Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Edita Rimkė

2019-01-01

     

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:   

                            

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
 • Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
 • Teikia informaciją asmenims apie valstybės archyvuose saugomus dokumentus bei prieigą prie jų.
 • Tvarko Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomus dokumentus ir jų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą, rengia pažymas apie saugomų dokumentų fondus, pildo topografines korteles.
 • Atlieka perduodamų ir saugomų dokumentų kiekio ir būklės stebėseną, įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones.
 • Kaupia ir tvarko Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje, kitose dokumentų paieškos sistemose aprašų duomenis.
 • Populiarina Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomus dokumentus, naudojant įvairius sklaidos būdus ir galimybes.
 • Nesant skyriaus vedėjo, įstaigos vadovui įgaliojus, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – rusų; kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2020-07-27 11:43