Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Gitana Kavolėlienė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 • Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 • Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
 • Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 • Sprendžia valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, perduodančių dokumentus į Vilniaus regioninį valstybės archyvą, veiklos dokumentų vertės ekspertizės ir dokumentų saugojimo terminų klausimus.
 • Vertina priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių pateiktus apskaitos dokumentų duomenis ir teikia juos derinti Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialo (toliau – filialas) vedėjui.
 • Organizuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos dokumentų perdavimą Vilniaus regioniniam valstybės archyvui, rengia pažymas apie saugomų dokumentų fondus.
 • Teikia pasiūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų veiklos dokumentais, turinčiais išliekamąją vertę.
 • Kaupia ir tvarko Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (toliau – EAIS), kitose dokumentų paieškos sistemose aprašų duomenis, administruoja EAIS.
 • Nesant filialo vedėjo, įstaigos vadovui įgaliojus, atlieka filialo vedėjo funkcijas.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – istorija arba paveldo studijos, arba viešasis administravimas, arba informacijos paslaugos;

arba:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai

 

 •  Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – rusų; kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

 • Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.

 

- - -

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2020-07-27 11:56