Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Skaitykla

Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremaliosios situacijos laikotarpiu į archyvo skaityklas priimami iš anksto užsiregistravę lankytojai: Vilniuje –  tel. 8 659 62 809 arba 8 674 53 761, el. p. vrva.skaitykla@archyvai.lt; Utenos filiale – tel. 8 674 74 975, el. p. utena@archyvai.lt. Skaityklose vienu metu gali lankytis: Vilniuje – ne daugiau nei 4 lankytojai, Utenos filiale – 1 lankytojas. Lankytojų buvimo laikas skaityklose gali būti ribojamas.

Lankytojai privalo laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo), saugaus ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų, dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, skaitydami dokumentus dėvėti vienkartines pirštines.

Neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

 

Informaciją apie Vilniaus regioninio valstybės archyvo skaityklų darbą, dokumentų kopijavimo ir fotografavimo tvarką teikia ir skaitytojus aptarnauja:

Vilniaus regioninio valstybės archyvo skaitykloje (O.Milašiaus g.23, Vilnius; 111 kabinetas) kiekvieną darbo dieną 7.30 – 16.15 val., penktadieniais 7.30 – 15.00 val. Dokumentų naudojimo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Tamašauskienė (tel. 8 674 53761, el. p. vrva.skaitykla@archyvai.lt, Dokumentų naudojimo skyriaus vyresnioji specialistė Vaidilutė Sinkevičiūtė (tel. 8 659 62 809, el. p. vaidilute.sinkeviciute@archyvai.lt).

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo skaitykloje (J.Basanavičiaus g.114, Utena; 4 aukštas, 2 kabinetas) kiekvieną darbo dieną 8.00 – 16.45 val., penktadieniais 8.00 – 15.30 val.  vyriausioji specialistė Sigita Sadaunikienė (tel. 8 674 74975, el. p. sigita.sadaunikiene@archyvai.lt).

 

Skaitytojai su Vilniaus regioninio valstybės archyvo saugomais dokumentais gali susipažinti Darbo valstybės archyvų skaityklose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-68, nustatyta tvarka. Skaityklose aptarnaujami tik registruoti skaitytojai, kurie gali registruotis per Integralią administracinių paslaugų sistemą (toliau – IAPS) arba pateikę rašytinius prašymus susipažinti su archyve saugomais dokumentais (prašymo forma čia). Rašytiniai prašymai pateikiami tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiami paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu (vrva.skaitykla@archyvai.lt) ir priimami, jei parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją. Į skaityklas atvykę skaitytojai archyvo darbuotojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris patikrinus grąžinamas. Kiekvienais kalendoriniais metais skaitytojai registruojami iš naujo.

Skaitytojui skaityklose pateikiamos turimos dokumentų paieškos priemonės ir sudaromos prieigos prie kompiuterizuotų duomenų paieškos priemonių, jei tokios yra, galimybės.

Dokumentus skaitytojas užsako per IAPS arba pateikęs rašytinį dokumentų užsakymo lapą (užsakymo lapo forma čia). Rašytinis užsakymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į skaityklas, siunčiamas paštu, per pasiuntinį, elektroniniu paštu (vrva.skaitykla@archyvai.lt) ir priimamas, jei pateikiami duomenys yra teisingi, parašyti įskaitomai ir galima identifikuoti siuntėją. Vienu užsakymu galima užsakyti ne daugiau kaip dešimt dokumentų apskaitos vienetų. Dokumentai skaitytojui pateikiami, esant galimybei, tą pačią dieną arba kitą dieną, kurią nurodo skaitytojas.

Priėjimą prie blogos fizinės būklės dokumentų ir juose esančios informacijos reglamentuoja Priėjimo prie blogos fizinės būklės dokumentų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-99.

 

 

Skaitytojas, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakyme Nr. ĮV-377 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatyta tvarka sumokėjęs už kopijavimo paslaugas, gali užsisakyti dokumentų analogines ir skaitmenines kopijas.

Dokumentų fotografavimo Vilniaus apskrities archyvo skaitykloje tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus apskrities archyvo direktoriaus 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.V-11, nustatyta tvarka skaitytojams leidžiama fotografuoti dokumentus asmenine fotografavimo įranga (prašymo leisti fotografuoti dokumentus forma čia).

 

- - -

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2021-11-17 10:29