Biudžetinė įstaiga, O. Milašiaus g. 23, 10102 Vilnius, tel. 8 658 89 470,
el. p. [email protected] , kodas Juridinių asmenų registre 193171427,
AB „Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT857300010002462326

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Dokumentų saugojimo ir apskaitos skyriaus veiklos sritys (funkcijos)

 

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

 

 • užtikrinti priskirtos Nacionalinio dokumentų fondo dalies, taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų išliekamąją vertę turinčių veiklos dokumentų kaupimą Vilniaus regioniniame valstybės archyve (toliau - Archyvas) ir jų išsaugojimą;
 • užtikrinti prieigą prie Archyve saugomų įvairių formų dokumentų ir teikti juos naudoti.

 

Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 

 • nustatytąja tvarka priima nuolat saugoti iš Archyvui priskirtų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių (toliau – įstaigos), taip pat nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų išliekamąją vertę turinčius veiklos įvairių formų dokumentus, taip pat iš kitų valstybių gautus Lietuvos istorinio paveldo ar su Lietuva susijusius dokumentus ar jų kopijas;

 • tvarko Archyve saugomus dokumentus ir jų apskaitą, užtikrinančią jų valdymą;

 • kaupia ir tvarko Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje aprašų duomenis;

 • atlieka Archyve saugomų dokumentų fizinės būklės stebėseną ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

 • identifikuoja ir integruoja su Lietuvos diaspora susijusius archyvus, saugomus užsienyje, į Lietuvos informacinę sistemą;

 • teikia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai, Archyvo direktoriui pasiūlymus dėl Nacionalinio dokumentų fondo papildymo nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų išliekamąją vertę turinčiais veiklos dokumentais;

 • rengia Archyvo bylų apyrašų sąrašą, bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir jų duomenis teikia derinti Lietuvos vyriausiajam archyvarui;

 • rengia informacijos paieškos priemones ir sistemas, skleidžia informaciją apie Archyve saugomus dokumentus ir skaitmeninį turinį, kuria saugomų dokumentų skaitmeninį turinį ir užtikrina prieigą prie jų internete;

 • teikia Archyve saugomus dokumentus, jų kopijas Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – valstybės tarnautojai ir darbuotojai), Archyvo skaitytojams;

 • populiarina Archyve saugomus dokumentus, naudojant įvairius sklaidos būdus ir galimybes;

 • teikia pasiūlymus teisės aktų, susijusių su dokumentų valdymu, naudojimu, saugojimu projektams;

 • teikia Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybai pasiūlymus dėl Archyvo naudojamų informacinių sistemų tobulinimo;

 • pagal kompetenciją traukia asmenis administracinėn atsakomybėn;

 • teikia asmenims, Archyvo valstybės tarnautojams ir darbuotojams informaciją apie Archyve saugomus dokumentų fondus, kitais skyriaus kompetencijos klausimais;

 • rengia skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

 • pagal kompetenciją dalyvauja Archyvo direktoriaus sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje, atstovauja Archyvui kitose įstaigose;

 • pagal kompetenciją atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas, vykdo Archyvo direktoriaus, vyriausiojo patarėjo pavedimus.

 

- - -

Informaciją atnaujino: ,
Informacija atnaujinta: 2019-05-28 08:17