Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Jolanta Tamašauskienė

2019-01-01

         

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:                         

  

 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 • Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą Vilniaus regioninio valstybės archyvo skaitykloje, teikia jiems susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas.
 • Populiarina Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomus dokumentus, naudojant įvairius sklaidos būdus ir galimybes.
 • Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešųjų paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Įveda saugomų dokumentų duomenis į dokumentų paieškos sistemas.
 • Nesant skyriaus vedėjo, įstaigos vadovui įgaliojus, atlieka skyriaus vedėjo funkcijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – istorija arba paveldo studijos, arba viešasis administravimas, arba informacijos paslaugos;

arba:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – darbo valstybės archyvuose patirtis; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – rusų; kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

 _ _ _

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2020-07-27 11:44