Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Gediminas Šeštokas

2019-01-01

 

 Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:   

 

 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 • Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 • Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 • Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 • Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 • Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Vykdo Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo nuostatų, patvirtintų Vilniaus regioninio valstybės archyvo direktoriaus 2017 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-3 „Dėl Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo nuostatų patvirtinimo“, 15 punkte nustatytas veiklas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – istorija arba paveldo studijos, arba viešasis administravimas, arba komunikacija;

arba:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – darbo valstybės archyvuose patirtis; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

 

 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – rusų; kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

 • Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.

 

- - -

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2020-07-27 11:52