Maironio g. 28B, 44249 Kaunas , tel. (8 37) 32 31 11, faks. (8 37) 20 71 82
el. p. [email protected], kodas Juridinių asmenų registre 190765474,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atsiskaitomoji sąskaita LT55 4040 0636 1000 0331

VIRTUALIOS PARODOS

Čia galite peržiūrėti visų virtualių parodų ekspozicijas.

NAUJAUSIOS IKI 2017m. IKI 2012m.

 

NAUJIENLAIŠKIS

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos
 

 

Virtualios parodos

"XIX a. sukilimų dokumentai Kauno apskrities archyve"

Konfiskuoto Paberžės dvaro planas. 1867 m.  KAA. F. I-62, ap. 1, b. 1271, l. 123.  

 

          2011 metais minėjome 1830-1831 m. sukilimo Lietuvoje 180-ąsias metines. Tai buvo graži proga pasidomėti patiems ir supažindinti visuomenę su Kauno apskrities archyve saugomais XIX a. pasipriešinimo ir išsivadavimo kovų Lietuvoje dokumentais. Tuo tikslu buvo parengta paroda ,,XIX a. sukilimų dokumentai Kauno apskrities archyve . Minėtos parodos pagrindu paruošta ir virtuali paroda.

          Šioje virtualioje parodoje pateikiami dokumentai tik iš Kauno apskrities archyve saugomų Kauno gubernijos įstaigų dokumentų fondų, kuriuose yra duomenų apie 1830-1831 m. ir 1863-1864 m. sukilimus Lietuvoje. Kadangi Kauno gubernija buvo įkurta 1843 metais, tai dokumentų apie 1830-1831 metų sukilimą yra nedaug. Demonstruojami dokumentai visapusiškai neatspindi minėtų įvykių, bet tyrinėtojams suteikia galimybę plačiau susipažinti su kai kuriais istoriniais faktais, papildo kitų archyvų duomenis, yra ir visiškai istorikų netyrinėtų bylų. Daugiausia dokumentų apie šiuos sukilimus yra Kauno civilinio gubernatoriaus kanceliarijos politinio skyriaus bylose. Carinės valdžios įsakai ir aplinkraščiai ( 3, 4, 5, 17, 28 ), duomenys apie caro kariuomenės dislokaciją (18 ), sukilimuose dalyvavusių asmenų sąrašai (1, 2, 19, 20, 21, 25 ), liudijimai apie atskirų asmenų dalyvavimą ir jų paiešką (11, 14, 23, 24, 27 ), apie katalikų dvasininkijos dalyvavimą 1863-1864 m. sukilime ( 30, 31, 32, 33, 35, 36 ), duomenys apie vienuolynų uždarymą ( 37, 38, 39, 40, 41 ), apskričių zemskinių viršininkų raportai apie sukilėlių būrių veiksmus (12, 13 ),   susirašinėjimas su tardymo komisijomis dėl sukilėlių turto paieškos ir sekvestro, asmenų, kurių turtas sekvestruotas sąrašai ( 42, 43, 44 ), dokumentai apie politiškai nepatikimų asmenų ištrėmimą į Rusijos gubernijas ir Sibirą ( 56, 57, 58, 59 ), sukilimų malšinimą ir bausmes ( 53, 54, 55 ). Vilniaus ir Kauno valstybės turtų valdybos fonde yra dokumentai apie 1830-1831 m. (8, 9 ) ir 1863-1864 m. sukilimų dalyvių dvarų ir turto konfiskavimą ir sekvestrą ( 34, 45, 47, 48, 49, 50, 51 ), jų turto paieškas, skolų likvidavimą, skolininkų pretenzijas konfiskuotiems dvarams, dvarų valdymą. Dokumentų apie sukilimus yra ir Kauno gubernijos valdybos (7 ),   Kauno miesto dūmos ir valdybos (6), apskričių policijos viršininkų   dokumentų fonduose (15, 16, 22).

          Istorikai E. Aleksandravičius ir A. Kulakauskas apie XIX amžiaus pasipriešinimo ir išsivadavimo kovas knygoje ,,Carų valdžioje. Lietuva XIX amžiuje“ rašo: ,,Ankstyvą 1831 metų pavasarį įsiliepsnojęs Lietuvos sukilimas tapo sudėtine dalimi 1830 metų lapkričio 29 d. Lenkijos Karalystėje prasidėjusio sukilimo prieš Rusijos valdžią […] Neaiški ir konservatyvi socialinė sukilimo programa, baiminimasis, kad radikalūs veiksmai sukels liaudies revoliuciją, bajorų noras išsaugoti savo privilegijas- visa tai pasmerkė sukilimą pražūčiai. Tačiau pilietinės savimonės daigai valstietijoje stiprėjo […].

          […] 1863 metų pradžioje prasidėjęs ginkluotas sukilimas Lenkijoje ir Lietuvoje pratęsė išsivadavimo iš rusų viešpatystės epopėją. Pagrindinis jo tikslas buvo politinis-atkurti prieš du trečdalius amžiaus sužlugdytą valstybę. Šiuo požiūriu 1863 metų sukilimas perėmė ankstesnių anticarinių judėjimų tradiciją. Tačiau buvo ir daug naujo. Pirmiausia pasikeitė socialiniai tikslai. Ankstesnių pralaimėjimų pamokos nenuėjo niekais, be to, kitokia buvo socialinė, politinė bei tarptautinė Rusijos padėtis po nesėkmės Krymo kare ir po 1861 metų valstiečių reformos. Sukilimo vadai nebegalėjo nutylėti valstiečių klausimo, nepasiūlyti liaudžiai daugiau negu, deklaravo baudžiavos naikintojas Aleksandras II savo 1861 metų vasario 19 dienos manifeste. […] Dar viena aplinkybė , smarkiai skyrusi 1863 metų sukilimą nuo visų ankstesniųjų, tai pačios Rusijos sustiprėjusios demokratinės jėgos bei jų parama lenkams ir lietuviams “.

 

Literatūra:

E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas, Carų valdžioje. Lietuva XIX amžiuje, Vilnius: Baltos lankos, 1996.

O. Maksimaitienė, Lietuvos sukilėlių kovos 1863-1864 m., Vilnius: Mintis, 1969.

F. Sliesoriūnas, 1830-1831 metų sukilimas Lietuvoje, Vilnius: Mintis, 1974.

 

1830-1831 m. sukilimo dokumentai

  

1. 1831 m. sukilimo dalyvių abėcėlinio sąrašo ( pagal rusų klb. abėcėlę nuo Д iki Л raidės) fragmentai. Įrašai apie D. Kalinovskį – Raseinių apskrities slapto sukilėlių komiteto narį ir M. Končą – Ukmergės apskrities sukilėlių viršininką. 1831-1836 m.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 1, l. 330, 331, 495, 496.

 

2. Į nelaisvę paimtų lenkų sukilėlių sąrašas ir jų maitinimui skirtų lėšų skyrimas. 1832 m.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 2, l. 28, 28 v., 31, 31 v.

 

3. Vilniaus gubernijos valdybos įsakas apie 1831 m. sukilimo dalyvius Raseinių apskrityje. 1834 m. kovo 21 d.

KAA. F. I-61, ap. 2, b. 394, l. 149, 149 v., 150, 150 v., 151, 151 v., 152, 152 v.

 

4. Vilniaus gubernijos valdybos įsakas dėl 1831 m. sukilime dalyvavusių Vilniaus universiteto studentų paieškos. 1835 m. rugpjūčio 6 d.

KAA. F. I-61, ap. 2, b. 502, l. 77.

 

5. Vilniaus gubernijos valdybos įsakas dėl E. Pliaterytei priklausančio turto paieškos. 1836 m. sausio 12 d.

KAA. F. I-61, ap. 2, b. 506, l. 2 .

 

6. Vilniaus gubernijos valdybos likvidacinės komisijos skelbimas apie 1831 m. sukilime dalyvavusių asmenų dvarų konfiskaciją. 1836 m. kovo 6 d.

KAA. F. I-61, ap. 2, b. 506, l. 55, 55 v.

 

7. Novoaleksandrovsko apskrities I-os nuovados policijos viršininko susirašinėjimas su Dusetų dvaro valdytoju apie sukilimo dalyvės E. Pliaterytės apsilankymus dvare ir jai priklausantį turtą. 1844 m. rugsėjo 28 d.

KAA. F. I-49, ap. 1, b. 1342, l. 108, 108 v.- 109.

 

8. Valstybės turtų ministerijos II departamento raštas Vilniaus gubernijos valstybės turtų valdybai apie sukilimo dalyvio P. Šemetos – Šiaulių apskrities sukilėlių kariuomenės vado - Diktariškio dvarą ir skolų likvidavimą. 1842 m. rugsėjo 29 d.

KAA. F. I-62, ap. 1, b. 35, l. 38, 38 v., 39 .

 

9. Raseinių apskrityje uždaryto Pašaltuonio bernardinų vienuolyno pastatų ir turto sąrašas. Dokumento fragmentai. 1832 m. rugsėjo 2 d.

KAA. F. I-62, ap. 1, b. 3, l. 152, 153, 153 v., 156.

  

1863-1864 m. sukilimo dokumentai 

 

10. Šiaulių policijos viršininko pranešimas apie lietuvių kalba platinamus atsišaukimus ir atsišaukimo nuorašas.1862 m. kovo 5 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 10, l. 15, 15 v., 19.

.

11. Anticarinio pobūdžio eilėraščiai lenkų kalba, už kuriuos Kaune areštuotas dvarininkas B. Ribickis. Dokumento fragmentas. 1864 m. sausio 13 d.

KAA. F. I-556, ap. 1, b. 1, l. 3 v. , 4.

 

Pranešimai apie sukilėlių veiksmus 

 

12. Panevėžio apskrities karinio viršininko pranešimas apie Mažeikos ir Pisarskio vadovaujamų sukilėlių būrių veiksmus. 1863 m. lapkričio 22 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 169, l. 126, 126 v., 127.

 

13. Vilniaus generalgubernatoriaus pranešimas apie sukilėlių vado B. Jablonovskio ruošiamą 4000 užsieniečių savanorių išlaipinimą Palangoje. 1863 m. liepos 26 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 162, l. 1.

 

14. Kauno politinių bylų tardymo komisijos pranešimas apie gydytoją                 J. Butrimą, padėjusį sukilėliams. 1863 m. liepos 30 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 168, l. 93, 93 v.

 

Carinės valdžios įsakai ir aplinkraščiai

 

15. Skelbimas dėl karinės padėties įvedimo pasienio su Lenkija apskrityse.   1863 m. sausio 16 d.

KAA. F. I-477, ap. 1, b. 5, l. 37.

 

16. VRM aplinkraštis dėl karo grobio. 1863 m. gegužės 14 d.

KAA. F. I-43, ap. 1, b. 17, l. 345.

 

17. VRM aplinkraštis dėl malonės nesuteikimo sukilime dalyvavusiems karininkams. 1863 m. spalio 25 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 171, l. 312.

 

18. Duomenys apie caro kariuomenės dislokaciją Raseinių apskrityje. 1864 m. sausio 18 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 572, l. 2, 2 v., 3, 3 v., 4.

 

Sukilimo dalyvių ir įtariamųjų paieška

 

19. Šiaulių apskrities karinio viršininko pranešimas   apie politinius nusikaltėlius. 1863 m. spalio 14 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 131, l. 90, 91, 91 v., 92.

 

20. VRM aplinkraštis dėl sukilėlių, kuriuos tardymo metu nurodė buvę Kauno gimnazijos mokiniai, paieškos. 1863 m. spalio 29 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 171, l. 320, 320 v.

 

21. Areštuotų sukilimo dalyvių sąrašas. Dokumento fragmentai.1863 m.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 167, l. 5, 13 v.-14.

 

22. Telšių apskrities karinio viršininko valdybos pranešimas apie 1863 m. rugsėjo 14 d. sukilėlių revoliucinio komiteto įsakyme minimų asmenų dėl karininkų laipsnių suteikimo sulaikymą. 1863 m. gruodžio 31 d.

KAA. F. I-43, ap. 1, b. 16, l. 629, 629 v., 630, 630 v.

 

23. Panevėžio apskrities karinio viršininko valdybos susirašinėjimas apie nuotraukoje esančių 14 –os asmenų tapatybės nustatymą ir paiešką. 1864 m.     balandžio mėn. 30 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 587, l. 2, 2 v., 4.

 

24. Nenustatytų 14 –os asmenų, kurių tapatybę aiškinosi Panevėžio apskrities karinio viršininko valdyba, grupės nuotrauka. 1864 m.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 587, l. 5

 

25. Asmenų, esančių Šiaulių apskrities policijos nuolatinėje priežiūroje, sąrašas. Dokumento fragmentai.1866 m.

KAA. F. I-33, ap. 1, b. 20, l. 146 v., 147, 161 v., 162.

 

Sukilėlių apklausa ir tardymas

 

26. Dvarininko K. Olechnovičiaus apklausos protokolas. Dokumento fragmentas. 1863 m. gruodžio 29 d.

KAA. F. I-69, ap. 3, b. 113, l. 55, 56 v., 57.

 

27. Šiaulių apskrities 3-ios nuovados policijos viršininko raportas apie įtariamųjų apklausą. Dokumento fragmentas. 1863 m. liepos 15 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 33, l. 4.

 

28. Vilniaus generalgubernatoriaus M. Muravjovo raštas Kauno politinių bylų tardymo komisijai apie jos veiklos priežiūrą ir bylų paruošimą teismams. 1863 m.   liepos 24 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 171, l. 81.

 

29. Kauno ypatingosios politinių bylų tardymo komisijos susirašinėjimas dėl sukilimo dalyvių bylų tyrimo eigos. 1864 m. sausio 7 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 175, l. 15, 15 v.

 

Dvasininkijos dalyvavimas 1863-1864 m. sukilime

 

30. Telšių apskrities zemskinio viršininko pranešimas apie kunigo V. Lukaševičiaus pasisakymus prieš vyriausybę. 1861 m. rugpjūčio 29 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 14, l. 1, 1 v.

 

31. VRM pranešimas apie Panevėžio apskrityje dingusių kunigų paiešką. 1863 m. rugsėjo 6 d.

KAA. F. I-33, ap. 1, b. 19, l. 199, 199 v.

 

32. Asmenų, nuteistų už dalyvavimą 1863 m. sukilime, abėcėlinio sąrašo fragmentas, kuriame įrašyta kunigo A. Mackevičiaus pavardė. 1863 m.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 22, l. 26 v., 27.

 

33. Raseinių apskrities karinio viršininko sprendimas dėl kunigo A. Galgevičiaus,   paskelbusio bažnyčioje Lenkų manifestą. 1863 m. gegužės 11 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 182, l. 3, 3 v., 4.

 

34. Ariogalos klebono A. Jasevičiaus sekvestruoto turto sąrašas. 1864 m.   vasario 18 d.

KAA. F. I-62, ap. 1, b. 1098, l. 1, 2, 2 v., 3, 3 v.  

 

35. Kunigų, ištremtų iš Kauno gubernijos, sąrašas. 1865 m.

KAA. F. I-50, ap. 1, b. 19153, l. 3, 3 v., 4.

 

36. Novoaleksandrovsko apskrities karinio viršininko pranešimas Kauno gubernatoriui apie laiškus, atimtus iš kunigo T. Rudskio, įtarus jį susirašinėjant su emigracijoje esančiais 1863-1864 m. sukilimo dalyviais. 1867 m. sausio 18 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 856, l. 1, 2, 2 v.

 

37. 1831-1865 m. uždarytų katalikų vienuolynų sąrašas. 1865 m.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 699, l. 3, 3 v.

 

38. Vilniaus generalgubernatoriaus M. Muravjovo nurodymas Kauno gubernatoriui uždaryti Dotnuvos bernardinų vienuolyną. 1864 m. rugpjūčio 2 d.

KAA. F. I-50, ap. 1, b. 16374, l. 1, 1 v.

 

39. Telšių vyskupo M. Valančiaus prašymas perduoti uždarytą Dotnuvos bernardinų vienuolyną su priklausančiomis žemėmis katalikų dvasininkijai. 1864 m. rugpjūčio 27 d.

KAA. F. I-50, ap. 1, b. 16374, l. 15, 15 v.

 

40. Uždaryto Tytuvėnų bernardinų vienuolyno pastatų I ir II aukštų pritaikymo katalikų ir pravoslavų dvasininkijos poreikiams projektas. 1871 m.                

KAA. F. I-50, ap. 1, b. 19278, l. 308-310, 311-313.

 

41. Uždaryto Tytuvėnų bernardinų vienuolyno pastatų, paskirtų Romos katalikų dvasininkijai, perdavimo aktas. 1871 m. sausio 23 d.

KAA. F. I-50, ap. 1, b. 19278, l. 10, 10 v. 

 

Sukilimo dalyvių turto sekvestras ir konfiskavimas

 

42. Alfabetinis sąrašas asmenų, kurių turtas sekvestruotas 1863 metais. Dokumento fragmentai.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 46, l. 114, 119 v., 153.

 

43. Abėcėlinis sąrašas asmenų, kurių turtas sekvestruotas ar konfiskuotas. Dokumento fragmentas, kuriame įrašyta kunigo A. Mackevičiaus pavardė. 1865 m.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 705, l. 16.

 

44. Kauno apskrities policijos viršininko pranešimas apie sekvestruoto grafo Tiškevičiaus Raudondvario dvaro turto surašymą. 1863 m. liepos 13 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 47. l. 23, 23 v.

 

45. Kauno valstybės turtų valdybos pranešimas apie sekvestruoto iš dvarininko K. Bistramo turto valdymo perdavimą kitiems asmenims pagal rašytinius pasižadėjimus. 1864 m. gegužės 8 d.

KAA. F. I-62, ap. 1, b. 901, l. 61, 61 v.

 

46. Grafienės U. Kosakovskajos pranešimas apie sekvestruoto Marčiniškių dvaro turto grobstymą. 1864 m. birželio 21 d.

KAA. F. I-69, ap. 3, b. 118, l. 5, 5 v., 6, 6 v.

 

47. Paberžės dvaro, konfiskuoto iš dvarininko S. Šilingo, perdavimo poručikui I. Tichejevui patvirtinimo aktas su pastatų sąrašu. 1868 m. sausio 31 d.

KAA. F. I-62, ap. 1, b. 1271, l. 158, 158 v., 159, 159 v.

 

48. Konfiskuoto Paberžės dvaro planas. 1867 m. 

 KAA. F. I-62, ap. 1, b. 1271, l. 123.

 

49. Kauno valstybės turtų valdybos pranešimas apie dvarininko J. Milianovskio Linkuvos dvaro sekvestro panaikinimą, turto pagal sąrašą grąžinimą ir jo sūnaus - D. Milianovskio turto sekvestrą. 1865 m. gegužės mėn.

KAA. F. I-62, ap. 1, b. 875, l. 140, 141, 141 v., 151.

 

50. Kauno valstybės turtų valdybos pranešimas apie Raseinių apskrities bajorų vado J. Pržeciševskio turto konfiskavimo pakeitimą į sekvestrą. 1865 m. sausio 11 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 744, l. 9, 9 v.

 

51. Žinios apie konfiskuotus dvarus Kauno gubernijoje. 1866 m. vasario 4 d.

KAA. F. I-62, ap. 1, b. 1952, l. 17, 17 v., 18, 18 v., 19, 19 v.,  2020 v.

 

52. Šiaulių apskrities policijos viršininko raportas dėl konfiskuoto dvaro įsigijimo. 1866 m. vasario 26 d.

KAA. F. I-33, ap. 1, b. 45, l. 1, 1 v.

  

Sukilimo malšinimas ir sukilėlių ištrėmimas 

 

53. Skelbimas apie mirties bausmės įvykdymą Panevėžio apskrities dvarininkui  V. Bialozarui. 1863 m. gegužės 29 d.

KAA. F. I-43, ap. 1, b. 17, l. 342.

 

54. Sukilėlių, kuriems įvykdyta mirties bausmė Kaune, sąrašas. Dokumente įrašyta, kad 1863 m. gruodžio 16 d. Kaune pakartas kunigas A. Mackevičius.  1864 m. spalio 1 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 322, l. 17, 17 v., 18.

 

55. Sukilėlių, kuriems įvykdyta mirties bausmė Novoaleksandrovsko apskrityje, sąrašas. 1864 m.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 322, l. 15, 15 v.

 

56. Telšių apskrities valstiečių, ištremtų už dalyvavimą 1863-1864 m. sukilime, sąrašas. 1864 m.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 176, l. 1.

 

57. Žemvaldžių, ištremtų iš Kauno gubernijos, sąrašai. 1865 m. gruodžio 10 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 176, l. 8, 8 v., 9, 9 v.

 

58. Statistinės žinios apie neprivilegijuotų luomų asmenis, ištremtus iš Panevėžio apskrities į Rusijos gilumą nuo 1863 m. gegužės 1 d. iki 1865 m. sausio 1 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 680, l. 16, 16 v., 17.

 

59. D. Zagorskio prašymas Kauno gubernatoriui dėl ištremto sūnaus N. Zagorskio paieškos ir Irkutsko gubernijos Nerčinsko gamyklos komendanto atsakymas apie minėto asmens-politinio nusikaltėlio- katorgos vietą.   1865 m. lapkričio 3 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 636, l. 1, 1 v., 2, 5.

 

60. Caro kanceliarijos III skyriaus pranešimas apie politinių nusikaltėlių laiškus, siunčiamus į Kauno guberniją. 1866 m. lapkričio 9 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 790, l. 76.

 

61. Ištremto sukilėlio B. Juzefovičiaus laiškas tėvams į Kauną. 1866 m. kovo 30 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 790, l. 5 ( vokas ), 5a, 5a v.

 

62. Raseinių apskrities sukilėlių, savanoriškai grįžusių iš sukilimo, sąrašas. Dokumento fragmentas. 1863 m. lapkričio 2 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 165, l. 64 v., 65.

 

63. Medalio, skirto 1863-1864 metų sukilimo numalšinimui, įteikimo liudijimas. 1867 m. balandžio 14 d.

KAA. F. I-50, ap. 3, b. 813, l. 19.

 

 

 


Informaciją atnaujino: Jelena Solnceva, Veiklos administravimo ir skaitmeninių dokumentų skyrius
Informacija atnaujinta: 2012-01-17 14:23