Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Darbuotojai

Sigita Sadaunikienė

2019-01-01

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 

 • Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 • Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 • Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 • Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 • Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 • Priima ir aptarnauja asmenis Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filiale (toliau – filialas), teikia jiems susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas.
 • Teikia informaciją asmenims apie Vilniaus regioninio valstybės archyvo teikiamas paslaugas, valstybės archyvuose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose saugomus dokumentus.
 • Populiarina Vilniaus regioniniame valstybės archyve saugomus dokumentus, naudojant įvairius sklaidos būdus ir galimybes, organizuoja edukacinius renginius.
 • Apdoroja su viešųjų paslaugų teikimu susijusią informaciją.
 • Įveda saugomų dokumentų duomenis į dokumentų paieškos sistemas.
 • Registruoja filiale gautus ir siunčiamus dokumentus, rengia apmokėjimo už mokamų paslaugų teikimą filiale dokumentus, tvarko korespondenciją, filialo oficialų elektroninį paštą.
 • Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 • Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; studijų kryptis – istorija arba paveldo studijos, arba viešasis administravimas, arba komunikacija;

arba:

aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis; darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

 • Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: kalba – rusų; kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

- - - 

 
Informaciją atnaujino: Jūratė Petrauskienė,
Informacija atnaujinta: 2020-07-27 12:03