O. Milašiaus g. 21,10102 Vilnius, tel. (8 5) 247 7830, faks. (8 5) 276 5318,
el. p. lcva@archyvai.lt , kodas Juridinių asmenų registre 190764187
AB ,,Swedbank“ atsiskaitomoji sąskaita LT097300010002457195
PVM mokėtojo kodas LT907641811

 

Darbo užmokestis

Lietuvos centrinio valstybės archyvo

valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesio (bruto) darbo užmokestis 

 

 

 

Valstybės tarnautojai 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius

2020-12-31

2020 m. III ketv,

 

2020 m. IV ketv,

Direktorius

1 3927,96 3740,00

Direktoriaus pavaduotojai

1 3506,59 3332,12

Patarėjai

3 1810,14 1706,24

Skyrių vedėjai

8 2025,68 2029,27

Vyriausieji specialistai

6 1295,34 1222,13

 

Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

 

Pareigybės pavadinimas

 

Darbuotojų skaičius 

2020-09-30

2020 m. III ketv.

2020 m. IV ketv.

Skyrių vedėjai

4 1412,24 1243,89

Patarėjai

2 1053,04 1114,08

Vyriausieji specialistai

41 889,95 883,08

Vyresnieji specialistai

40 801,95 779,76

Specialistai

11 855,39 790,47

Darbininkai

10 688,23 669,14

 

 

 

 

Informaciją atnaujino: Ina Dastikienė, Skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2021-01-11 13:52