Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. vilnius@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

 

Kontaktai

 Vilniaus regioninis valstybės archyvas

Tel. 8 658 89 470

El. paštas vilnius@archyvai.lt

  

Lankytojai į archyvo skaityklas registruojami:

Vilniuje –  tel. 8 659 62 809 arba 8 674 53 761, el. p. vrva.skaitykla@archyvai.lt

Utenos filiale – tel. 8 674 74 975, el. p. utena@archyvai.lt

 

Pareigos

Vardas, pavardė, el. paštas

Telefono Nr.

Direktorius

Virgilijus Morosas

virgilijus.morosas@archyvai.lt

8 683 39 454

Vyriausiasis

patarėjas

Romas Raginskas

romas.raginskas@archyvai.lt

8 640 40 774

Vyriausioji

specialistė

Irena Krejerienė

irena.krejeriene@archyvai.lt

8 658 89 463

Vyriausioji

specialistė

Jūratė Petrauskienė *

jurate.petrauskiene@archyvai.lt

8 658 89 470

* Teikia informaciją asmenims apie archyvo teikiamas paslaugas, archyve saugomus dokumentus, priima archyvo interesantus, jų prašymus dėl reikalingų dokumentų paieškos.

Dokumentų valdymo priežiūros skyrius

Skyriaus vedėja

Neli Rambynienė

neli.rambyniene@archyvai.lt

8 667 49 493

Vyriausioji

specialistė

Sonata Lapienienė

sonata.lapieniene@archyvai.lt

8 669 69 717

Vyriausioji

specialistė

Agnė Latvėnienė

agne.latveniene@archyvai.lt 

8 669 83 435

Vyriausioji

specialistė

Zita Verbickaitė

zita.verbickaite@archyvai.lt

8 669 85 501

Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyrius

Skyriaus vedėja

Laima Jadevičienė

laima.jadeviciene@archyvai.lt 

8 658 89 452

Vyresnioji

specialistė

Edita Rimkė

edita.rimke@archyvai.lt

8 659 62 805

Vyriausioji

archyvarė

Austėja Burkauskaitė

 

Vyriausiasis

archyvaras

Edvin Kolba

edvin.kolba@archyvai.lt 
 8 659 62 807

Vyriausiasis

archyvaras

Justinas Žakauskas

justinas.zakauskas@archyvai.lt
8 667 49 494

Vyresnioji

archyvarė

Jadvyga Dapkūnienė

jadvyga.dapkuniene@archyvai.lt

8 659 62 808

Vyresnioji

archyvarė

Stanislava Peleckienė

stanislava.peleckiene@archyvai.lt

8 659 62 806

Dokumentų naudojimo skyrius

 

** Teikia informaciją asmenims apie archyve saugomus dokumentus.

*** Priima asmenis archyvo skaitykloje, registruoja juos, konsultuoja skaitytojus būtinos informacijos gavimo ir archyve saugomų dokumentų paieškos klausimais (vrva.skaitykla@archyvai.lt).

Skyriaus vedėja

Daiva Radzevičiūtė **

daiva.radzeviciute@archyvai.lt

8 658 89 464

Vyriausioji

specialistė

Jolanta Tamašauskienė ***

jolanta.tamasauskiene@archyvai.lt

8 674 53 761

Vyresnioji

specialistė

Rasa Gaidamavičienė

rasa.gaidamaviciene@archyvai.lt

8 659 62 804

Vyresnioji

specialistė

Jurgita Petrovienė

jurgita.petroviene@archyvai.lt

8 650 33 114

Vyresnioji

specialistė

Vaidilutė Sinkevičiūtė

vaidilute.sinkeviciute@archyvai.lt

8 659 62 809

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialas

 Tel. 8 674 74 975
El. paštas utena@archyvai.lt

 

**** Teikia informaciją asmenims apie archyvo teikiamas paslaugas, archyve saugomus dokumentus, priima archyvo interesantus, jų prašymus dėl reikalingų dokumentų paieškos.

Filialo vedėjas

Gediminas Šeštokas

gediminas.sestokas@archyvai.lt

8 698 87 690

Vyriausioji

specialistė

Ronalda Dzikienė

ronalda.dzikiene@archyvai.lt

8 669 87 360

Vyriausioji

specialistė

Gitana Kavolėlienė

gitana.kavoleliene@archyvai.lt

8 674 54 092

Vyriausioji

specialistė

Sigita Sadaunikienė ****

sigita.sadaunikiene@archyvai.lt

8 674 74 975

Vyresnioji

archyvarė

Rimanta Kriugiškienė

rimanta.kriugiskiene@archyvai.lt

8 659 62 810

 

Vilniaus regioninio valstybės archyvo darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią formą vartojant lotyniškas raides (be lietuviškų simbolių): darbuotojo  vardas.pavarde@archyvai.lt .
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkamas jo pirmas vardas. Jei darbuotojas turi dvi pavardes, sudarant elektroninio pašto adresą pasirenkama pirmoji.

 

 _ _ _

Informaciją atnaujino: Virgilijus Morosas,
Informacija atnaujinta: 2021-05-27 16:19