Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2021 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2021 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių.

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

891

Vilniaus rajono Grigaičių apylinkės liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 1988–990 m. 3 Tarybos ataskaitinio susirinkimo protokolas bei deputatų pažymos apie atliktą darbą, vykdomojo komiteto pirmininko sprendimai veiklos klausimais, Vilniaus rajono vykdomojo komiteto Kultūros skyriaus įsakymai apylinkės klausimais.

1011

Vilniaus miesto valdybos urbanistikos ir architektūros skyrius 1947–1965 m. 990 Inžinerinių-geologinių tyrinėjimų dokumentai

1014

Pagrindinis eksperimentinis žolės ir šiaudų perdirbimo mašinų konstravimo institutas - 5 sąlyginiai vnt. Instituto dokumentai

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas - 11 (sąlyginių vnt.) Tytuvėnų bernardinų vienuolyno sutvarkymo projektas, Preilos gyvenvietės padėties tyrimai.

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas 1926–1986 m.  182 Vilniaus senamiesčio istoriniai tyrimai, Vilniaus miesto planai, Sluškų rūmų planai, Pažaislio architektūros ansamblio archyvinė medžiaga ir kt. 

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas 1952 m. 823 Aerofotonuotraukų negatyvai.

1171

Architektūros muziejaus dokumentų kolekcija 1977–1978 m. 1 Ignalinos 100/200 keleivių geležinkelio stotis.

1218

Miestų, gyvenviečių planavimo projektų dokumentų kolekcija 1965–1997 m. 667 Lietuvos miestų ir gyvenviečių išplanavimo projektai

1220

Vilniaus miesto Tarybos rajono liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyrius 1945–1989 m. 67 Metinės išlaidų sąmatos, metiniai balansai apie pensijų ir pašalpų išmokėjimus, etatų sąrašai, vykdomojo komiteto sprendimai, skyriaus veiklos įsakymai.

2018

Ukmergės rajono savivaldybės administracija  1990–2010 m. 629 Valdybos posėdžių protokolai su priedais, valdytojo potvarkiai, susirašinėjimas komunalinio ūkio, vietinės pramonės, statybos, dujofikacijos, elektrifikacijos, biudžeto rengimo ir kitais klausimais, statistinės ataskaitos apie kadrų sudėtį ir jų kvalifikacijos kėlimo žinios, susirašinėjimas su Vidaus reikalų skyriumi, prokuratūra, teismu, priešgaisrinės apsaugos ir kitomis įstaigomis teisiniais klausimais, susirašinėjimas su Vyriausybę, ministerijomis ir departamentais rajono valdybos veiklos klausimais, susirašinėjimas valstybinio turto privatizavimo ir agrarinės reformos, žemės reformos ir žemėtvarkos klausimais, susirašinėjimas ir dokumentai pilietybės klausimais⃰ ir kt.

2118

Vilniaus rajono Grigaičių apylinkės viršaitis 1990 m. 1 Viršaičio potvarkiai veiklos klausimais.

2246

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017–2020 m. 2 (elektroniniai dokumentai) Mero potvarkiai organizaciniais klausimais⃰

2250

Vilniaus regioninis valstybės archyvas 2019–2020 m. 22 (elektroniniai dokumentai) Direktoriaus įsakymai personalo klausimais ir jų registras, darbo sutarčių registrai⃰, įsakymai veiklos klausimais, susirašinėjimo su Lietuvos vyriausiąją archyvaro tarnybą veiklos klausimais ir kt.

2291

Vilniaus rajono savivaldybės administracija  1991–2015 m. 308 Avižienių ir Lavoriškių seniūnijų seniūno įsakymai veiklos klausimais, notariškai patvirtinti dokumentai⃰, notariniai registrai⃰, seniūnaičių rinkimų protokolai, ūkių abėcėliniai sąrašai⃰ ir ūkinės knygos⃰.  

2294

Vilniaus etninės kultūros centras 2005–2016 m. 72 Centro veiklos planas ir ataskaitos, direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais bei jų registrai, projektų paraiškos dėl renginių organizavimo, Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiai, administracijos direktoriaus įsakymai (kopijos) ir kt. 

2303

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005–2016 m. 676 Teismo pirmininko įsakymai veiklos klausimais, auditų patikrinimo dokumentai, teismo veiklos apžvalga, administracinio proceso bylos, administracinių bylų sprendimai, nutartys.⃰

2306

Trakų rajono policijos komisariatas 2007 m. 2 Išslaptinti komisaro įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai

2308

Vilniaus rajono policijos komisariatas 2005–2008 m. 3 Policijos komisariato 2004 m., 2006 m. pagrindinių priemonių plano įgyvendinimo ataskaitos ir patvirtintas naikinamų pareigybių sąrašas.

2316

Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas 1994–2008 m. 26 Išslaptinti Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato ir Pirmojo, Antrojo, Šeštojo policijos komisariatų įsakymai tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais ir jų registrai.

2356

Švenčionių rajono savivaldybės administracija 1990–2010 m. 1037 Rajono valdybos potvarkiai ir jų rengimo dokumentai, susirašinėjimo valdybos veiklos, švietimo, kultūros ir statybos vykdymo klausimais dokumentai, valdybos ir valdytojo potvarkiai ir rengimo dokumentai, administratoriaus įsakymai bei jų registracijos žurnalai, pasitarimų su skyriaus vedėjais, seniūnais ir organizacijų vadovais posėdžių protokolai, tarybos posėdžių protokolai, komitetų posėdžių protokolai ir sprendimai, mero potvarkiai ir rengimo dokumentai ir kt.

2357

Žybartas Simonaitis 1947–2016 m. 1053 Projektiniai dokumentai: Biržų, Kauno, Panemunės pilių, Domininkonų bažnyčios ir vienuolyno Vilniuje, Kauno rotušės, Videniškių pilies ir vienuolyno ir kt., asmens, visuomeninės veiklos dokumentai.

2357

Žybartas Simonaitis - 30 sąlyginiai vnt. Pastatų projektai, brėžiniai, fotonuotraukos ir kt. 

2357

Žybartas Simonaitis 1858–2017 m. 310 Projektiniai, veiklos, kolekcijos ir asmens dokumentai.

2368

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija 1994–2015 m. 209 Mokyklos veiklos ir personalo⃰ įsakymai veiklos klausimais, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, direkcinių pasitarimų protokolai, bendradarbiavimo su visuomenine organizacija „Chabbat Lubavitch“ dokumentai, tėvų komiteto posėdžių protokolai, vidurinio mokslo baigiamųjų egzaminų posėdžių protokolai, mokinių abėcėlinis žurnalas⃰ ir kt. 

2369

Viešoji įstaiga „Vilniaus gimdymo namai“ 1991–2010 m. 143 Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, etatų sąrašai, susirašinėjimas su Vilniaus apskrities viršininko administracija, Sveikatos apsaugos ministerija veiklos klausimais, naujagimių mirties priežasčių svarstymo protokolai⃰ ir kt. 

2370

Vaikų ligoninė, Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas 1991–2010 m. 335 Ligoninės direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, įvairios ataskaitos, etatų sąrašai, vardiniai etatų pareigybių sąrašai, ligoninės, įstatai, profsąjungos veiklos dokumentai, gydymo, slaugos tarybų posėdžių protokolai, vaikų mirčių priežasčių nagrinėjimo protokolai⃰, vaikų mirtingumo analizės Lietuvoje ir kt.

2371

Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2016–2017 m. 2 (elektroniniai dokumentai) Direktoriaus įsakymai veiklos klausimais.

2372

UAB „Enero“ - 50 (sąlyginių vnt.) Kultūros paveldo objektų, kitų statinių, miesto aikščių, gatvių projektavimo, restauravimo ir rekonstravimo dokumentai.

2373

Vilniaus apygardos prokuratūra

1995–2020 m.   175  Apygardos prokuratūros struktūrinių padalinių nuostatai, prokuratūros įsakymai, potvarkiai, nurodymai veiklos klausimais ir jų registracijos žurnalai, prokuratūros operatyvinių pasitarimų protokolai, darbo planai ir jų vykdymo dokumentai (pažymos), prokuratūros ir struktūrinių padalinių statistinės ataskaitos apie tardymo ir kvotos darbą, apie prokurorų darbą, pareiškimų ir pranešimų apie nusikaltimus išnagrinėjimą ir kt.

2374

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

2017 m. 3 (elektroniniai dokumentai)

Viršininko įsakymai įstaigai priskirtų funkcijų vykdymo ir veiklos organizavimo klausimais, Įstaigos metinis veiklos planas ir ataskaita.

2374

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

2008–2019 m. 298

Policijos komisariato viršininko įsakymai veiklos klausimais ir jų registrai, vidaus audito ataskaitos ir jų registrai, darbo grupės aktualiems klausimams ir iškylančios problemoms spręsti posėdžių protokolai, vadovo teisės aktai įstaigai priskirtų funkcijų vykdymo (administracinio reglamentavimo) klausimais, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato operatyvių pasitarimų protokolai ir jų registras, įstaigos metinio veiklos plano vykdymo metų ataskaitos nuorašas, viršininko elektroninių įsakymų įstaiga priskirtų funkcijų vykdymo ir veiklos organizavimo klausimais nuorašai.

2375

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras

1990–2015 m. 336

Įsakymai veiklos klausimais ir jų registras, direkcinių, pedagogų tarybų posėdžių protokolai,  etatų sąrašai, brandos egzaminų ir įskaitų protokolai, moksleivių abėcėliniai žurnalai ir  sąrašų knygos⃰.

 

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

Informaciją atnaujino: Justinas Žakauskas,
Informacija atnaujinta: 2022-01-04 07:17