Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Skaitykla

Informaciją apie Vilniaus regioninio valstybės archyvo skaityklų darbą, dokumentų kopijavimo ir fotografavimo tvarką teikia ir skaitytojus aptarnauja:

Vilniaus regioninio valstybės archyvo skaitykloje (O.Milašiaus g.23, Vilnius; 111 kabinetas) kiekvieną darbo dieną 7.30 – 16.15 val., penktadieniais 7.30 – 15.00 val. Dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Tamašauskienė (tel. 8 674 53761, el. p. [email protected]).

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo skaitykloje (J.Basanavičiaus g.114, Utena; 4 aukštas, 2 kabinetas) kiekvieną darbo dieną 8.00 – 16.45 val., penktadieniais 8.00 – 15.30 val.  vyriausioji specialistė Sigita Sadaunikienė (tel. 8 674 74975, el. p. [email protected]).

 

Skaitytojai su Vilniaus regioninio valstybės archyvo saugomais dokumentais gali susipažinti Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68, nustatyta tvarka. Skaityklose aptarnaujami tik registruoti skaitytojai, kurie gali registruotis per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS) arba pateikę rašytinius prašymus susipažinti su archyve saugomais dokumentais (prašymo forma čia). Rašytiniai prašymai pateikiami tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiami paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu ([email protected]) ir priimami, jei parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją. Į skaityklas atvykę skaitytojai archyvo darbuotojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris patikrinus grąžinamas. Kiekvienais kalendoriniais metais skaitytojai registruojami iš naujo.

Skaitytojui skaityklose pateikiamos turimos dokumentų paieškos priemonės ir sudaromos prieigos prie kompiuterizuotų duomenų paieškos priemonių, jei tokios yra, galimybės.

Dokumentus skaitytojas užsako per IAPS arba pateikęs rašytinį dokumentų užsakymo lapą (užsakymo lapo forma čia). Rašytinis užsakymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiamas paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu ([email protected]) ir priimamas, jei pateikiami duomenys yra teisingi, parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją. Vienu užsakymu galima užsakyti ne daugiau kaip dešimt dokumentų apskaitos vienetų. Dokumentai skaitytojui pateikiami, esant galimybei, tą pačią dieną arba kitą dieną, kurią nurodo skaitytojas.

Priėjimą prie blogos fizinės būklės dokumentų ir juose esančios informacijos reglamentuoja Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99.

 

 

Skaitytojas, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakyme Nr. VE-30 „Dėl valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka sumokėjęs už kopijavimo paslaugas, gali užsisakyti dokumentų analogines ir skaitmenines kopijas (prašymo pagaminti dokumentų kopijas forma čia).

Dokumentų fotografavimo Vilniaus apskrities archyvo skaitykloje tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus apskrities archyvo direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.V-11, nustatyta tvarka skaitytojams leidžiama fotografuoti dokumentus asmenine fotografavimo įranga (prašymo leisti fotografuoti dokumentus forma čia).

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo skaityklos – atviros ir pritaikytos judėjimo negalią turintiems lankytojams.

 

Prašome įvertinti skaitytojų aptarnavimo Vilniaus regioniniame valstybės archyve kokybę ir užpildyti skaitytojų aptarnavimo kokybės vertinimo anketą.

 

- - -

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2023-02-24 08:35