Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Romas Raginskas

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

                             

 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.
 • Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.
 • Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.
 • Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.
 • Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą.
 • Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.
 • Koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją.
 • Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
 • Prireikus vadovauja įstaigai.
 • Valdo priskirtų Vilniaus regioninio valstybės archyvo (toliau – Archyvas) struktūrinių padalinių ir pareigybių užduočių ir funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams, kontroliuoja Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro tvarkomus Archyvo duomenis Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje.
 • Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus.
 • Koordinuoja su dokumentų valdymu ir administravimu susijusią informaciją, vykdo Archyvo įslaptintų dokumentų valdymą, vykdo personalo administravimo veiklas, planuoja ir organizuoja Archyvo viešuosius pirkimus, vykdo Archyve korupcijos prevenciją ir jos kontrolę.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su įstaigos veikla susijusiais klausimais.
 • Dalyvauja įstaigos vadovo sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje, įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – istorija arba paveldo studijos, arba viešasis administravimas, arba informacijos paslaugos;

arba:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

 

 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – rusų; kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

 • Atitikimas kitiems reikalavimams: atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „riboto naudojimo“.

  

 _ _ _

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2020-07-27 11:22