Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

2022 metai

Pateikiame naujus fondų dokumentus, 2022 metais priimtus iš valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių.

 

 

Fondo Nr.

Fondo pavadinimas

Dokumentų chronologinės ribos

Dokumentų kiekis

(apsk. vnt.)

Dokumentų apibūdinimas

695

Trakų rajono teismas 1990 m. 1 Išnagrinėtų civilinių bylų sprendimai, nutartys*.

857

Vilniaus rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga 1961-1991 m. 263 Nuostatai, ūkinės-finansinės veiklos planai, valdybos protokolai, vartotojų bendruomenės metiniai balansai, suvestinės metinės ataskaitos, revizijų aktai, kolektyvinės sutartys, kadrų ataskaitos, etatų sąrašai ir kt.

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas - 43 sąlyginiai vnt. Pastatų projektai, brėžiniai, tekstinės dalys.

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas - 16 sąlyginių vnt. Projektiniai dokumentai: Tytuvėnų bažnyčia, vienuolynas, kalvė, gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai Kaune ir kt

1019

Paminklų restauravimo projektavimo institutas - 12 sąlyginių vnt. Pastatų projektai, brėžiniai, tekstinės dalys.

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas 1966-1972 m. 7 Instituto darbuotojų sąrašai.

1035

Respublikinis žemėtvarkos projektavimo institutas 1962-1980 m.

111

sąlyginiai vnt.
Rajonų išplanavimo schemos.

1055

Lietuvos TSR vartotojų draugijos centro sąjungos Projektavimo instituto Vilniaus filialas

 1997-1992 m.  22  Direktoriaus gamybiniai įsakymai, įsakymai veiklos klausimais, gamybinių pasitarimų protokolai.

1221

Vilniaus miesto kovos su gyvulių ligomis stotis

1945-1990 m. 78 Veiklos ataskaita, išlaidų sąmatos, etatų sąrašai, statistinės ataskaitos, gamybinių pasitarimų protokolai, darbo planai.

2084

Trakų rajono savivaldybės administracija

2018 m. 1 Savivaldybės tarybos posėdžių protokolai, sprendimai.⃰

2246

Vilniaus miesto savivaldybės administracija 1996–2003 m. 45 Vilniaus miestų rajonų dirvožemio ekogeocheminis įvertinimas, šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje esančių ežerų, tvenkinių ir upių pasai.

2250

Vilniaus regioninis valstybės archyvas 2018-2021 m. 22 Direktoriaus įsakymai personalo klausimais, direktoriaus įsakymų personalo klausimais registras, darbo sutarčių registras, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos vyriausiojo archyvaro teisės aktai archyvo veiklos klausimais, direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registrai, archyvo metų veiklos ataskaitos ir kt.⃰

2250

Vilniaus regioninis valstybės archyvas 2020–2021 m. 5 Bendradarbiavimo dokumentai, archyve saugomų notarinių dokumentų anuliavimo, papildymo, pakeitimo dokumentų apskaitos žurnalas⃰, susirašinėjimo su institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir kitais asmenimis priskirtos veiklos srities klausimais dokumentai ir kt.

2272

Vilniaus rajono apylinkės teismas 1995-2010 m. 265 Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, baigtos civilinės ir baudžiamosios bylos, civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰

2280

Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2005-2012 m. 295 Teismo pirmininko įsakymai ir patvarkymai veiklos organizavimo klausimais, metų apžvalgos, teismo administracinės veiklos metų planas, priežiūros dokumentai, statistinės suvestinės metų ataskaitos, baudžiamosios bylos, civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys ir kt. .⃰

2281

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 1991-2012 m. 420 Organizacinės veiklos dokumentai, baigtos baudžiamosios, civilinės bylos, civilinių bylų sprendimų, nutarčių bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžių, nutarčių bylos⃰.

2288

Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2002-2013 m. 67 Vidaus administravimo bylos, baigtos baudžiamosios, civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys ir nutarimai, civilinių bylų sprendimai, nutartys ir  nutarimai*.

2289

Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2000-2012 m. 185 Vidaus administravimo bylos, baigtos baudžiamosios, civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai, nutartys*.

2292

Švenčionių rajono apylinkės teismas 1995-2016 m. 125 Baigtos baudžiamosios, civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, sprendimai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys, administracinių teisės pažeidimų bylos*.

2293

Trakų rajono apylinkės teismas 1991-2015 m. 242 Baigtos baudžiamosios, civilinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys, civilinių bylų sprendimai, nutartys, baudžiamųjų ir civilinių bylų statistinės apskaitos kortelės, administracinių teisės pažeidimų bylos*.

2317

Šalčininkų rajono apylinkės teismas 1992-2015 m. 197 Baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys ir nutarimai, civilinių bylų sprendimai, nutartys, baigtos baudžiamosios, civilinės bylos, baudžiamųjų bylų ir civilinių bylų abėcėliniai rodikliai ir statistinės kortelės, baigtos administracinių teisės pažeidimų bylos*.

2318

Širvintų rajono apylinkės teismas 2009-2015 m. 73 Baigtos civilinės, baudžiamosios ir administracinės bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai ir nutartys, civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰.

2320

Ukmergės rajono apylinkės teismas 2000-2016 m. 150 Baudžiamojo, civilinio, administracinio procesų bylos, baudžiamųjų bylų nuosprendžiai, nutartys ir nutarimai ir civilinių bylų sprendimai ir nutartys⃰

2327

Vilniaus miesto valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2010-2011 m. 3 Vilniaus miesto valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos ataskaita, etatų sąrašai, darbo užmokestis, pusmečio veiklos ataskaita.

2328

Vilniaus apskrities valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 1993-2011 m. 10 Susirašinėjimo su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba veiklos klausimais dokumentai, Vilniaus apskrities VMVT ataskaita, audito ataskaita, pasiutligės registracijos žurnalas.

2365

Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centras 2020 m. 3 Įsakymai veiklos organizavimo klausimais ir jų registras, bendruomenės ir savivaldos institucijų protokolai ir jų registras, vaiko gerovės komisijos posėdžių protokolai ir jų registras.

2370

Vaikų ligoninė, Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas 1998-2020 m. 197 Ligoninės direktoriaus įsakymai veiklos organizavimo klausimais, administracijos posėdžių protokolai, vaikų mirties atvejų perinatologijos, chirurgijos, pediatrijos ir neonatologijos centrų skyriuose, respublikinio vaikų Černobilio centro registracijos žurnalai.

2371

Vilniaus teritorinė ligonių kasa 1996-2009 m. 315 Ligonių kasos steigimo dokumentai, įsakymai veiklos klausimais, stebėtojų tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, susirašinėjimas su Valstybine ligonių kasa veiklos klausimais, susirašinėjimas su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis veiklos klausimais, ligonių kasos ekspertų darbo ataskaitos, ligonių kasos finansuojamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės veiklos tikrinimų pažymos, tarnybiniai raštai su priedais ir kt. .⃰

2371

Vilniaus teritorinė ligonių kasa 2018-2020 m. 9 Įsakymai veiklos klausimais, Vilniaus TLK veiklos zonos ASPĮ ir vaistinių tikrinimo dokumentai, kontrolės metų darbo planai, Vilniaus TLK atliktų patikrinimų ekspertizės pažymos.

2374

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2018 m. 3

Viršininko įsakymai įstaigai priskirtų funkcijų vykdymo ir veiklos

organizavimo klausimais, įstaigos metinis veiklos planas, Įstaigos metinio veiklos plano vykdymo metų ataskaita.

2374

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2019 m. 2

Viršininko įsakymai įstaigai priskirtų funkcijų vykdymo ir veiklos organizavimo klausimais ir įstaigos metinis veiklos planas⃰.

2376

Trakų vidurinė mokykla 1990–2012 m. 184 Mokyklos įsakymai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokyklos nuostatai ir kt.

2377

Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnyba

1993-2004 m.

70   Vilniaus rajono Tarybos kontrolės-revizijos tarnybos nuostatai, institucijų darbo patikrinimo dokumentai, kontrolės-revizijos tarnybos įsakymai veiklos klausimais, institucijų darbo patikrinimo dokumentai (ataskaitos, aktai, pažymos), susirašinėjimo su įstaigomis, įmonėmis ir institucijomis svarbiausiais tarnybos veiklos klausimais dokumentai, patikrinimų savivaldybės administracijoje ir struktūriniuose padaliniuose, savivaldybės biudžetinėse ir viešose įstaigose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse aktai, pažymos su priedais ir kt.

2378

Trakų r. Onuškio vidurinė mokykla

1990-2009 m.

159 Mokyklos veiklos įsakymai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, direkcinių pasitarimų protokolai, metodinės tarybos posėdžių protokolai ir kt.

2379

Vilniaus Naujamiesčio vidurinė mokykla

1990-2012 m.

198 Mokyklos veiklos įsakymai, Pedagogų tarybos posėdžių protokolai, metodinių komisijų protokolai, direkcijos posėdžių protokolai, mokyklos darbo planai, mokslo metų pradžios statistinės ataskaitos.

2380

Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

1997-2013 m.

211 Mokyklos registravimo pažymėjimas, gimnazijos įsakymai organizacinės veiklos klausimais, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, nutarimai, susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriumi ir kitomis institucijomis mokyklos veiklos klausimais dokumentai, direkcinių pasitarimų protokolai, tarybos darbo planai, posėdžių protokolai, mokslo metų pradžios ataskaitos, etatų sąrašai ir kt.

2381

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija

1990-2011 m.

197 Mokyklos įsakymai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, nutarimai, veiklos planai, patvirtinti etatų sąrašai, direkcinių pasitarimų protokolai, susirašinėjimo su Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus apskrities administracija, Šalčininkų rajono savivaldybe, rajono švietimo skyriumi ir kitomis institucijomis veiklos klausimais dokumentai, mokslo metų pradžios ataskaitos ir kt.

2382

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija

1990-2012 m.

179 Direkcinių pasitarimų protokolai, mokyklos veiklos, įsakymai, mokyklos metiniai darbo planai, pedagogų tarybos posėdžių protokolai, mokyklos tarybos posėdžių protokolai, etatų sąrašai, mokslo metų pradžios statistinės ataskaitos, vidurinio mokslo baigiamųjų egzaminų komisijos protokolai ir žiniaraščiai, egzaminų lapeliai, brandos egzaminų komisijos posėdžių protokolai, mokinių abėcėlinis žurnalas ir kt.

2383

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija

 1988-2020 m.  416  Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija ir kitomis įstaigomis veiklos klausimais dokumentai, direktoriaus įsakymai direkcijos struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo klausimais, bibliografijos, direkcijos metų veiklos planai ir ataskaitos, mokslinių tyrimų skyriaus metų veiklos programos, planai, ataskaitos, Gedimino kalno, Vilniaus Žemutinės ir Aukštutinės pilių projektai, apžiūros aktai, protokolai ir kita.

2384

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

1991-2003 m. 106 Ligoninės veiklos įsakymai, ligoninės metinės ataskaitos, darbo apsaugos skyriaus metinės statistinės ataskaitos, metinės pajamų-išlaidų sąmatos ir etatų sąrašai, ligoninės tarybos posėdžių protokolai, kapitalinių statybų ir rekonstrukcijų planai, etikos komisijos posėdžių nutarimai ir protokolai, slaugos tarybos posėdžių nutarimai ir protokolai, darbo užmokesčio panaudojimo ataskaitos.

2385

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė

1991-2005 m. 122 Klinikos veiklos įsakymai, patvirtinti etatų sąrašai, metinės išlaidų sąmatos, metinės statistinės darbo ataskaitos, gydymo tarybos posėdžių protokolai, gydytojų konferencijų protokolai, slaugos tarybos posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Sveikatos apsaugos ministerija pagrindinės veiklos klausimais dokumentai, ligoninės darbuotojų susirinkimų protokolai ir jų registracijos žurnalai.

2386

Viešoji įstaiga „Vilnius – Europos kultūros sostinė 2009“

2005-2010 m. 67 sąlyginiai vnt.  

 

* yra dokumentų, prie kurių priėjimas ribojamas įstatymų numatyta tvarka.

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Justinas Žakauskas,
Informacija atnaujinta: 2023-02-28 14:43