Mindaugo g. 8, 03107 Vilnius, tel. (8 5) 219 5320, (8 5) 213 7482, faks. (8 5) 278 4369,
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190764568
AB "Swedbank" atsiskaitomoji sąskaita LT837300010002457221

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Veiklos sritys

Lietuvos valstybės istorijos archyvo veiklos tikslai yra šie:

1. išsaugoti ir populiarinti Archyvui priskirtą NDF dalį, kurią sudaro:

1.1. Lietuvoje nuo seniausių laikų iki 1918 metų veikusių valdžios ir valdymo institucijų, centrinių ir vietos valstybinių įstaigų, savivaldos institucijų, organizacijų išlikę veiklos dokumentai;

1.2. Lietuvoje nuo seniausių laikų iki 1940 metų religinių įstaigų ir bendruomenių dokumentai, taip pat asmenų sukaupti dokumentai;

1.3. civilinės būklės aktų įrašai;

1.4. nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ir fizinių asmenų perduoti dokumentai, iš užsienio valstybių gauti Lietuvos istorinio paveldo ar su Lietuva susiję dokumentai ar jų kopijos, susiję su 7.1.1–7.1.3 papunkčiuose nustatyta NDF dalies tematika ir laikotarpiu;

2. užtikrinti prieigą prie dokumentinio kultūros paveldo, formuoti ir stiprinti visuomenės kultūrinį ir pilietinį tapatumą, ugdyti istorinę savimonę.

 

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas:

1. išsaugodamas ir populiarindamas Archyvui priskirtą NDF dalį:

1.1. tvarko saugomų dokumentų apskaitą;

1.2. rengia informacijos paieškos priemones (apyrašus, rodykles ir kt.);

1.3. atlieka saugomų dokumentų fizinės būklės stebėseną;

1.4. prevenciškai konservuoja saugomus dokumentus ir organizuoja saugomų dokumentų restauravimo darbus;

1.5. papildo NDF nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių ar fizinių asmenų veiklos dokumentais, iš užsienio valstybių gautais Lietuvos istorinio paveldo ar su Lietuva susijusiais dokumentais, įskaitant dokumentų ar jų kopijų įsigijimą;

1.6. tvarko į Archyvą perduotus nesutvarkytus dokumentus;

1.7. kaupia informaciją apie Lietuvai reikšmingą dokumentinį paveldą, esantį užsienio valstybėse;

1.8. bendradarbiaudamas su mokslo įstaigomis atlieka saugomų dokumentų tyrimus;

1.9. rengia, leidžia ir platina neperiodinius leidinius;

1.10. teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, nagrinėja asmenų prašymus ir skundus;

1.11. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims susipažinti saugomus dokumentus ar jų kopijas tam skirtose Archyvo patalpose, asmenų prašymu pagamina dokumentų kopijas;

1.12. teikia metodinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, perduodančioms dokumentus į Archyvą;

1.13. teikia pasiūlymus dėl dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo srities poįstatyminių teisės aktų projektų;

2. užtikrindamas prieigą prie dokumentinio kultūros paveldo, formuodamas ir stiprindamas visuomenės kultūrinį ir pilietinį tapatumą, ugdydamas istorinę savimonę:

2.1. vykdydamas Dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 4 dalies 9 punktu nustatytą funkciją, organizuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, rengia ir vykdo edukacijos programas;

2.2. rengia parodas Lietuvoje ir užsienyje, organizuoja seminarus, konferencijas ir kitus renginius;

2.3. skaitmenina saugomus dokumentus, užtikrindamas jų sklaidą Elektroninio archyvo informacinėje sistemoje ir Archyvo valdomose ar naudojamose skaitmeninėse kolekcijose, rengia ir vykdo skaitmeninimo projektus, bendradarbiauja skaitmeninimo projektuose Lietuvoje ir užsienyje;

2.4. rengia aprašomąją informaciją apie Archyvo saugomus dokumentus ir užtikrina jos prieinamumą Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis;

3. atlieka kitas Dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje valstybės archyvams nustatytas funkcijas.

 

 
Informaciją atnaujino: Oksana Krivenko-Bužinskaja, LVIA
Informacija atnaujinta: 2023-06-14 15:27