Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Edukacinių ir kultūrinių renginių organizavimas

[Paslaugos aprašymas Lietuvos paslaugų kataloge ]

 

Viešosios paslaugos duomenys

Paslaugos pavadinimas:

Edukacinių ir kultūrinių renginių organizavimas

Paslaugos kodas:

PAS32730

Paslaugos versija:

1

Paslaugos teikimo periodas:

Nuo 2019-01-01

Paslaugos gavėjai:

Fiziniams ir juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Paslaugos tipas:

Ne el. būdu teikiama paslauga

Paslaugos aprašymas:

Edukacinių ir kultūrinių renginių organizavimo paslauga leidžia paslaugų gavėjams susipažinti su Vilniaus regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) veikla, funkcijomis, saugomais dokumentais, rengiamomis parodomis ir apsilankyti Archyvo skaityklose bei dokumentų saugyklose. Archyvo edukaciniai ir kultūriniai renginiai (pamokos, mokomieji pažintiniai seminarai ir kiti), pažintinės ir specializuotos ekskursijos moksleiviams, studentams, visiems besidomintiems valstybės archyvais ir juose saugomais dokumentais organizuojami Archyve (O. Milašiaus g. 23, Vilnius) ir Archyvo Utenos filiale (J. Basanavičiaus g. 114, Utena). Pagal pageidavimą gali būti rengiami išvažiuojamieji edukaciniai renginiai kultūros ir švietimo įstaigose, kilnojamųjų parodų eksponavimas. Prašymai dėl ekskursijų ir renginių organizavimo pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą), raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresais [email protected], [email protected].

Paslaugos rezultatas:

Pravestas edukacinis ar kultūrinis renginys, ekskursija, paroda

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą:

˗            Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

Edukacinių renginių, ekskursijų organizavimas:

Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus vedėja Laima Jadevičienė,

tel. +370 658 89452, el. p. [email protected]

 

Parodų organizavimas: Dokumentų naudojimo skyriaus vedėja Daiva Radzevičiūtė,

tel. +370 658 89464, el. p. [email protected]

 

Edukacinių renginių, ekskursijų, parodų organizavimas Archyvo Utenos filiale (J. Basanavičiaus g. 114, Utena, 4 aukštas, 2 kabinetas):

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vyriausioji specialistė Sigita Sadaunikienė, tel. +370 674 74975,

el. p. [email protected].

Paslaugos vadovas:

Vilniaus regioninio valstybės archyvo vyriausiasis patarėjas Romas Raginskas,

tel. +370 640 40774, el. p. [email protected]

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo vedėjas Gediminas Šeštokas,

tel. +370 698 87690, el. p. [email protected] (Archyvo Utenos filiale)

Paslaugos grupės ir pogrupiai:

Kitos paslaugos

Gyvenimo atvejai:

Kita

Paslauga mokama:

Ne

Paslaugos iniciavimo forma:

Paslaugos gavėjas pateikia laisvos formos prašymą žodžiu (telefonu ar tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą), raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresais [email protected], [email protected].

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

– laisvos formos prašymas pravesti edukacinį, kultūrinį renginį, ekskursiją.

 

Pastabos:

Paslauga galutinė.

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Paslaugos gavėjas pateikia laisvos formos prašymą žodžiu (telefonu ar tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą), raštu (tiesiogiai paslaugos gavėjui atvykus į Archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu Archyvo elektroninio pašto adresais [email protected], [email protected];

2. Už paslaugos suteikimą atsakingas asmuo su paslaugos gavėju suderina paslaugos suteikimo dieną, valandą ir vietą;

3. Sutartą dieną Archyve arba kitoje sutartoje vietoje paslaugos gavėjui pravedamas edukacinis, kultūrinis renginys, ekskursija.

Neelektroninės paslaugos suteikimo trukmė:

Paslauga suteikiama sutartą dieną. Edukacinių ir kultūrinių renginių, ekskursijų trukmė – nuo 1 iki 2 val. arba pagal susitarimą.

 

- - -

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2021-03-16 07:31