Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2018 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2018 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

548

Šalčininkų rajono liaudies teismas 1973–1990 m.  18 Civilinių bylų sprendimai⃰.

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas 1950–1993 m. 2409 Paruošiamųjų darbų dokumentai, restauravimo darbo brėžiniai, kapitalinio remonto darbo projektai, pritaikymo techniniai projektai ir darbo brėžiniai, konservavimo projektai, eskiziniai projektai, techniniai darbo projektai.

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas  1950–1993 m. 2403 Paruošiamųjų darbų dokumentai, restauravimo darbo brėžiniai, eskiziniai projektai, konservavimo projektai ir kt. 

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas 1946–1982 m.  43 Rajonų situacijų skaidrės.

1036

Miestų statybos projektavimo institutas - 411 (sąlyginiai vnt.) Projektavimo dokumentai, brėžiniai, kartoteka.

1205

Šalčininkų rajono veterinarijos ligoninė 1955–1962 m.  5 Įsakymai veiklos ir personalo klausimais, epizootinių susirgimų registracijos žurnalas.

1206

Šalčininkų rajono veterinarijos laboratorija 1964–1980 m.  30 Laboratorijos darbo planai, įvairios ataskaitos, etatų sąrašai, įsakymai veiklos ir personalo klausimais.

1207

Šalčininkų rajono veterinarijos stotis  1952–1991 m. 53 Įsakymai veiklos ir personalo klausimais, etatų sąrašai, įvairios ataskaitos, darbo planai.

1208

Vilniaus politechnikumas 1946–1991 m.  462 Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, LTSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos įsakymai, nutarimai, nurodymai liečiantys politechnikumo veiklą, politechnikumo etatų sąrašai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, balansai, metinės ataskaitos, metodinių komisijų pasitarimų protokolai, profsąjungos veiklos dokumentai, kolektyvinės darbo sutartys, politechnikumo likvidavimo dokumentai (aktas, sąrašas ir kt.). Moksleivių diplominiai darbai.

2250

Vilniaus regioninis valstybės archyvas 2013–2017 m. 

20

 

 

 

 

 

 

10

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymai, teisės aktai archyvo veiklos klausimais, metų veiklos ataskaitos, susirašinėjimo su Lietuvos vyriausiuoju archyvaru, institucijomis, įstaigomis ir įmonėmis priskirtos veiklos srities klausimais dokumentai, komandiruočių į užsienio valstybes ataskaitos. 

Archyvo direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal arbo sutartis sąrašai, dokumentų perėmimo aktų, sutarčių registrai.

2280

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 1995–2012 m.

731

Civilinių bylų sprendimai, nutartys ir teismo įsakymai, baudžiamojo, civilinio, administracinio procesų bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys⃰.

2281

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2003–2005 m. 

940

Civilinių bylų sprendimai, nutartys, teismo įsakymai, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, baudžiamojo ir civilinio procesų bylos⃰.

2281

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008–2012 m. 

56

Administracinio proceso bylos⃰.

2288 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2003–2005 m.  138 Baudžiamojo, civilinio procesų bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys ir nutarimai, civilinių bylų sprendimai, nutartys ir nutarimai⃰.
2288 Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2008–2012 m. 35 Administracinio proceso bylos⃰.
2289 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas  2003–2012 m.  508 Baudžiamojo, civilinio, administracinio procesų bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰.
2304 Širvintų rajono policijos komisariatas 2005–2007 m.  4 Išslaptinti viršininko įsakymai veiklos klausimais bei jų registras.
2307 Ukmergės rajono policijos komisariatas 2002–2007 m.  5 Išslaptinti viršininko įsakymai veiklos klausimais bei jų registras.
2308 Vilniaus rajono policijos komisariatas 2000–2008 m.  17 Išslaptinti įsakymai veiklos organizavimo klausimais bei jų registrai.
2317 Šalčininkų rajono apylinkės teismas 1992–1998 m., 2007 m., 2012 m. , 2016 m.  71 Teismo pirmininko įsakymai veiklos klausimais, teismo darbo apžvalga, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutarimai, nutartys, civilinių bylų sprendimai, nutartys, baudžiamojo, civilinio, administracinio procesų bylos⃰.
2323 VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas 1985–1998 m. 319 Dvarų parkų inventorizacinė medžiaga.
2324 Trakų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 1991–2011 m.  114

Įsakymai veiklos bei personalo klausimais bei jų registrai, sprendimai veiklos klausimais, etatų sąrašai, pajamų-išlaidų sąmatos su priedais, statistinės ataskaitos, metų veiklos programos, veiklos tikrinimo aktai, organizuotų seminarų, apsitarimų ir kitų renginių dokumentai (protokolai, pranešimai), tarnybos darbuotojų gamybinių pasitarimų protokolai ir jų registrai, susirašinėjimo su valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais dokumentai.

2325 Švenčionių rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 1990–2011 m. 179

Įsakymai veiklos bei personalo klausimais, etatų sąrašai, darbuotojų pareigybės aprašymai, įvairios ataskaitos.

2326 Šalčininkų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 1991–2011 m.  190 Įsakymai veiklos ir personalo klausimais bei jų registrai, įvairios ataskaitos, tikrinimo aktai, sanitarijos monitoringas, metų veiklos programos, darbuotojų gamybinių susirinkimų protokolai ir jų registrai, Valstybinės veterinarijos tarnybos įsakymai, instrukcijos, nurodymai.
2327 Vilniaus miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 1991–2011 m. 103 Įsakymai veiklos ir personalo klausimais ir jų registrai, susirašinėjimo su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba veiklos klausimais dokumentai, susirinkimų protokolai ir jų registrai, etatų sąrašai, įvairios ataskaitos, audito patikrinimo aktai, veiklos programos, planai, tarnybos steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo dokumentai.
2328 Vilniaus apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba  1991–2011 m.  152 Įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, tarnybos registravimo dokumentai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, gamybinių susirinkimų protokolai, įsakymų ir personalo valdymo, komandiruočių, atostogų klausimais registracijos žurnalai.
2329 Ukmergės rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 1990–2001 m.  87 Įsakymai veiklos klausimais bei jų registravimo žurnalai, etatų sąrašai, įmonės ekologinis pasas-leidimas registravimui Respublikos rejestre, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įsakymas dėl pavadinimo pakeitimo, patvirtinti ligoninės įstatai, įstaigos darbuotojų susirinkimų protokolai, veiklos tikrinimo aktai, pažymos, darbo ataskaitos, pažymėjimai apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus ligoninės statinius ir žemės sklypą, patvirtinti tarnybos darbuotojų pareigybės charakteristikos ir jų aprašymai.
2330 Širvintų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 1991–2011 m.  134 Įsakymai veiklos ir personalo klausimais, įsakymų veiklos klausimais registrai, etatų sąrašai, įvairios ataskaitos, registravimo ir reorganizavimo dokumentai, darbuotojų pareigybinės instrukcijos, tarnybinių susirinkimų protokolai, tarnybos veiklos tikrinimo aktai, veiklos programos ir planai, susirašinėjimo su valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba tvarkomosios-organizacinės veiklos klausimais.
2331 Vilniaus visuomeninis sveikatos centras 1991–2016 m.  337 Įsakymai veiklos klausimais bei jų registrai, metinės ataskaitos, etatų sąrašai, darbo planai, sąmatos, veiklos planai, susirašinėjimo su LR sveikatos ministerija centro reorganizavo, restruktūrizavimo klausimais.
2332 VĮ Nemenčinės miškų urėdija  1990–2010 m.  269 Įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, metiniai balansai, gamybiniai-finansiniai planai, privatizacijos komisijos veiklos dokumentai, urėdijos įstatai, nuostatai, įvairios ataskaitos, veiklos planai, miško fondo žemių priėmimo-perdavimo dokumentacija, urėdijos darbuotojų susirinkimų protokolai, susirašinėjimas su Žemės ir miškų ūkio ministerija žemių priėmimo-perdavimo, urėdijos, girininkijų reorganizavimo klausimais.
2333 VĮ Ukmergės miškų urėdija 1990–2015 m.  277 Įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, kolektyvinės sutartys, nutarimai, sprendimai dėl žemės sklypų skyrimo, žemės sklypų perdavimo-priėmimo aktai, brėžiniai, urėdijos valdybos posėdžių protokolai su priedais, urėdijos įstatai, žinybinių butų privatizavimo dokumentai (prašymai, įkainavimo dokumentai, pirkimo-pardavimo sutartys)⃰, miško žemės perdavimo-priėmimo aktai, brėžiniai.
2334 VĮ Vilniaus miškų urėdija 1991–2012 m.  372 Įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, urėdijos valdybos pasitarimų protokolai, etatų sąrašai, kolektyvinė sutartys, įvairūs planai ir ataskaitos, nekilnojamojo turto įvertinimo ir perkainojimo dokumentai (turto įvertinimo pažymos), urėdijos patikrinimo aktai, susirašinėjimo dokumentai dėl miškų reformos, žemės pardavimo ir jos apskrities keitimo klausimais, gyvenamųjų namų butų privatizavimo dokumentai⃰.
2335 VŠĮ Respublikinė Santariškių tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninė 1990–2003 m.  175 Įsakymai veiklos klausimais, įvairios darbo ataskaitos ir planai, mokslo tarybos posėdžių protokolai, ligoninės įstatai, balansai.
2336 Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas 2003–2016 m.  233 Ligoninė reorganizavimo dokumentai, ligoninės direktoriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, gydymo tarybos, medicinos etikos komisijos, posėdžių protokolai, susirašinėjimo dokumentai ligoninės veiklos klausimais, įvairios ataskaitos, gydytojų konsiliumų protokolai.
2337 VŠĮ Vilniaus tuberkuliozės ligoninė 1991–2003 m. 90

Ligoninės veiklos įsakymai, gydymo tarybos posėdžių protokolai, įvairios ataskaitos, etatų sąrašai, darbo planai, darbuotojų tarifikacijos sąrašai, darbuotojų pareiginės instrukcijos, gydytojų konferencijų protokolai.

2338 VŠĮ Vilniaus infekcinė universitetinė ligoninė 1991–2003 m.  68 Įsakymai veiklos klausimais, etatų sąrašai, darbuotojų susirinkimų protokolai, įvairios ataskaitos, ligoninės įstatai, darbuotojų pareiginės instrukcijos.
2339 VŠĮ Respublikinė tuberkuliozės ir plaučių ligų ligoninė 1990–2003 m. 71 Įsakymai veiklos klausimais, įvairios ataskaitos, profsąjungos komiteto posėdžių protokolai, ligoninės registravimo pažymėjimas, darbuotojų susirinkimų protokolai, ligoninės įstatai, gydymo tarybos posėdžių protokolai.
2340 VĮ Šalčininkų miškų urėdija 1990–2012 m. 371 Veiklos įsakymai bei jų registrai, gamybinių pasitarimų protokolai, susirašinėjimas su Miškų ūkio ministerija žemių priėmimo-perdavimo urėdijos ir girininkijų reorganizavimo klausimais, urėdijos įvairios ataskaitos, kolektyvinė sutartys, urėdijos veiklos tikrinimo aktai, pažymos, žemių priėmimo-perdavimo, pavertimo į kitas naudmenas dokumentai, ilgalaikio turto įvertinimo, įvedimo eksploatacijon, perdavimo ir priėmimo dokumentai (nekilnojamojo turto), teisinės miškų registracijos dokumentai⃰.
2341 VĮ Trakų miškų urėdija 1990–2010 m.  175 Veiklos įsakymai bei jų registrai, susirašinėjimas su Miškų ūkio ministerija, rajono vykdomuoju komitetu, kolūkiais miško fondo žemių perdavimo-priėmimo klausimais, bei urėdijos ir girininkijų reorganizavimo klausimais, miškų kadastrų knyga, butų privatizavimo dokumentai (sutartys, protokolai, prašymai)⃰, žemės sklypų skyrimo apskaitos knygos, miško fondo žemės apskaitos knygos. 
2342 Vilniaus teritorinė darbo birža 1991–2016 m. 478 Veiklos įsakymai, trišalės komisijos posėdžių protokolai, metinė darbo rinkos analizė, situacija Vilniaus darbo rinkoje, etatų sąrašai, Vilniaus gyventojų užimtumo programos, susirašinėjimas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos darbo birža veiklos klausimais, darbo biržos veiklos įsakymų registracijos žurnalas, posėdžių protokolai, prašymų išduoti licencijas užsieniečių įdarbinimui registracijos žurnalai, darbo biržos darbuotojų sąrašai, kolektyvinė sutartys, įvairios ataskaitos, darbo rinkos politikos programos, darbo biržos pareigybių sąrašai su patvirtintu Darbo užmokesčio fondu, įvairūs planai, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atrankos komisijos posėdžių protokolai ir jų registrai, sutarčių dėl subsidijos išmokėjimo ir panaudojimo tvarkos registras, tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vardinis sąrašas.
2343 VĮ Švenčionėlių miškų urėdija 1990–2010 m. 193 Urėdijos įstatai, įsakymai veiklos klausimais, kolektyvinės sutartys, susirašinėjimas su Žemės ūkio ministerija žemių priėmimo-perdavimo, urėdijos ir girininkijų reorganizavimo klausimais, butų privatizavimo bylos⃰, gamybinių pasitarimų protokolai, profsąjungos veiklos dokumentai, nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis⃰, metinės apyskaitos, įvairios ataskaitos, miško pažaidos aktai, protokolai, kelių, tiltų, pastatų ir kitų statybos objektų priėmimo eksploatuoti aktai, miško gaisrų aktai, urėdijos veiklos planai.

 

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

 

Informaciją atnaujino: Justinas Žakauskas,
Informacija atnaujinta: 2018-12-19 13:16