuotojų sąrašai, susirašinėjimo su institucijomis veiklos klausimais dokumentai, dokumentų perėmimo aktų registrai, archyvo Dokumentų ekspertų komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, dokumentus valstybės archyvui perduodančių įstaigų dokumentų valdymo patikrinimų pažymos ir jų registrai, veiklos nuolat saugomų dokumentų registrai, audito dokumentai

1122

Ignalinos rajono apylinkės teismas 1990-2010 m. 368 Teismo pirmininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai,teismo strateginiai veiklos planai, metų teismo, teisėjų darbo ir kitosataskaitos,baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėlinės rodyklės,baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys,civilinių bylų sprendimai, nutartys ir įsakymai, administracinių bylų nutarimai ir nutartys, nuolat saugomos baudžiamosios ircivilinės bylos,baudžiamųjų, civilinių ir alimentiniųbylų apskaitos-statistinės kortelės, apygardos teismo nutartys civilinėse ir baudžiamosiose bylose, metų balansai,etatų sąrašai ir informacijos apie  biudžetą, vidaus nuolatinio saugojimo dokumentų registrai ir kt.

1123

Zarasų rajono apylinkės teismas 2000-2006 m. 150 Teismo pirmininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, metų teismo statistinės ir suvestinės ataskaitos, baudžiamųjų ir civilinių bylų abėcėlinės rodyklės, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai, nutartys ir įsakymai, baudžiamųjų ir civilinių bylų apskaitos-statistinės kortelės, metų balansai, etatų sąrašai ir informacijos apie  biudžetą, vidaus nuolatinio saugojimo dokumentų registrai ir kt.

1130

LR Visagino miesto apylinkės prokuratūra 1995-1996 m., 1998-2003 m. 16 Prokuroro įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, operatyvinių pasitarimų protokolai, prokuratūros darbo planai ir statistinės ataskaitos, prokuratūroje iškeltų baudžiamųjų bylų apskaitos žurnalai

1146

Visagino miesto apylinkės teismas 1995-2010 m. 416 Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys,civilinių bylų sprendimai, nutartys, teikimųbylų nutarimai ir nutartys, administracinių bylų nutarimai,nuolat saugomos baudžiamosios, civilinės ir administracinės bylos

1156

LR Molėtų rajono taryba 1990-1995 m. 73 Rajono tarybos sesijų protokolai, rajono tarybos prezidiumo posėdžių protokolai ir sprendimai, rajono tarybos pirmininko potvarkiai, tarybos nuolatinių komisijų posėdžių protokolai, tarybos kontrolės tarnybos atliktų patikrinimų aktai, rajono Lito įvedimo komisijos veiklos dokumentai, susirašinėjimo su įvairaus lygio institucijomis veiklos klausimais dokumentai,gyventojų pasiūlymai, pareiškimai, skundai ir jų tyrimo dokumentai ir kt.

1157

LR Molėtų rajono savivaldybės administracija 1990-2010 1009 Rajono tarybos ir valdybos posėdžių protokolai, sprendimai ir jų registrai, rajono tarybos ir valdybos sprendimų rengimo dokumentai, įvairių tarybos komitetų ir komisijų posėdžių protokolai ir jų registrai, savivaldybės mero potvarkiai ir jų registrai, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, savivaldybės administracijos įvairių komisijųposėdžių protokolai,susirašinėjimo su įvairaus lygio institucijomis įvairiais veiklos klausimais dokumentai, rajono seniūnijų, savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių ir kitų įstaigų ūkinės-finansinės veiklos patikrinimų dokumentai, reikalų perdavimo-priėmimo aktai, metų valdymo išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, balansai,valstybės turto perduoto savivaldybės nuosavybėn aktai,turto privatizavimo protokolai, metų veiklos statistinės ataskaitos, informacinių vidaus nuolatinio saugojimo dokumentų registrai, karo prievolininkų atrankos komisijos protokolai, sprendimai ir jų registrai, savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės gydytojo veiklos dokumentai ir kt.

1158

Lietuvos žemdirbystės instituto Elmininkų bandymų stotis 1990-2009 145 Stoties registravimo dokumentai ir nuostatai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai,metų žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto (kartu su stotimi) darbo planai, metų mokslinės ir su ja susijusios kitos veiklos ir statistinės ataskaitos, stoties metinės apyskaitos, stoties veiklos tikrinimo dokumentai, metų mokslinio tyrimo darbų lauko bandymų registracijos žurnalai, susirašinėjimo veiklos klausimais dokumentai, informacinių vidaus nuolatinio saugojimo dokumentų registrai ir kt.

1159

LR viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla 1991-2010 227 Mokyklos įstatai, nuostatai, mokyklos įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, mokytojų pasitarimų, mokyklos tarybos, pedagogų posėdžių ir specialiųjų dalykų metodinių komisijų protokolai ir jų registrai, mokyklos dalininkų susirinkimų protokolai ir jų registrai,mokslo metų veiklos programos,direktoriaus įsakymai studentų ir mokinių klausimais ir jų registrai,  mokslo metų ataskaitos,mokinių pažangumo ataskaitos, brandos egzaminų ir baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų protokolai ir jų registrai,mokinių ir studentų tarybos susirinkimų protokolai,audito dokumentai,metų balansai, etatų sąrašai ir kt.

1554

LR Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje tarnyba 1999-2013 m. 192 Susirašinėjimo su LR prezidentūra, Seimu, Vyriausybe, ministerijomis, apskričių viršininkų administracijomis, rajonų, miestų savivaldybėmis ir kitomis įstaigomis, institucijomis ir pan. pagrindinės veikos klausimais dokumentai, tarnybos įsakymai ir potvarkiai organizacinės veiklos klausimais ir jų registrai, veiklos pusmečių ataskaitos ir kt. 

1155

Viešoji įstaiga Molėtų ligoninė 1991-2010 m. 233 Įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, darbuotojų konferencijų protokolai, slaugos ir gydymo tarybos posėdžių protokolai ir darbo planai, veiklos statistinės ataskaitos, vaikų mirčių priežasčių nagrinėjimo komisijos ir patalogoanatominio tyrimo protokolai, metų finansinės atskaitomybės dokumentai, ligo-ninės ūkinės-finansinės veiklos patikrinimų aktai, susirašinėjimo su institucijomis veiklos klausimais dokumentai ir kt.

 

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

 

 

Informaciją atnaujino: Justinas Žakauskas,
Informacija atnaujinta: 2017-12-28 11:16