Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2019 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2019 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

211

Širvintų rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Finansų skyrius 1989 m.  17 Asmenų gavusių kompensaciją už neteisėtą įkalinimą ir ištrėmimą dokumentai⃰.

695

Trakų rajono teismas 1988–1990 m.  3 Alimentinio proceso bylos⃰.

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas 1951–1993 m. 1975 Projektiniai dokumentai. 

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas  1950–1993 m. 2480 Paruošiamųjų darbų dokumentai, restauravimo darbo brėžiniai, eskiziniai projektai ir kt. 

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas 1960–1990 m.  162 Rajonų kadastro žemėlapiai, Lietuvos dirvožemių atlasas, Lietuvos TSR kaimo gyventojų aptarnavimo įstaigų ir įmonių išdėstymo schemos, rajonų žemės naudojimo žemėlapiai, pažeistų žemių inventorizacijos apskaitos duomenys, bitynų išdėstymo dokumentai, kultūros ir gamtos paminklų katalogai, vandens telkinių katalogai, atlasas, hidrografinės schemos.

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas 1950–1996 m.  322 Miškų ūkio plotų suvestinės, žemės resursų (naudingų iškasenų, telkinių) bylos, rajonų žemės naudojimo žemėlapiai, ežerų schemos, dirvožemių žemėlapiai, rajonų naudotų sodybų apskaitos dokumentai  

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas 1949 m.  55 sąlyginiai vnt.   

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas  1968–1990 m.  198 Kultūros, istorijos gamtos paminklų katalogai ir žemėlapiai, rajonų valstybinių kelių bylos, guvinamųjų vietovių schemos.

1036

Miestų statybos projektavimo institutas - 7 sąlyginiai vnt.   

1047

Valstybinis projektavimo institutas „Lietuvos statybos projektas“ 1965–1994 m. 1491 Projektiniai dokumentai.

1136

Vilniaus rajono liaudies teismas 1988–1990 m.  3 Civilinių bylų sprendimai, nutartys ir nutarimai⃰.

1171

Architektūros muziejaus dokumentų kolekcija 1924–1989 m. 394 Senoji architektūra ir XX a. 2-5 dešimtmečio architektūros atvaizdavimo ir aprašymo dokumentai. 

1171

Architektūros muziejaus dokumentų kolekcija 1905–2001 m.  387 Straipsniai, disertacijos, moksliniai-tiriamieji darbai apie architektūrą, moderniosios architektūros projektai, miestų planai, architektų veiklos ir asmens dokumentai.

1209

Respublikinė Vilniaus medicinos mokykla Nr. 1 1940–1957 m.  39 Moksleivių prašymai ir dokumentai, mokyklos įsakymai (bendro pobūdžio, kadrų ir moksleivių), pedagogų tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, Lietuvos TSR sveikatos ministro įsakymai, instrukcijos.

1210

Respublikinė Vilniaus medicinos mokykla Nr.2 1947–1957 m. 19 Mokyklos įsakymai (bendro pobūdžio, kadrų ir moksleivių), pedagogų tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai.

1211

Vilniaus technologijos technikumas 1953–1991 m. 426 Pedagogų tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, įvairios ataskaitos, bendrųjų dalykų ciklinės komisijos posėdžių protokolai, jaunųjų specialistų paskirstymo planai, įvairūs darbo planai, profsąjungos veiklos dokumentai, technikumo įsakymai pagrindinės veiklos klausimais, tarifikacijos suvestinės žinios, liaudies kontrolės grupės veiklos dokumentai, direkcinių posėdžių protokolai.

1212

Vilniaus srities liaudies švietimo skyrius 1950–1953 m.  88 (sąlyginiai vnt.) Skyriaus įsakymai veiklos ir personalo klausimais, skyriaus ataskaitos, įvairios suvestinės ataskaitos (pradinių, septynmečių ir vidurinių rajonų mokyklų), rajonų švietimo įstaigų patikrinimo aktai.

1212

Vilniaus srities liaudies švietimo skyrius 1950–1953 m.  88

Rajonų pradinių, septynmečių ir vidurinių mokyklų mokytojų sąrašai, įvairios ataskaitos, švietimo įstaigų darbo planai, vidaus kontrolės revizijų aktai, statistiniai duomenys apie mokymo įstaigas.

1213

Vilniaus lengvosios pramonės technikumas 1947–1991 m.  295

Etatų sąrašai ir administracijos valdymo išlaidų sąmatos, patvirtinti technikumo nuostatai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, žinios apie technikumą, metodinių komisijų darbo planai, ataskaitos, posėdžių protokolai, technikumo veiklos įsakymai ir kt. 

1214

Vilniaus kelių valdyba 1966–1989 m.  97

Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais, profsąjungos veiklos dokumentai, susirašinėjimo su Lietuvos TSR automobilių transporto ir plentų ministerija veiklos klausimais, etatų sąrašai, atlyginimo mokėjimo ir darbo planai, tituliniai sąrašai ir sąmata dėl namo statybos Nemėžyje, kolektyvinės sutartys.

1215

Vilniaus geležinkelio transporto mokykla 1948–1990 m. 378

Technikumo direktoriaus įsakymai, etatų sąrašai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, dalykinių komisijų medžiaga (planai, ataskaitos ir kt.), jaunųjų specialistų paskirstymo medžiaga (protokolai, planai, sąrašai ir kt.), susirašinėjimo su Pabaltijo geležinkelių valdyba, Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerija ir kitomis įstaigomis technikumo mokymo, dėstytojų kvalifikacijos kėlimo, mokinių priėmimo į technikumą ir kitais klausimais dokumentai, technikumo metinės techninės darbo ataskaitos, mokomojo-auklėjamojo darbo patikrinimo aktai, metinės statistinės ataskaitos.

2244

Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba 1998–2019 m. 123

Vyriausybės atstovo teikimai, reikalavimai, potvarkiai ir jų registracijos žurnalai, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos sekretoriaus 1999-01-27 potvarkis Nr. 8, Vyriausybės atstovo pusmečio veiklos ataskaitos, įsakymai, potvarkiai veiklos organizavimo klausimais ir jų registracijos žurnalai, veiklos planai, patvirtinti tarnybos nuostatai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-14 nutarimas Nr. 637, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos ministerijomis ir kitomis institucijomis veiklos klausimais dokumentai.

2250

Vilniaus regioninis valstybės archyvas 2018 m. 11

Susirašinėjimo su įstaigomis, institucijomis, įmonėmis veiklos klausimais, dokumentų apskaitos žurnalai, dokumentų perėmimų aktų, sutarčių registrai, pažymų registrai.

2272

Vilniaus rajono apylinkės teismas 1991–2005 m. 58 Teismo įsakymai, civilinių bylų sprendimai, nutartys ir nutarimai⃰.

2292

Švenčionių rajono apylinkės teismas  1991–2005 m.  54 Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai⃰.

2293

Trakų rajono apylinkės teismas 1991–2005 m.  47 Alimentinio proceso bylos⃰.

2306

Trakų rajono policijos komisariatas 2000–2004 m. 8 Išslaptinti komisaro veiklos įsakymai ir jų registrai. 

2323

Valstybės įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas 1987–1999 m.  5 Ortofotografiniai ir kosminio vaizdo žemėlapiai.

2323

Valstybės įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas 1953–2007 m.  658

Rajonų vandens telkinių žemėlapiai, kolūkių, kombinatų, valstybinių vandens fondų ir kt. atribojimų ir valstybinių aktų paruošimo bylos,

ortofotografiniai ir kosminio vaizdo žemėlapiai.

2323

VĮ Valstybinis žemėtvarkos institutas 1961–2003 m. 421

Rajonų miestų, gyvenviečių, įmonių ir įstaigų, kolūkių, tarybinių ūkių, paukštininkystės ir žuvininkystės ūkių, žemės ūkio įmonių ir kitų žemės naudotojų atribojimo ir valstybinių aktų paruošimo bylos, įvairių naudotojų geodezinių matavimų bylos

2323

Valstybės įmonė Valstybinis žemėtvarkos institutas 1960–2007 m. 1054

Lietuvos rajonų dailės, istorijos, architektūros, archeologijos ir kultūros paminklų sąrašai, jų papildymas, rajonų kolūkių tarybinių ūkių ir kitų įstaigų atribojimo ir valstybinių aktų paruošimo bylos, rajonų naudingų iškasenų telkinių sąrašai ir planai.

2332

Valstybės įmonė Nemenčinės miškų urėdija 2011–2018 m. 72

Urėdo įsakymai veiklos klausimais, kolektyvinės sutartys, nekilnojamojo turto vertinimo ir perkainojimo dokumentai⃰, gamybinių pasitarimų protokolai, įvairios ataskaitos.

2333

VĮ Ukmergės miškų urėdija 2015–2018 m.  19 Urėdijos įsakymai bei jų registrai, įvairios ataskaitos, auditoriaus išvados.

2340

Valstybės įmonė Šalčininkų miškų urėdija  2013–2018 m.  130 Urėdo įsakymai veiklos klausimais bei jų registrai, miškų gaisro aktai, miškų ūkio paskirties žemės sklypo kadastrinių matavimų dokumentai, nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo dokumentai⃰ ir kt. 

2341

Valstybės įmonė Trakų miškų urėdija 2001-2017 m.  89 Įstatai, įsakymai veiklos klausimais, įvairios ataskaitos, valdybos posėdžių sprendimai ir jų registrai, metiniai veiklos planai, miškų gaisrų apskaitos knygos ir kt. 

2343

Valstybės įmonė Švenčionių miškų urėdija 2011–2018 m. 93 Įsakymai veikos klausimais, miškų gaisrų aktai, gamybinių pasitarimų protokolai, ataskaitos.

2343

Valstybės įmonė Švenčionėlių miškų urėdija  1948–2017 m. 6 Miško kultūrų apskaitos knygos, miško pažaidų registracijos knyga, miško gaisrų aktai ir gaisrų knyga.

2344

Vilniaus aukštesnioji medicinos mokykla 1991–2001 m.  149 Mokyklos įsakymai veiklos klausimais, direkcinių, pedagogų tarybos, metodinės tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, mokymo programos, metinės ataskaitos ir balansai, darbo planai, mokyklos darbuotojų pareigybiniai nuostatai.

2345

Vilniaus aukštesnioji technologijos mokykla 1991–2002 m. 86 Mokyklos veiklos įsakymai bei jų registracijos žurnalai, metinės ataskaitos, etatų sąrašai, pedagogų, mokyklos tarybos posėdžių protokolai, patvirtintos studijų programos, pajamų-išlaidų sąmatos, mokyklos įregistravimo pažymėjimas.

2346

VĮ Vilniaus kraujo centras 1990–2003 m.  104 Įsakymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, direktoriaus potvarkiai, metiniai darbo planai, etatų sąrašai, centro nuostatai ir įstatai, gamybinių pasitarimų protokolai, metinės ataskaitos, centro veiklos tikrinimo dokumentai, Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos, Vilniaus apskrities viršininko administracijos įsakymai ir nutarimai dėl centro veiklos.

2347

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus rajono skyrius 1990–1998 m.  40 Įsakymai veiklos klausimais, įvairios ataskaitos, etatų sąrašai, biudžeto projektai, įvairios apyskaitos, revizijų aktai.

2348

Ukmergės rajono taryba 1990–1995 m.  30 Rajono tarybos sesijų protokolai su priedais, tarybos prezidiumo posėdžių protokolai su priedais, tarybos pirmininko potvarkiai ir jų apskaitos žurnalai, nuolatinių komisijų veiklos dokumentai, tarybos pasitarimų protokolai su priedais.

2349

Vilniaus aukštesnioji lengvosios pramonės mokykla 1991–2003 m. 103 Mokyklos įsakymai veiklos klausimais ir jų registravimo žurnalai, mokyklos nuostatai, etatų sąrašai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokyklos darbuotojų susirinkimų protokolai, įvairios ataskaitos, dėstytojų pedagoginio krūvio ir atlyginimo žiniaraščiai, mokyklos registravimo kortos, dieninių studijų programos, direkcinių posėdžių protokolai. 

2350

Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla 1991–2002 m.  76 Pedagogų tarybos, direkcinių, metodinės tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, mokyklos veiklos įsakymai, statistinės ataskaitos apie studentus, darbo planai, mokyklos metraštis, specialybių programos, susirašinėjimas mokyklos klausimais, mokyklos nuostatai, įregistravimo dokumentai, mokyklos bendrabučio privatizavimo dokumentai⃰. 

2351

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 1990–2001 m. 169 Valdybos ir tarybos posėdžių protokolai, potvarkiai ir sprendimai bei jų rengimo medžiaga, užbaigtų objektų valstybinės komisijos priėmimo aktai, asmenų gavusių Lietuvos Respublikos pilietybę priesaikos⃰.

2352

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Antakalnio filialas 1991–2017 m. 120 Ligoninės bendro pobūdžio įsakymai, gydymo tarybos, slaugos tarybos posėdžių protokolai, statistinės, kadrų darbo ataskaitos, ligoninės įstatai, vyresniųjų slaugos administratorių posėdžių protokolai, vidaus audito ataskaitos.

2353

Valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“ 1991–2017 m.  189 Įmonės įstatai ir jų pakeitimai, direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, valstybės įmonių „Širvintų automobilių keliai“, „Trakų automobilių keliai“, „Ukmergės automobilių keliai“, „Švenčionių automobilių keliai“ , perdavimo valstybės įmonei „Vilniaus regiono keliai“ dokumentai (perdavimo-priėmimo aktai, darbuotojų sąrašai, pažymos, sklypo planai, balansai ir kt.), įmonės valdybos posėdžių protokolai, direktorių tarybos posėdžių protokolai, įsakymai darbo užmokesčio klausimais (darbo indėlio koeficientai, priemokų, premijų nustatymai, etatų sąrašai), susirašinėjimo pagrindinės veiklos klausimais dokumentai ir kt. 

2354

Juozas Navikas   185 sąlyginiai vnt.  Asmens fondo dokumentai (dienoraščiai, užrašai, asmens dokumentai ir kt.)

2355

Vilniaus apygardos teismas 1995–2005 m. 1160 Baudžiamųjų bylų, civilinių, apeliacinių baudžiamųjų, apeliacinių civilinių bylų abėcėlinės rodyklės ir statistinės kortelės, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰, teismo pirmininko įsakymai, statistinės ataskaitos. 

2356

Švenčionių rajono valdyba 1990 m. 7 Valdybos potvarkiai ir susirašinėjimo dokumentai.

2357

Žybartas Simonaitis - 334 sąlyginiai vnt.  Pastatų projektai, brėžiniai, laiškai, nuotraukos ir kt. 

2358

Širvintų rajono taryba 1990–1995 m. 46 Rajono tarybos sesijų protokolai, nuolatinių komisijų veiklos dokumentai, tarybos pirmininko potvarkiai ir kt. 

2359

Miša Jakobas - 2 sąlyginiai vnt. Laiškai, straipsniai ir kt. 

 

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

Informaciją atnaujino: Justinas Žakauskas,
Informacija atnaujinta: 2020-01-06 09:43