Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Rasa Gaidamavičienė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

  • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
  • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
  • Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
  • Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
  • Populiarina Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomus dokumentus, naudojant įvairius sklaidos būdus ir galimybes.
  • Priima ir aptarnauja asmenis Vilniaus regioninio valstybės archyvo skaitykloje, teikia jiems susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas.
  • Įveda saugomų dokumentų duomenis į dokumentų paieškos sistemas.
  • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

  • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija.
  • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – rusų; kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

_ _ _

 
Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2020-07-27 11:40